The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 6 June 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 6

Bacteriology

Full Paper

Yasunori KOYATA, Kiyoko WATANABE, Toshizo TOYAMA, Haruka SASAKI, Nobushiro HAMADA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 916–923. Published online 2019 Apr 23. doi: 10.1292/jvms.19-0067

Notes

Eloiza May S. GALON, Paul Franck ADJOU MOUMOUNI, Rochelle Haidee D. YBAÑEZ, Adrian Miki C. MACALANDA, Mingming LIU, Artemis EFSTRATIOU, Aaron E. RINGO, Seung-Hun LEE, Yang GAO, Huanping GUO, Jixu LI, Maria Agnes TUMWEBAZE, Benedicto BYAMUKAMA, Yongchang LI, Adrian P. YBAÑEZ, Xuenan XUAN
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 869–873. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1292/jvms.19-0042

Masaru USUI, Akari KAJINO, Michiha KON, Akira FUKUDA, Tomomi SATO, Takahiro SHIRAKAWA, Michiko KAWANISHI, Kazuki HARADA, Chie NAKAJIMA, Yasuhiko SUZUKI, Yutaka TAMURA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 874–878. Published online 2019 May 2. doi: 10.1292/jvms.19-0144

Kazufumi KASUYA, Nobuyuki TANAKA, Fumi OSHIMA, Nozomi FUJISAWA, Megumi SAITO, Katsunori TAGAMI, Hidekazu NIWA, Kazumi SASAI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 924–927. Published online 2019 Apr 24. doi: 10.1292/jvms.18-0656

Biochemistry

Full Paper

Woongchul SHIN, Yuko OKAMATSU-OGURA, Shinya MATSUOKA, Ayumi TSUBOTA, Kazuhiro KIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 799–807. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1292/jvms.19-0070

Internal Medicine

Full Papers

Yo-Han KIM, Noriyuki TOJI, Keiichiro KIZAKI, Kei TAKEMURA, Shiro KUSHIBIKI, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 808–816. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.1292/jvms.18-0659

Yuya NAKAMOTO, Takashi UEMURA, Hiroki HASEGAWA, Miwa NAKAMOTO, Tsuyoshi OZAWA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 879–885. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.1292/jvms.18-0447

Notes

Taisuke SENOH, Shin OIKAWA, Ken NAKADA, Takayoshi TAGAMI, Tomohito IWASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 817–820. Published online 2019 Apr 11. doi: 10.1292/jvms.18-0777

Aiko IGUCHI, Junichi OOSHIDA, Ikki MITSUI, Naohiro UCHIDA, Saori KOBAYASHI, Masahiro YAMASAKI, Reeko SATOU
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 821–823. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1292/jvms.18-0286

Rina NABETA, Naoki KAMBE, Yuki NAKAGAWA, Shiori CHIBA, Hou XIANTAO, Tetsuya FURUYA, Miori KISHIMOTO, Tsuyoshi UCHIDE
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 886–889. Published online 2019 May 16. doi: 10.1292/jvms.18-0387

Sooa YOON, Sang-Kwon LEE, Juhwan LEE, Yeong-Bin BAEK, Kyoung-Oh CHO, Jihye CHOI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 928–932. Published online 2019 Apr 17. doi: 10.1292/jvms.19-0101

Keita IYORI, Kiyohiko INAI, Hidekatsu SHIMAKURA, Takeshi HAGA, Hiromi SHIMOURA, Ichiro IMANISHI, Akihiro IMAI, Toshiro IWASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 933–936. Published online 2019 May 20. doi: 10.1292/jvms.19-0136

Laboratory Animal Science

Full Paper

Yoriko TSUKAMOTO, Norihide YAMADA, Kenjiro MIYOSHI, Kazuto YAMASHITA, Takeo OHSUGI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 937–945. Published online 2019 May 10. doi: 10.1292/jvms.18-0712

Parasitology

Full Paper

Wenchao LI, Xinchao LIU, Youfang GU, Junlong LIU, Jianxun LUO
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 890–896. Published online 2019 May 17. doi: 10.1292/jvms.19-0111

Pathology

Notes

Yusuke SAKAI, Masato HIYAMA, Saya KAGIMOTO, Yuki MITSUI, Miko IMAIUMI, Takeshi OKAYAMA, Kaori HARADONO, Masashi SAKURAI, Masahiro MORIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 824–827. Published online 2019 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.18-0450

Shotaro NAKAGUN, Kenichi WATANABE, Takashi MATSUISHI, Mari KOBAYASHI, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 897–902. Published online 2019 Apr 17. doi: 10.1292/jvms.18-0706

Pharmacology

Full Paper

Kasumi SUDO, Cuong VAN DAO, Atsushi MIYAMOTO, Mitsuya SHIRAISHI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 828–837. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1292/jvms.19-0059

Physiology

Full Paper

Mizuki HAMADA, Tsubasa IHARA, Mitsuhiro FURUSE
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 838–845. Published online 2019 Apr 15. doi: 10.1292/jvms.19-0064

Public Health

Notes

Kazuhei SAWADA, Akio SUZUKI, Takeshi YAMASAKI, Yoshifumi IWAMARU, Yuichi MATSUURA, Kohtaro MIYAZAWA, Kentaro MASUJIN, Ryuichiro ATARASHI, Motohiro HORIUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 846–850. Published online 2019 Apr 15. doi: 10.1292/jvms.19-0003

Tomoyoshi KOMIYA, Hiroko TORINIWA, Takahiro MATSUMURA, Tsutomu TAKEGAMI, Tetsuo NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 903–905. Published online 2019 Apr 23. doi: 10.1292/jvms.18-0613

Surgery

Full Papers

Yushun ISHIKAWA, Hisashi SAKATA, Yuuri TACHIBANA, Takaharu ITAMI, Norihiko OYAMA, Mohammed Ahmed UMAR, Tadashi SANO, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 851–856. Published online 2019 May 2. doi: 10.1292/jvms.18-0618

Hidetaka NISHIDA, Kohei NAKATA, Sadatoshi MAEDA, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 906–910. Published online 2019 May 15. doi: 10.1292/jvms.18-0521

Notes

Kaoru HATATE, Nao TSUZUKI, Ayako KAJIHARA, Bhuminand DEVKOTA, Kazuya TAKEHANA, Reiichiro SATO, Kimie IINO, Takahiro AOKI, Eiji TAKAHASHI, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 857–862. Published online 2019 Apr 10. doi: 10.1292/jvms.18-0757

Hellen Fialho HARTMANN, Marília Teresa DE OLIVEIRA, João Pedro Scussel FERANTI, Gabriela Pesamosca CORADINI, Stephanie Lanzarini ABATI, Bibiana Zoppas PIEREZAN, Vanessa Zanchi SARTURI, Marcella Teixeira LINHARES, Álvaro José Chávez SILVA, Francisco Miguel SÁNCHEZ-MARGALLO, Anne Santos DO AMARAL, Maurício Veloso BRUN
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 946–948. Published online 2019 Apr 17. doi: 10.1292/jvms.17-0631

Theriogenology

Full Paper

Yasunori SHINOZUKA, Kazuhiro KAWAI, Akira TAKEDA, Michiaki YAMADA, Fumi KAYASAKI, Nao KONDO, Yoshiko SASAKI, Nahoko KANAI, Takuma MUKAI, Masaki SAWAGUCHI, Masaya HIGUCHI, Haruka KONDO, Kouki SUGIMOTO, Shinogu KUMAGAI, Isao MURAYAMA, Yasushi SAKAI, Kumiko BABA, Kazuki MAEMICHI, Takeshi OHISHI, Toshio MIZUNUMA, Akiko KAWANA, Akane YASUDA, Aiko WATANABE
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 863–868. Published online 2019 Apr 10. doi: 10.1292/jvms.19-0035

Virology

Full Paper

Tomomi TAKANO, Shinji YAMADA, Tomoyoshi DOKI, Tsutomu HOHDATSU
J Vet Med Sci. 2019 Jun; 81(6): 911–915. Published online 2019 Apr 23. doi: 10.1292/jvms.18-0702