The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 10 October 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 10

Bacteriology

Full Papers

Gisele BACANELLI, Larissa C. OLARTE, Márcio R. SILVA, Rudielle A. RODRIGUES, Paulo A.M. CARNEIRO, John B. KANEENE, Taynara N. PASQUATTI, Haruo TAKATANI, Martin J. ZUMÁRRAGA, Rodrigo N. ETGES, Flábio R. ARAÚJO, Newton V. VERBISCK
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1400–1408. Published online 2019 Aug 28. doi: 10.1292/jvms.19-0214

Shizhou WU, Yunjie LIU, Hui ZHANG, Lei LEI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1540–1546. Published online 2019 Aug 23. doi: 10.1292/jvms.19-0216

Biochemistry

Full Paper

Ayumi TSUBOTA, Yuko OKAMATSU-OGURA, Jussiaea Valente BARIUAN, Junnosuke MAE, Shinya MATSUOKA, Junko NIO-KOBAYASHI, Kazuhiro KIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1461–1467. Published online 2019 Sep 6. doi: 10.1292/jvms.19-0371

Immunology

Full Papers

Lang TIAN, Changhua WU, Guilan WEN, Changhong LI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1468–1474. Published online 2019 Sep 18. doi: 10.1292/jvms.19-0125

Fei SU, Lihua XU, Yin XUE, Junxing LI, Yuan FU, Bin YU, Sai WANG, Xiufang YUAN
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1475–1484. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.1292/jvms.19-0057

Note

Ami IWATA, Kaori SHIMIZU, Haruka KAWASAKI, Ayaka OKADA, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1409–1412. Published online 2019 Aug 6. doi: 10.1292/jvms.19-0154

Internal Medicine

Full Paper

Ryota AKABANE, Shotaro SHIMANO, Atsushi SAKATANI, Mizuki OGAWA, Masayoshi NAGAKAWA, Hirosumi MIYAKAWA, Yuichi MIYAGAWA, Naoyuki TAKEMURA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1485–1491. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1292/jvms.19-0350

Note

Jaehwan KIM
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1492–1495. Published online 2019 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.19-0258

Parasitology

Full Papers

Jose Ma. M. ANGELES, Yasuyuki GOTO, Masashi KIRINOKI, Lydia R. LEONARDO, Kharleezelle J. MOENDEG, Adrian P. YBAÑEZ, Pilarita T. RIVERA, Elena A. VILLACORTE, Noboru INOUE, Yuichi CHIGUSA, Shin-ichiro KAWAZU
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1413–1418. Published online 2019 Aug 6. doi: 10.1292/jvms.19-0126

Tohru YANASE, Yoko HAYAMA, Hiroaki SHIRAFUJI, Toshiyuki TSUTSUI, Yutaka TERADA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1496–1503. Published online 2019 Aug 23. doi: 10.1292/jvms.19-0303

Note

Francesca ARFUSO, Gabriella GAGLIO, Maria Catena FERRARA, Francesco ABBATE, Salvatore GIANNETTO, Emanuele BRIANTI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1419–1423. Published online 2019 Aug 8. doi: 10.1292/jvms.19-0247

Pathology

Note

Kazuya MATSUDA, Shun KOGAME, Rina YAEGASHI, Yuto SANO
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1504–1508. Published online 2019 Aug 15. doi: 10.1292/jvms.19-0345

Pharmacology

Full Papers

Shunya TSUJI, Takashi OHAMA, Takayuki NAKAGAWA, Koichi SATO
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1424–1430. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1292/jvms.19-0311

Tomoko KODAMA, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1509–1514. Published online 2019 Sep 5. doi: 10.1292/jvms.19-0425

Physiology

Full Paper

Shuichiro KANAI, Takuro SHIMADA, Takanori NARITA, Ken OKABAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1515–1521. Published online 2019 Sep 2. doi: 10.1292/jvms.19-0361

Surgery

Notes

Jin-Young CHOI, Jung-Hyun KIM, Hyun-Jung HAN
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1522–1526. Published online 2019 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.19-0225

Kenji KUTARA, Noritaka MAETA, Teppei KANDA, Akihiro OHNISHI, Ikki MITSUI, Masahiro MIYABE, Yuki SHIMIZU, Yasuhiko OKAMURA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1527–1532. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1292/jvms.19-0260

Theriogenology

Full Paper

Aiko WATANABE, Hironobu MURAKAMI, Seiichi KAKINUMA, Koki MURAO, Kaori OHMAE, Naoki ISOBE, Hirohisa AKAMATSU, Takahiro SETO, Shinji HASHIMURA, Kunitoshi KONDA, Yasunori SHINOZUKA, Kazuhiro KAWAI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1431–1437. Published online 2019 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.19-0285

Virology

Full Papers

Xunliang LI, Pengchong LI, Liyan CAO, Yunyun BAI, Huijie CHEN, He LIU, Xiaofeng REN, Guangxing LI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1438–1444. Published online 2019 Sep 2. doi: 10.1292/jvms.18-0682

Yupeng REN, Hua YUE, Lin ZHU, Cheng TANG, Bin ZHANG
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1533–1539. Published online 2019 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.18-0759

Notes

Hai-bo TANG, Pengfei REN, Shuying QIN, Jun LIN, Anbin BAI, Shaomin QIN, Fenglian CHEN, Jinfeng LIU, Jianmin WU
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1445–1449. Published online 2019 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.18-0602

Mohammad Aref AGAH, Kosuke NOTSU, Heba M. EL-KHAIAT, Genki ARIKAWA, Meiko KUBO, Shuya MITOMA, Tamaki OKABAYASHI, Hirohisa MEKATA, Eslam ELHANAFY, Hala EL DAOUS, Thi Ngan MAI, Thi Huyen NGUYEN, Norikazu ISODA, Yoshihiro SAKODA, Junzo NORIMINE, Satoshi SEKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1450–1454. Published online 2019 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.19-0045

Luciana Wanderley MYRRHA, Fernanda Miquelitto Figueira SILVA, Pedro Marcus Pereira VIDIGAL, Maurício RESENDE, Gustavo Costa BRESSAN, Juliana Lopes Rangel FIETTO, Marcus Rebouças SANTOS, Laura Morais Nascimento SILVA, Viviane Sisdelli ASSAO, Abelardo SILVA-JÚNIOR, Márcia Rogéria de ALMEIDA
J Vet Med Sci. 2019 Oct; 81(10): 1455–1460. Published online 2019 Aug 23. doi: 10.1292/jvms.19-0090