The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 12 December 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 12

Anatomy

Note

Tetsuhito KIGATA, Hideshi SHIBATA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1692–1696. Published online 2019 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.19-0352

Bacteriology

Full Paper

Xian-Liang ZHAO, Zhao-Hui JIN, Gui-Lan DI, Li LI, Xiang-Hui KONG
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1769–1775. Published online 2019 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.19-0025

Ethology

Full Paper

Makiko OZAWA, Mai INOUE, Kazuyuki UCHIDA, James K. CHAMBERS, Yukari TAKEUCH, Hiroyuki NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1829–1834. Published online 2019 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.19-0458

Immunology

Full Paper

Qiang LIU, Huai Yu WANG, Xi-Jun HE
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1776–1782. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.1292/jvms.19-0157

Internal Medicine

Full Papers

Rommaneeya LEELA-ARPORN, Hiroshi OHTA, Genya SHIMBO, Kiwamu HANAZONO, Tatsuyuki OSUGA, Keitaro MORISHITA, Noboru SASAKI, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1697–1704. Published online 2019 Oct 10. doi: 10.1292/jvms.19-0278

Ahmad Nawid MIRZAD, Akira GOTO, Takuto ENDO, Hitoshi ANO, Ikuo KOBAYASHI, Takenori YAMAUCHI, Hiromu KATAMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1705–1712. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1292/jvms.19-0328

Kosuke KOBAYASHI, Kenji BABA, Masaya IGASE, Hardany PRIMARIZKY, Yuki NEMOTO, Takako SHIMOKAWA MIYAMA, Satoshi KAMBAYASHI, Takuya MIZUNO, Masaru OKUDA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1713–1721. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.19-0400

Aryung NAM, Taewon KIM, Qiang LI, Robert B. REBHUN, Hwa-Young YOUN, Kyoung-Won SEO
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1722–1729. Published online 2019 Oct 22. doi: 10.1292/jvms.19-0043

Akihiro MORI, Ai GOTO, Ryoko KIBE, Hitomi ODA, Yasushi KATAOKA, Toshinori SAKO
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1783–1790. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.19-0055

Shozo ARAI, Hironao OKADA, Hiroshi SAWADA, Yuji TAKAHASHI, Kumiko KIMURA, Toshihiro ITOH
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1835–1841. Published online 2019 Nov 5. doi: 10.1292/jvms.19-0487

Notes

Naoki IWASA, Satoshi TAKASHIMA, Tatsuo IWASA, Kazuko IWASA, Tomomi SUZUKI, Rie KUMAZAWA, Saki NOMURA, Yui KOBATAKE, Hitoshi KITAGAWA, Naohito NISHII
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1730–1734. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.19-0289

Ryoji KANEGI, Mayo YASUGI, Tomoyo NABETANI, Toshiyuki TANAKA, Yusuke WADA, Kotaro HIRAI, Kikuya SUGIURA, Shingo HATOYA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1842–1849. Published online 2019 Oct 31. doi: 10.1292/jvms.19-0492

Sang-June SOHN, So-Young JEUNG, Hyung-Kyu CHAE, Hee-Seon CHO, Ju-Hyun AN, Qiang LI, Woo-Jin SONG, Hwa-Young YOUN
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1850–1852. Published online 2019 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.19-0388

Laboratory Animal Science

Note

Ryuichi KAMBAYASHI, Mihoko HAGIWARA-NAGASAWA, Ai GOTO, Koki CHIBA, Hiroko IZUMI-NAKASEKO, Atsuhiko T. NAITO, Akio MATSUMOTO, Atsushi SUGIYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1735–1739. Published online 2019 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.19-0252

Parasitology

Full Paper

Irene SACRISTÁN, Michael SIEG, Francisca ACUÑA, Emilio AGUILAR, Sebastián GARCÍA, María José LÓPEZ, Aitor CEVIDANES, Ezequiel HIDALGO-HERMOSO, Javier CABELLO, Thomas W. VAHLENKAMP, Javier MILLÁN, Elie POULIN, Constanza NAPOLITANO
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1740–1748. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.19-0208

Note

Qi XIN, Miaomiao YUAN, Huanping LI, Jun LU, Xiaoxia SONG, Tao JING
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1853–1858. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1292/jvms.19-0347

Pathology

Full Paper

Minami GOTO, Akihiro HIRATA, Mami MURAKAMI, Hiroki SAKAI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1791–1803. Published online 2019 Oct 10. doi: 10.1292/jvms.19-0469

Notes

Nami IKEDA, Toshinori YOSHIDA, Airi SEKI, Misato NAKAMURA, Takaharu TANAKA, Ryo ICHIKAWA, Junta NAKAHARA, Kai ORIHARA, Mio KOBAYASHI, Risako YAMASHITA, Makoto SHIBUTANI, Takayuki UEDA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1749–1752. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1292/jvms.19-0203

Kengo UEDA, Akiko UEDA, Kiyokazu OZAKI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1859–1862. Published online 2019 Oct 24. doi: 10.1292/jvms.19-0464

Yeong-Bin BAEK, Mary Jasmin ANG, Jun-Gyu PARK, DoHyeon YU, Seungjo PARK, Jae-Hyuk LEE, Jihye CHOI, Kyoung-Oh CHO
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1863–1867. Published online 2019 Oct 28. doi: 10.1292/jvms.19-0386

Pharmacology

Full Papers

Sicong LI, Xuting LI, Rui YANG, Bin WANG, Jinliang LI, Liang CAO, Songyang XIAO, Wei HUANG
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1804–1809. Published online 2019 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.19-0293

Yuta SHINOHARA, Yoko NISHINO, Megumi YAMANAKA, Keitaro OHMORI, Mohamed ELBADAWY, Tatsuya USUI, Kazuaki SASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1810–1816. Published online 2019 Oct 22. doi: 10.1292/jvms.19-0401

Surgery

Note

Masaaki KATAYAMA, Tamako MIYAZAKI, Keiichi OHATA, Tsuyoshi OIKAWA, Junichi KAMIIE, Takeshi SUGAYA, Masao MIYAZAKI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1868–1872. Published online 2019 Oct 22. doi: 10.1292/jvms.19-0325

Theriogenology

Full Papers

Ken HAZANO, Shingo HANEDA, Mitsunori KAYANO, Motozumi MATSUI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1817–1823. Published online 2019 Oct 31. doi: 10.1292/jvms.19-0411

Mamiko ONO, Tadatoshi OHTAKI, Toru NAKAHASHI, Shigehisa TSUMAGARI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1873–1878. Published online 2019 Nov 13. doi: 10.1292/jvms.19-0178

Virology

Full Papers

Manu Kurian MATHEW, Nitin VIRMANI, Bidhan Chandra BERA, Taruna ANAND, Ramesh KUMAR, Venkataramireddy BALENA, Rekha SANSANWAL, Selvaraj PAVULRAJ, Karthik SUNDARAM, Meenakshi VIRMANI, Bhupendra Nath TRIPATHI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1753–1762. Published online 2019 Oct 28. doi: 10.1292/jvms.19-0399

Sibel GÜR, Metin GÜRÇAY, Adnan SEYREK
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1824–1828. Published online 2019 Sep 27. doi: 10.1292/jvms.18-0704

Changzhan XIE, Zhuo HA, Wenchao SUN, Fulong NAN, Ping ZHANG, Jicheng HAN, Guanyu ZHAO, He ZHANG, Xinyu ZHUANG, Huijun LU, Ningyi JIN
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1879–1886. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.1292/jvms.19-0283

Takurou TERAMICHI, Shuetsu FUKUSHI, Yuma HACHIYA, Simenew Keskes MELAKU, Keisuke OGUMA, Hiroshi SENTSUI
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1887–1891. Published online 2019 Nov 5. doi: 10.1292/jvms.19-0436

Wildlife Science

Notes

Natnaree INTHONG, Kaset SUTACHA, Sarawan KAEWMONGKOL, Rungthiwa SINSIRI, Kriangsak SRIBUAROD, Kaitkanoke SIRINARUMITR, Theerapol SIRINARUMITR
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1763–1768. Published online 2019 Sep 24. doi: 10.1292/jvms.19-0238

Masayoshi KAKOGAWA, Ayana ONO, Mizue INUMARU, Yukita SATO, Mitsuhiko ASAKAWA
J Vet Med Sci. 2019 Dec; 81(12): 1892–1895. Published online 2019 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.19-0483