The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 5 May 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 5

Anatomy

Full Paper

Kazunari SEKIYAMA, Yuuki USHIRO, Akira KURISAKI, Masayuki FUNABA, Osamu HASHIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 646–652. Published online 2019 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.19-0036

Note

Asuna AOYAMA, Nozomi KURIHARA, Shoei SUGITA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 653–656. Published online 2019 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.18-0738

Biochemistry

Note

Shuichiro KANAI, Takuro SHIMADA, Takanori NARITA, Ken OKABAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 712–716. Published online 2019 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.19-0049

Internal Medicine

Full Papers

Takae KAWAGUCHI, Rina HASHIMOTO, Youko YASUKAWA, Shusaku YAMADA, Aritada YOSHIMURA, Daiki HIRAO, Takahiro OHMORI, Ryuji FUKUSHIMA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 717–722. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1292/jvms.18-0772

Rommaneeya LEELA-ARPORN, Hiroshi OHTA, Masahiro TAMURA, Noriyuki NAGATA, Kazuyoshi SASAOKA, Angkhana DERMLIM, Khoirun NISA, Keitaro MORISHITA, Noboru SASAKI, Kensuke NAKAMURA, Satoshi TAKAGI, Kenji HOSOYA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 723–729. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1292/jvms.18-0673

Notes

Jun HAYASHI, Konosuke OTOMARU, Masaya HIRATA, Shingo ISHIKAWA, Tomonobu IKEDO, Chie HORINOUCHI, Tetsurou KURAMAE, Keita TSUMAGARI, Seiji HOBO
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 730–733. Published online 2019 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.18-0761

Yohei MOCHIZUKI, Ryohei SUZUKI, Yuyo YASUMURA, Takahiro SAITO, Takahiro TESHIMA, Hirotaka MATSUMOTO, Hidekazu KOYAMA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 734–738. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.18-0718

Laboratory Animal Science

Full Paper

Yukihisa MATSUDA, Yoshiko SHIBATA, Keita BASAKI, Yasuyoshi FUKUDA, Naofumi TAKAKI, Tatsuhiro MAEDA, Masao HIRAO, Megumi YANO, Misako HIGASHIYA, Takahiro OBATA, Shinsuke SEKI, Kazutoshi NISHIJIMA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 739–743. Published online 2019 Mar 27. doi: 10.1292/jvms.18-0758

Pathology

Notes

Tomoki NAKAMURA, Yuji SUNDEN, Tomohiro IMAGAWA, Takeshi TSUKA, Kenichi SHIRAISHI, Takehito MORITA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 657–659. Published online 2019 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.18-0765

Mun Keong KOK, Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, James. K. CHAMBERS, Makoto HARITANI, Takahiro USHIGUSA, Takeshi HAGA, Hiroyuki NAKAYAMA, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 660–666. Published online 2019 Mar 21. doi: 10.1292/jvms.18-0771

Nahid RAHMAN, Chiho KEZUKA, Nobuyuki HIGASHIGUCHI, Naoya KOSAKA, Takeshi IZAWA, Jyoji YAMATE, Mitsuru KUWAMURA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 744–746. Published online 2019 Mar 5. doi: 10.1292/jvms.18-0751

Kazuki OKADA, Yumiko KAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 747–749. Published online 2019 Mar 12. doi: 10.1292/jvms.19-0037

Marianthi IOANNIDIS, Miyuu TANAKA, Sayaka YASUI, Chiho KEZUKA, Maremichi OYAMADA, Tetsuya HASEGAWA, Takeshi IZAWA, Jyoji YAMATE, Mitsuru KUWAMURA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 750–752. Published online 2019 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.19-0089

Pharmacology

Full Paper

Orhan CORUM, Duygu Durna CORUM, Feray ALTAN, Ayse ER, Gul CETIN, Kamil UNEY
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 753–757. Published online 2019 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.18-0609

Physiology

Full Paper

Yi-Ming CHEN, Chi-Chang HUANG, Chien-Yu HSIAO, Sindy HU, I-Lin WANG, Hsin-Ching SUNG
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 667–674. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1292/jvms.18-0165

Public Health

Note

Tsutomu TAKEDA, Hiromi FUJITA, Masumi IWASAKI, Moe KASAI, Nanako TATORI, Tomohiko ENDO, Yuuji KODERA, Naoto YAMABATA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 758–763. Published online 2019 Mar 20. doi: 10.1292/jvms.18-0572

Surgery

Full Papers

Madeh SADAN, El-Sayed EL-SHAFAEY, Sabry EL-KHODERY
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 675–681. Published online 2018 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.18-0471

Naris THENGCHAISRI, Chulabhorn MAHIDOL
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 682–688. Published online 2019 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.18-0448

Felipe F. NASCIMENTO, Vírginia I. MARQUES, Giulianne C. CROCIOLLI, Gabriel M. NICÁCIO, Isabela P. A. G. NICÁCIO, Renata N. CASSU
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 764–770. Published online 2019 Mar 25. doi: 10.1292/jvms.18-0744

Wanchart YIPPADITR, Atthaporn ROONGSITTHICHAI
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 771–775. Published online 2019 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.18-0571

Notes

Fumiaki MIZOBE, Motoi NOMURA, Kota KANAI, Yuhiro ISHIKAWA, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 689–693. Published online 2019 Mar 21. doi: 10.1292/jvms.18-0183

Hiro HORIKIRIZONO, Kumiko ISHIGAKI, Takao AMAHA, Keigo IIZUKA, Takahiro NAGUMO, Kei TAMURA, Mamiko SEKI, Kazuya EDAMURA, Kazushi ASANO
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 776–779. Published online 2019 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.18-0575

Theriogenology

Full Paper

Reza RAJABI-TOUSTANI, Quzi Sharmin AKTER, Essam A. ALMADALY, Yoichiro HOSHINO, Hiromichi ADACHI, Koushi MUKOUJIMA, Tetsuma MURASE
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 694–702. Published online 2019 Jan 1. doi: 10.1292/jvms.18-0560

Note

Reiichiro SATO, Nao KAMIMURA, Kazuyuki KANEKO
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 703–706. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.19-0004

Virology

Full Paper

Xin WANG, Ying BI, Xuhua RAN, Xiaodan TONG, Hongbo NI, Xiaobo WEN
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 780–786. Published online 2019 Mar 27. doi: 10.1292/jvms.19-0041

Note

Konomu NAGAO, Ryohei MAKINO, Francis Victor APEGO, Hirohisa MEKATA, Wataru YAMAZAKI
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 787–792. Published online 2019 Mar 27. doi: 10.1292/jvms.19-0009

Wildlife Science

Full Paper

Seong Hoon SEOK, Sun Young KANG, Young Bin IM, Han Sang YOO, Seong-Chan YEON
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 793–798. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.18-0693

Note

Ikuo KOBAYASHI, Masaru AKITA, Masaki TAKASU, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Kotono NAKAMURA, Natsuko SENJU, Ryota MATSUYAMA, Yoichiro HORII
J Vet Med Sci. 2019 May; 81(5): 707–711. Published online 2019 Mar 12. doi: 10.1292/jvms.18-0565