The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 12 December 2020

Anatomy

Full Paper

Andhika Yudha PRAWIRA, Savitri NOVELINA, Wartika Rosa FARIDA, Huda Shalahudin DARUSMAN, Katsuhiko WARITA, Srihadi AGUNGPRIYONO, Yoshinao Z. HOSAKA
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1729–1733. Published online 2020 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.20-0412

Note

Kentaro HIRONAKA, Saki IMAI, Atsushi KASHIMURA, Hirokazu MATSUMOTO, Toshiaki INENAGA, Yasuo MORITOMO
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1816–1820. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.20-0438

Biochemistry

Full Paper

Doo Hyun KIM, Hiroyuki SADAKANE, Yuka NISHIKIORI, Manami MATSUMURA, Mayuko IKEDA, Zhicheng DIAO, Rajesh JHA, Masaru MURAKAMI, Tohru MATSUI, Masayuki FUNABA
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1734–1741. Published online 2020 Nov 7. doi: 10.1292/jvms.20-0444

Clinical Pathology

Note

Sakurako NEO, Eri MAKIISHI, Ayumi FUJIMOTO, Masaharu HISASUE
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1821–1827. Published online 2020 Nov 2. doi: 10.1292/jvms.20-0320

Immunology

Full Paper

Hajime NAGAHATA, Ayumi MORIYAMA, Chika SAWADA, Yukiko ASAI, Chihiro KOKUBU, Satoshi GONDAIRA, Hidetoshi HIGUCHI
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1742–1749. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.20-0273

Internal Medicine

Full Papers

Woojae CHOI, Younghye RO, Leegon HONG, Sunmin AHN, Heejin KIM, Changhyuk CHOI, Hakseung KIM, Danil KIM
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1750–1756. Published online 2020 Nov 9. doi: 10.1292/jvms.20-0459

Yuichi MIYAGAWA, Ryota AKABANE, Mizuki OGAWA, Masayoshi NAGAKAWA, Hirosumi MIYAKAWA, Naoyuki TAKEMURA
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1828–1834. Published online 2020 Nov 10. doi: 10.1292/jvms.20-0201

Laboratory Animal Science

Full Paper

Mizuho TASHIRO, Yuki HOSOKAWA, Hiromi AMAO, Atsushi TOHEI
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1757–1762. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.20-0256

Pathology

Full Paper

Manabu YAMADA, Kentaro MASUJIN, Ken-ichiro KAMEYAMA, Reiko YAMAZOE, Takashi KUBO, Kei IWATA, Aiko TAMURA, Hiroyuki HIBI, Takayoshi SHIRATORI, Shunjiro KOIZUMI, Kousuke OHASHI, Mitsutaka IKEZAWA, Takehiro KOKUHO, Makoto YAMAKAWA
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1835–1845. Published online 2020 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.20-0378

Surgery

Notes

Ai HORI, Kenjirou MIYOSHI, Wakako SEO, Ako KAKUTA, Kiwamu HANAZONO, Tetsuya NAKADE
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1763–1768. Published online 2020 Nov 2. doi: 10.1292/jvms.20-0134

Masamine TAKANOSU, Yuki HATTORI
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1769–1772. Published online 2020 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.20-0299

Theriogenology

Full Paper

Tadatoshi OHTAKI, Haruna FUJIWARA, Gen WATANABE, Mamiko ONO, Kazuyoshi TAYA, Shigehisa TSUMAGARI
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1773–1780. Published online 2020 Nov 2. doi: 10.1292/jvms.19-0397

Virology

Full Papers

Chun-Zhi REN, Wen-Yue HU, Jun-Cheng LI, Ying-Hong XIE, Ni-Na JIA, Jun SHI, Ying-Yi WEI, Ting-Jun HU
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1781–1792. Published online 2020 Oct 1. doi: 10.1292/jvms.20-0263

Satoru TAKAHASHI, Md. Amirul HASAN, Mariko ITO, Miyuki KOMURA, Chisato DAIO, Mizuki ONO, Makiko YAMAGUCHI, Md. Shahin ALAM, Md. Humayun KABIR, Yu MIYAOKA, Dany SHOHAM, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1793–1797. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.20-0358

Note

Nívia Carolina Lopes ROSADO, Marcus Rebouças SANTOS, Laura Morais Nascimento SILVA, Viviane Sisdelli ASSAO, Elaine Nery ARAÚJO, Natália Fialho GONZAGA, Andressa Fernanda KUNZ, Elisabete TAKIUCHI, Gustavo Costa BRESSAN, Juliana Lopes Rangel FIETTO, Abelardo SILVA-JÚNIOR
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1798–1801. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.19-0565

Wildlife Science

Full Papers

Bernardo Nascimento ANTUNES, Diego DA COSTA, Michelli Westphal DE ATAIDE, Allana Valau MOREIRA, Luis Fernando PEDROTTI, Francisco Schulz JÚNIOR, Cassiano Schmitz NHOATO, Renan Alves STADLER, Marco Augusto Machado SILVA, Maurício Veloso BRUN
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1802–1807. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.20-0243

Pajitra HENGTRAKUL, Pasinee SUDLAPA, Nattawan CHAISURAT, Sasawat SODSAENGTHIEN, Chonchayan CHAMNANKIJ, Sakhon NOIMOON, Chainarong PUNKONG, Sakuna PHATTHANAKUNANAN, Preeda LERTWATCHARASARAKUL, Supaphen SRIPIBOON
J Vet Med Sci. 2020 Dec; 82(12): 1808–1815. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.20-0309