The Journal of Veterinary Medical Science


English Japanese

JVMS is a peer-reviewed journal and publishes a variety of papers on veterinary science from basic research to applied science and clinical research. JVMS is published monthly and consists of twelve issues per year. More...

Impact Factor (2013): 0.875

Notice for Members and Authors

Annual membership fee: 10,000 Japanese Yen including J. Vet. Med. Sci. Non-member subscription: Foreign 25,000 Japanese Yen. For further information write to Prof. M. Kurohmaru.

(23rd, August, 2011)

J-STAGE Advanced PublicationJ-STAGE

 • Journal of Veterinary Medical Science Advance Publications

 • Donato Antonio RAELE, Domenico GALANTE, Maria Assunta CAFIERO

  [Advance Publication] Released: May 22, 2015

  15-0145
 • Takeshi OHTA, Shuichi KIMURA, Masaya HIRATA, Takahisa YAMADA, Toshie SUGIYAMA

  [Advance Publication] Released: May 22, 2015

  15-0154
 • Kazuhiro WATANABE, Kotaro HAYASHI, Saku KIJIMA, Chie NONAKA, Kazuaki YAMAZOE

  [Advance Publication] Released: May 21, 2015

  14-0193
 • Yuji IWATA, Yoshihiro NAKASHIMA, Sayaka TSUCHIDA, Pierre Philippe Mbehang NGUEMA, Chieko ANDO, Kazunari USHIDA, Juichi YAMAGIWA

  [Advance Publication] Released: May 21, 2015

  15-0111
 • Kosei SAKAI, Tomohiro YONEZAWA, Hideyuki YAMAWAKI, Toshifumi OYAMADA

  [Advance Publication] Released: May 18, 2015

  15-0002
 • Kanata IBI, Tomoaki MURAKAMI, Wael Mohamed GODA, Naoki KOBAYASHI, Naotaka ISHIGURO, Tokuma YANAI

  [Advance Publication] Released: May 18, 2015

  15-0029
 • Padet TUMMARUK, Sawang KESDANGSAKONWUT

  [Advance Publication] Released: May 11, 2015

  13-0496
 • Mizuki TOMIHARI, Akira NISHIHARA, Terumasa SHIMADA, Masashi YANAGAWA, Masafumi MIYOSHI, Kazurou MIYAHARA, Akihiro OISHI

  [Advance Publication] Released: May 11, 2015

  14-0611
 • Kazuki OKADA, Shinjiro AMANO, Yoshio KAWAMURA, Yumiko KAGAWA

  [Advance Publication] Released: May 11, 2015

  15-0177
 • Masahiro MIYABE, Azusa GIN, Eri ONOZAWA, Mana DAIMON, Hana YAMADA, Hitomi ODA, Akihiro MORI, Yutaka MOMOTA, Daigo AZAKAMI, Ichiro YAMAMOTO, Mariko MOCHIZUKI, Toshinori SAKO, Katsutoshi TAMURA, Katsumi ISHIOKA

  [Advance Publication] Released: May 10, 2015

  15-0031
 • Tetsushi HIRANO, Shogo YANAI, Takuya OMOTEHARA, Rie HASHIMOTO, Yuria UMEMURA, Naoto KUBOTA, Kiichi MINAMI, Daichi NAGAHARA, Eiko MATSUO, Yoshiko AIHARA, Ryota SHINOHARA, Tomoyuki FURUYASHIKI, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Hiroshi KITAGAWA, Nobuhiko HOSHI

  [Advance Publication] Released: May 10, 2015

  15-0188
 • Naoaki YAMADA, Takashi KITAMORI, Fumiyo KITAMORI, Kanako ISHIGAMI, Koji IWANAGA, Taiki ITOU, Ryosuke KOBAYASHI, Shino KUMABE, Takuya DOI, Junko SATO, Yumi WAKO, Minoru TSUCHITANI

  [Advance Publication] Released: May 08, 2015

  14-0513
 • 14-0648
 • 14-0362
 • Jumpei YASUDA, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI

  [Advance Publication] Released: May 04, 2015

  14-0551
 • Rui KANO, Tomoko TAKAHASHI, Takeshi HAYAKAWA, Yoshiki YAMAYA, Atsuhiko HASEGAWA, Hiroshi KAMATA

  [Advance Publication] Released: May 03, 2015

  14-0454
 • Yousuke MURATA, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Ko NAKASHIMA, Yasuko HANAFUSA, Mitsutaka IKEZAWA, Takashi SUGITA, Hiroyuki NAKAYAMA

  [Advance Publication] Released: May 03, 2015

  15-0105
 • Shoma MIKAWA, Shohei YAMAMOTO, Md Shafiqul ISLAM, Noriyuki KAJI, Takahisa MURATA, Risuke MIZUNO, Hiroshi OZAKI, Masatoshi HORI

  [Advance Publication] Released: May 03, 2015

  15-0182
 • 14-0516

Here are latest 20 articles just accepted. See more advanced publication of JVMS at J-STAGE.