The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 6 June 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 6

Anatomy

Full Papers

Miki KOH, Syunya NOGUCHI, Mami ARAKI, Hirotada OTSUKA, Makoto YOKOSUKA, Satoshi SOETA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 745–753. Published online 2020 Apr 22. doi: 10.1292/jvms.20-0092

Tomoyo HORIO, Aisa OZAWA, Junichi KAMIIE, Motoharu SAKAUE
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 827–835. Published online 2020 Apr 21. doi: 10.1292/jvms.19-0551

Bacteriology

Full Paper

Yuichi UENO, Makio YANAGISAWA, Sayuri KINO, Satoru SHIGENO, Makoto OSAKI, Daisuke TAKAMATSU, Ken KATSUDA, Tadashi MARUYAMA, Kazue OHISHI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 754–758. Published online 2020 Apr 27. doi: 10.1292/jvms.20-0015

Biochemistry

Full Paper

Asato SEKIYA, Ken TAKASAWA, Yoshikazu ARAI, Shidow TORISU, Koichiro NISHINO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 681–689. Published online 2020 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.20-0050

Clinical Pathology

Note

Kosei SAKAI, Shingo HATOYA, Masaru FURUYA, Shunsuke SHIMAMURA, Tomoyo NABETANI, Hiroyuki TANI, Terumasa SHIMADA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 759–763. Published online 2020 Apr 16. doi: 10.1292/jvms.20-0109

Immunology

Full Paper

Eriko MURATA, Satoi KOZAKI, Tomoaki MURAKAMI, Kaori SHIMIZU, Ayaka OKADA, Naotaka ISHIGURO, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 764–770. Published online 2020 May 1. doi: 10.1292/jvms.19-0473

Internal Medicine

Full Papers

Akiyoshi TANI, Hirotaka TOMIYASU, Aki OHMI, Koichi OHNO, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 771–778. Published online 2020 Apr 17. doi: 10.1292/jvms.19-0439

Aritada YOSHIMURA, Takahiro OHMORI, Shusaku YAMADA, Takae KAWAGUCHI, Miori KISHIMOTO, Tomoko IWANAGA, Naoki MIURA, Ryuji FUKUSHIMA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 836–845. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.1292/jvms.19-0694

Notes

Aya MATSUU, Mihoko YABUKI, Emiko AOKI, Michio IWAHANA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 690–694. Published online 2020 Apr 7. doi: 10.1292/jvms.20-0017

Hitomi ODA, Akihiro MORI, Toshinori SAKO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 695–698. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1292/jvms.19-0309

Yu FURUSAWA, Masashi TAKAHASHI, Tomoko IWANAGA, Akira YABUKI, Rui KANO, Hitoshi HATAI, Wako SUENO, Yasuyuki ENDO, Yasuyuki MOMOI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 779–783. Published online 2020 May 4. doi: 10.1292/jvms.19-0455

Jimin YOO, Jaeeun KO, Hakyoung YOON, Kidong EOM, Jaehwan KIM
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 784–787. Published online 2020 May 15. doi: 10.1292/jvms.19-0518

Parasitology

Note

Jun SUZUKI, Seiki KOBAYASHI, Naoko YOSHIDA, Yoshiyuki AZUMA, Namiko KOBAYASHI-OGATA, Dwi Peni KARTIKASARI, Yasuaki YANAGAWA, Satoshi IWATA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 699–703. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.1292/jvms.20-0004

Pathology

Notes

Yuki TAKAMI, Takeshi IZAWA, Miyuu TANAKA, Shingo HATOYA, Tomoyo NABETANI, Jyoji YAMATE, Mitsuru KUWAMURA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 704–706. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1292/jvms.20-0045

Wen-Ta LI, Ming-Shiuh LEE, Yi-Chia TSENG, Ning-Ya YANG
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 788–792. Published online 2020 May 1. doi: 10.1292/jvms.20-0166

Pharmacology

Full Paper

Keisuke IMOTO, Momoko ARATANI, Takahiro KOYAMA, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 707–712. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1292/jvms.20-0038

Surgery

Full Papers

Harumichi ITOH, Shimpei NISHIKAWA, Kenji TANI, Hiroshi SUNAHARA, Munekazu NAKAICHI, Toshie ISERI, Yasuho TAURA, Kazuhito ITAMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 713–720. Published online 2020 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.19-0373

Ekkapol AKARAPHUTIPORN, Takafumi SUNAGA, Eugene C. BWALYA, Ryosuke ECHIGO, Masahiro OKUMURA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 793–803. Published online 2020 Apr 30. doi: 10.1292/jvms.20-0118

Notes

Daisuke ITO, Naoko SHIOZAWA, Naoki SEKIGUCHI, Chieko ISHIKAWA, Nick D. JEFFERY, Masato KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 721–725. Published online 2020 Apr 16. doi: 10.1292/jvms.19-0079

Sho YOSHIMOTO, Daiki KATO, Satoshi KAMOTO, Kie YAMAMOTO, Masaya TSUBOI, Masahiro SHINADA, Namiko IKEDA, Yuiko TANAKA, Ryohei YOSHITAKE, Shotaro ETO, Kohei SAEKI, James CHAMBERS, Yuko HASHIMOTO, Kazuyuki UCHIDA, Ryohei NISHIMURA, Takayuki NAKAGAWA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 804–808. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1292/jvms.20-0026

Virology

Full Papers

Giang Thi Huong TRAN, Serageldeen SULTAN, Nabila OSMAN, Mohamed Ismail HASSAN, Hieu VAN DONG, Tung Duy DAO, Tsutomu OMATSU, Yukie KATAYAMA, Tetsuya MIZUTANI, Yohei TAKEDA, Haruko OGAWA, Kunitoshi IMAI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 809–816. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1292/jvms.19-0623

Jinxin LIN, Zhaolong LI, Zhihua FENG, Zhou FANG, Jianghua CHEN, Wengzhi CHEN, Wangwang LIANG, Qi CHEN
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 846–855. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.1292/jvms.20-0176

Note

Hirohisa MEKATA, Saori HAMABE, Putu Eka SUDARYATMA, Ikuo KOBAYASHI, Toru KANNO, Tamaki OKABAYASHI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 726–730. Published online 2020 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.19-0587

Wildlife Science

Full Paper

Takumi KURIHARA, Akihiro HIRATA, Tsuyoshi YAMAGUCHI, Harue OKADA, Miho KAMEDA, Hiroki SAKAI, Mohie HARIDY, Tokuma YANAI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 817–822. Published online 2020 May 1. doi: 10.1292/jvms.19-0406

Notes

Yuichi KOSHIISHI, Misuzu UKITA, Michiko MURATA-OKUBO, Shin-ichiro FUJISAWA, Gaku SHIMOI, Hiroki HIRAYAMA, Yuichi KAMEYAMA, Kousaku SOUMA, Kenta WADA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 731–734. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1292/jvms.19-0693

Yoshitsugu OCHIAI, Yuko YOSHIKAWA, Takashi TAKANO, Makoto MORI, Ryo HONDO, Mariko MOCHIZUKI, Fukiko UEDA
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 735–739. Published online 2020 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.19-0360

Seiya MAEHARA, Naoya MATSUMOTO, Naoaki TAKIYAMA, Yoshiki ITOH, Yasunari KITAMURA, Kazuto YAMASHITA, Tadashi SANO, Takaharu ITAMI, Norihiko OYAMA, Miri HAYASHI, Reiko KATO, Arisa SHIMODE, Arisa MASUKO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 740–744. Published online 2020 Apr 14. doi: 10.1292/jvms.19-0639

Kozo TAKASE, Yuko HARAGUCHI, Akira SUZUKI, Takeshi OBI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 823–826. Published online 2020 May 15. doi: 10.1292/jvms.19-0273

Nobuhide KIDO, Sohei TANAKA, Tomoko OMIYA, Yuko KAMITE, Kohei SAWADA, Yoko KOMATSU, Yasuyuki SHOJI, Masaru SENZAKI, Sayuri HANZAWA, Masato ANDO, Ikko SUTO
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 856–860. Published online 2020 Apr 17. doi: 10.1292/jvms.19-0637

Takashi IKEDA, Makoto ASANO, Naotoshi KUNINAGA, Masatsugu SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Jun; 82(6): 861–865. Published online 2020 May 19. doi: 10.1292/jvms.20-0083