The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 2 February 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 2

Anatomy

Note

Mohamed A. A. MAHDY, Katsuhiko WARITA, Yoshinao Z. HOSAKA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 168–171. Published online 2019 Dec 25. doi: 10.1292/jvms.19-0446

Bacteriology

Notes

Kenta OCHI, Mariko OKAMOTO, Misaki OKAMOTO, Masatoshi OKURA, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 109–114. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.19-0522

Wei ZHAO, Dong YU, JianGuo CHENG, Yin WANG, ZeXiao YANG, XuePing YAO, Yan LUO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 172–176. Published online 2019 Dec 31. doi: 10.1292/jvms.19-0566

Internal Medicine

Full Papers

Yan Sheng GUO, Jin Zhong TAO, Li Hua XU, Fan Hua WEI, Sheng Hu HE
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 115–124. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1292/jvms.19-0378

Kenichi MASUDA, Atsushi SATO, Atsushi TANAKA, Akiko KUMAGAI
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 177–183. Published online 2019 Dec 25. doi: 10.1292/jvms.19-0222

Note

Seiya YAMAKI, Hisae HACHIMURA, Masao OGAWA, Shinya KANEGAE, Taiki SUGIMOTO, Akiteru AMIMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 232–236. Published online 2019 Dec 31. doi: 10.1292/jvms.19-0187

Parasitology

Full Papers

Harunobu SAITO, Yuho MURATA, Motohiro NONAKA, Kentaro KATO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 184–187. Published online 2020 Jan 2. doi: 10.1292/jvms.19-0241

Mineo HAYASAKI
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 237–246. Published online 2019 Dec 25. doi: 10.1292/jvms.19-0156

Note

Leo UCHIDA, Joseph BYARUHANGA, Ikuo OKAMURA, Takeshi MIYAMA, Yasukazu MURAMATSU, Patrick VUDRIKO, Kohei MAKITA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 188–192. Published online 2019 Dec 25. doi: 10.1292/jvms.19-0521

Pathology

Full Paper

Kazuya MATSUDA, Shun KOGAME, Hinako NIKI, Moe SAITO, Yuki ISHIGURO, Yuto SANO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 125–134. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.19-0544

Notes

Kazuya MATSUDA, Junji YAMADA, Shun KOGAME, Ryo MURATA, Yuto SANO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 135–138. Published online 2019 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.19-0610

Mizuki KURAMOCHI, Takeshi IZAWA, Mutsuki MORI, Shunsuke SHIMAMURA, Terumasa SHIMADA, Mitsuru KUWAMURA, Jyoji YAMATE
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 139–142. Published online 2019 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.19-0453

Ritsu SHIBATA, Yukino MACHIDA, Hitoshi HATAKEYAMA, Hisashi YOSHIMURA, Masami YAMAMOTO, Kazuhiko OCHIAI, Kazuyoshi UEMATSU, Masaki MICHISHITA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 193–196. Published online 2020 Jan 1. doi: 10.1292/jvms.19-0472

Physiology

Note

Itsuro KAZAMA, Kano TAKAMURA, Yukina YAMADA, Yui SUGISAKI, Mayu SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 143–147. Published online 2019 Dec 10. doi: 10.1292/jvms.19-0597

Surgery

Full Papers

Tom ICHINOHE, Nobuo KANNO, Yasuji HARADA, Yukihiro FUJITA, Hiromichi FUJIE, Yasushi HARA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 148–152. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.18-0501

Benedict H.E. ONG, Yuki HIDAKA, Yasuyuki KANEKO, Shushi YAMAMOTO, Shinya MIZUTANI, Satoshi SEKIGUCHI, Shidow TORISU, Kiyokazu NAGANOBU
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 197–203. Published online 2020 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.19-0555

Note

Mrunmayi Vishwanath NAIK, Goa NISHIKAWA, Yumi KIRINO, Yoshiyuki INOUE, Kio IWAMOTO, Ryusei YAMABE, Toshie NAKAYAMA, Nao TSUZUKI, Yuichi HIDAKA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 204–208. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.19-0160

Theriogenology

Full Paper

Keylla Helena Nobre Pacifico PEREIRA, Luiz Eduardo Cruz Dos Santos CORREIA, Elton Luís Ritir OLIVEIRA, Cristiano Silva BOUÉRES, Marina Andrade CYRINO, Antônio Fernandes LEIS FILHO, Raíssa Karolliny Salgueiro CRUZ, Daniel De Souza Ramos ANGRIMANI, Fabiana Ferreira de SOUZA, Simone Biagio CHIACCHIO, Maria Lucia Gomes LOURENÇO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 247–253. Published online 2020 Jan 14. doi: 10.1292/jvms.19-0078

Notes

Harutaka MURASE, Akihiro OCHI, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Tsogtgerel MUNKHTUUL, Shinjiro KURIMOTO, Fumio SATO, Tetsuro HADA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 209–211. Published online 2019 Dec 26. doi: 10.1292/jvms.18-0057

Thanida SANANMUANG, Kanchanarat MANKONG, Premsak JEERATANYASAKUL, Kaj CHOKESHAI-USAHA, Suppawiwat PONGLOWHAPAN
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 212–216. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.18-0516

Toxicology

Full Paper

Takahiro IEKO, Sumire INOUE, Yume INOMATA, Hiroki INOUE, Jumpei FUJIKI, Hidetomo IWANO
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 153–161. Published online 2019 Dec 16. doi: 10.1292/jvms.19-0570

Virology

Full Paper

Fujiko SUNAGA, Shinobu TSUCHIAKA, Mai KISHIMOTO, Hiroshi AOKI, Mari KAKINOKI, Katsumasa KURE, Hanako OKUMURA, Maho OKUMURA, Atsushi OKUMURA, Makoto NAGAI, Tsutomu OMATSU, Tetsuya MIZUTANI
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 217–223. Published online 2019 Dec 23. doi: 10.1292/jvms.19-0063

Notes

Hayato HARIMA, Michihito SASAKI, Masahiro KAJIHARA, Akina MORI-KAJIHARA, Bernard M. HANG’OMBE, Katendi CHANGULA, Yasuko ORBA, Hirohito OGAWA, Martin SIMUUNZA, Reiko YOSHIDA, Aaron MWEENE, Ayato TAKADA, Hirofumi SAWA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 162–167. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.19-0424

Siyeon YANG, Ikjae KANG, Jiwoon JEONG, Taehwan OH, Kee Hwan PARK, Su-Jin PARK, Hee Jin HAM, Guang-Ri JIN, Bog-Hieu LEE, Chanhee CHAE
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 224-228. Published online 2019 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.18-0225

Wildlife Science

Note

Keiko ITO, Shintaro ABE, Ryo YAMASHITA, Daisuke SUMIYAMA, Tomoko KANAZAWA, Koichi MURATA
J Vet Med Sci. 2020 Feb; 82(2): 229-231. Published online 2019 Dec 25. doi: 10.1292/jvms.19-0536