The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 4 April 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 4

Anatomy

Full Paper

Hideto YUASA, Youhei MANTANI, Kazuki MIYAMOTO, Miho NISHIDA, Masaya ARAI, Hiroki TSURUTA, Toshifumi YOKOYAMA, Nobuhiko HOSHI, Hiroshi KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 555–566. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.1292/jvms.18-0734

Notes

Katsuhiko WARITA, Ryo AOKI, Naoki KITAMURA, Izumi SHIBUYA, Yoshinao Z. HOSAKA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 508–512. Published online 2019 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.18-0766

Toshifumi YOKOYAMA, Yuuka MIURA, Anzu YAMAMOTO, Chinatsu HASEGAWA, Kohei KAWANISHI, Nanako TAKADA, Takuya OMOTEHARA, Tetsushi HIRANO, Yohei MANTANI, Takanori MIKI, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 608–611. Published online 2019 Mar 4. doi: 10.1292/jvms.18-0621

Bacteriology

Note

Nattakan MEEKHANON, Sarawan KAEWMONGKOL, Pichai JIRAWATTANAPONG, Tanyanant KAMINSONSAKUL, Siriporn KONGSOI, Suksan CHUMSING, Masatoshi OKURA, Yuichi UENO, Tsutomu SEKIZAKI, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 567–572. Published online 2019 Feb 27. doi: 10.1292/jvms.18-0678

Clinical Pathology

Note

Kazuaki SATO, Kazutaka KANAI, Maiko OZAKI, Takaaki KAGAWA, Mizuki KITA, Yohei YAMASHITA, Noriaki NAGAI, Kazuki TAJIMA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 573–576. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.1292/jvms.18-0723

Immunology

Full Paper

Romeu Moreira dos SANTOS, Filipe Santos FERNANDO, Maria de Fátima Silva MONTASSIER, Ketherson Rodrigues SILVA, Priscila Diniz LOPES, Caren PAVANI, Mariana Monezi BORZI, Cintia Hiromi OKINO, Helio José MONTASSIER
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 612–619. Published online 2019 Mar 12. doi: 10.1292/jvms.18-0065

Internal Medicine

Full Paper

Cristina CARNABUCI, Rosalba TOGNETTI, Tommaso VEZZOSI, Federica MARCHESOTTI, Valentina PATATA, Oriol DOMENECH
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 620–625. Published online 2019 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.18-0699

Notes

Yasutomo HORI, Yasuhiro HEISHIMA, Yohei YAMASHITA, Masayuki IGUCHI, Kensuke NAKAMURA, Noriko ISAYAMA, Hideyuki ONODERA, Akihito KITADE, Nobuyuki KANNO, Atsushi HIRAKAWA, Michio KATAGI, Toshiki IBARAGI, Shigeki YAMANO, Yoshitaka ARAMAKI, Tamotsu SAWADA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 513–516. Published online 2019 Feb 12. doi: 10.1292/jvms.18-0187

Kenji TSUKANO, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 517–521. Published online 2019 Feb 12. doi: 10.1292/jvms.18-0645

PMCID:
PMC6483911

Kenji TSUKANO, Toshio SHIMAMORI, Tatsuya FUKUDA, Yasunobu NISHI, Marina OTSUKA, Yasuyuki KITADE, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 626–628. Published online 2019 Mar 1. doi: 10.1292/jvms.19-0002

Pharmacology

Full Paper

Akira SUGIYAMA, Ayaka MITSUI, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 522–531. Published online 2019 Feb 7. doi: 10.1292/jvms.18-0674

Public Health

Full Paper

Norikazu ISODA, Akihiro ASANO, Michiru ICHIJO, Hiroshi OHNO, Kazuhiko SATO, Hirokazu OKAMOTO, Shigeru NAKAO, Hajime KATO, Kazuma SAITO, Naoki ITO, Akira USUI, Hiroaki TAKAYAMA, Yoshihiro SAKODA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 577–585. Published online 2019 Mar 1. doi: 10.1292/jvms.18-0671

Note

Yoshiko SUGITA-KONISHI, Naoki KOBAYASHI, Kazuto TAKASAKI, Takumi KANNO, Miku ITOH, RIZTYAN, Satoshi FUTO, Hiroshi ASAKURA, Kensuke TAIRA, Yasushi KAWAKAMI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 586–592. Published online 2019 Feb 28. doi: 10.1292/jvms.18-0372

Surgery

Full Paper

Kazuhiro MAEDA, Mai INOUE, Miho TANAKA, Yukihide MOMOZAWA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 532–537. Published online 2019 Feb 12. doi: 10.1292/jvms.18-0485

Notes

Teppei KANDA, Ayumu KAJIYAMA, Waka MORIMITSU, Yukiko NISHINO, Yutaro OISHI, Yuki SHIMIZU, Noritaka MAETA, Kayo FURUMOTO, Yoshiki ITOH, Toshinori FURUKAWA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 538–540. Published online 2019 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.18-0660

Fumiaki MIZOBE, Motoi NOMURA, Takanori UENO, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 593–597. Published online 2019 Mar 4. doi: 10.1292/jvms.18-0530

Theriogenology

Full Paper

Md. Emtiaj ALAM, Jun IWATA, Kana FUJIKI, Yasunori TSUJIMOTO, Ryoji KANEGI, Noritoshi KAWATE, Hiromichi TAMADA, Toshio INABA, Kikuya SUGIURA, Shingo HATOYA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 629–635. Published online 2019 Feb 19. doi: 10.1292/jvms.18-0335

Toxicology

Notes

Risako TAJIKI-NISHINO, Yuko WATANABE, Tomoki FUKUYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 541–544. Published online 2019 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.18-0641

Souta SUGIYAMA, Yasuhiro UNO, Tomoko AMANO, Takio KITAZAWA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 598–600. Published online 2019 Mar 4. doi: 10.1292/jvms.18-0692

Virology

Note

Atsushi KATO, Shiori OGURO, Yukino KURIHARA, Hiroe KOJIMA, Yujin INAYOSHI, Zhifeng LIN, Chihiro SASAKAWA, Kazumoto SHIBUYA
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 636–640. Published online 2019 Mar 4. doi: 10.1292/jvms.18-0722

Wildlife Science

Full Papers

Akira SHIOZAKI, Masao AMANO, Mercedes FERNÁNDEZ, Natalia FRAIJA-FERNÁNDEZ
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 601–607. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.1292/jvms.18-0636

Paola SCAPIN, Massimo ULBANO, Chiara RUGGIERO, Andrea BALDUZZI, Andrea MARSAN, Nicola FERRARI, Sandro BERTOLINO
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 641–645. Published online 2019 Mar 1. doi: 10.1292/jvms.18-0319

Notes

Iori KOIZUMI, Hirotaka KONDO
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 545–550. Published online 2019 Feb 14. doi: 10.1292/jvms.18-0567

Kazuya TAKEHANA, Rurika ONOMI, Kaoru HATATE, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2019 Apr; 81(4): 551–554. Published online 2019 Feb 21. doi: 10.1292/jvms.18-0688