The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 9 September 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 9

Anatomy

Review

Mario RICCIARDI, Alice CASALI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1358–1365. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.1292/jvms.20-0064

Avian Pathology

Full Paper

Yu-Pin LIU, Chiu-Yen CHANG, Fan LEE, Chwei-Jang CHIOU, Hsiang-Jung TSAI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1366–1375. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.1292/jvms.20-0161

Bacteriology

Full Paper

Ochbayar ERDEMSURAKH, Khurtsbaatar OCHIRBAT, Ulziisaikhan GOMBOSUREN, Batbold TSERENDORJ, Baatarjargal PUREVDORJ, Batbaatar VANAABAATAR, Keisuke AOSHIMA, Atsushi KOBAYASHI, Takashi KIMURA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1247–1252. Published online 2020 Jul 7. doi: 10.1292/jvms.20-0219

Notes

Yuzo TSUYUKI, Sayaka NAKAZAWA, Setsuko KUBO, Mieko GOTO, Takashi TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1316–1320. Published online 2020 Jul 27. doi: 10.1292/jvms.20-0294

Kazumasa SHIRAIWA, Yohsuke OGAWA, Sayaka NISHIKAWA, Momoko NAKAYAMA, Masahiro EGUCHI, Yoshihiro SHIMOJI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1376–1378. Published online 2020 Jul 27. doi: 10.1292/jvms.20-0387

Biochemistry

Full Paper

Kazuaki TANAKA, Misaki YAMAMOTO-FUKUDA, Tatsuya TAKIZAWA, Hidekatsu SHIMAKURA, Masahiro SAKAGUCHI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1253–1259. Published online 2020 Jul 15. doi: 10.1292/jvms.20-0301

Internal Medicine

Full Papers

Megumi ITOH, Takahito TOYOTOME, Naoya MATSUMOTO, Minoru OKAMOTO, Ken-ichi WATANABE, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1260–1266. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.20-0129
Moonjung JANG, Jaewoo HWANG, Jihye NAM, Dalhae KIM, Wongyun SON, Inhyung LEE, Mincheol CHOI, Junghee YOON
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1321–1328. Published online 2020 Jul 20. doi: 10.1292/jvms.20-0060
Jae-Young OH, Jong-Chan CHAE, Jae-Ik HAN, Won-Keun SONG, Chang-Min LEE, Hee-Myung PARK
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1379–1386. Published online 2020 Jul 23. doi: 10.1292/jvms.19-0523

Notes

Yu FURUSAWA, Masashi TAKAHASHI, Mariko SHIMA-SAWA, Osamu YAMATO, Akira YABUKI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1267–1270. Published online 2020 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.20-0271

Mona UCHIDA, Aki OHMI, Reina FUJIWARA, Kenjiro FUKUSHIMA, Akihiro DOI, Kazushi AZUMA, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1271–1276. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.19-0605

Laboratory Animal Science

Full Papers

Jing ZHENG, Zixi XIAO, Ke ZHANG, Xue QIU, Liying LUO, Lang LI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1329–1333. Published online 2020 Aug 3. doi: 10.1292/jvms.20-0267
Liang LI, Shuo LIU, Hanbo TANG, Shiqiu SONG, Lin LU, Peng ZHANG, Xiaoling LI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1387–1394. Published online 2020 Jul 14. doi: 10.1292/jvms.20-0245

Parasitology

Full Paper

Angel ALMENDROS, Richard BURCHELL, Janelle WIERENGA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1334–1340. Published online 2020 Aug 4. doi: 10.1292/jvms.20-0209

Pathology

Notes

Tetsuya KOMATSU, Takashi KUBO, Rena KITOU, Naomi KAWAMOTO, Masaji MASE, Yu YAMAMOTO, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1341–1345. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.1292/jvms.20-0316

Kikumi OGIHARA, Hiroo MADARAME
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1395–1399. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.20-0244

Research-Article

Tsubasa SAITO, James K. CHAMBERS, Ko NAKASHIMA, Kazumi NIBE, Koichi OHNO, Hajime TSUJIMOTO, Kazuyuki UCHIDA, Hiroyuki NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1277–1286. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.20-0297

Public Health

Full Paper

Yoshiyuki TOMINO, Masako ANDOH, Yuta HORIUCHI, Jiye SHIN, Ryunosuke AI, Takaki NAKAMURA, Mizuki TODA, Kenzo YONEMITSU, Ai TAKANO, Hiroshi SHIMODA, Ken MAEDA, Yuuji KODERA, Ichiro OSHIMA, Koji TAKAYAMA, Takayasu INADOME, Katsunori SHIOYA, Motoki FUKAZAWA, Kanako ISHIHARA, Takehisa CHUMA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1287–1294. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.19-0265

Note

Yoshimasa SASAKI, Makiko YAMANAKA, Kazuhisa NARA, Shigeko TANAKA, Masashi UEMA, Tetsuo ASAI, Yutaka TAMURA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1400–1403. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.1292/jvms.20-0184

Surgery

Full Paper

El-Sayed EL-SHAFAEY, Madeh SADAN, Walid REFAAI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1346–1353. Published online 2020 Aug 4. doi: 10.1292/jvms.20-0163

Notes

Katsufumi OOSHITA, Takeshi TSUKA, Yasutake ITOU
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1295–1298. Published online 2020 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.20-0113

Shintaro KIMURA, Kohei NAKATA, Asuka SUBE, Takashi KUNIYA, Naoyuki WATANABE, Kayoko YONEMARU, Sadatoshi MAEDA, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1354–1357. Published online 2020 Aug 7. doi: 10.1292/jvms.20-0052

Virology

Full Papers

Yuko TOISHI, Nobuo TSUNODA, Rikio KIRISAWA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1299–1305. Published online 2020 Jul 20. doi: 10.1292/jvms.20-0056

Peishan LI, Zhongjin YANG, Shun MA, Ge HU, Hong DONG, Tao ZHANG
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1404–1409. Published online 2020 Aug 21. doi: 10.1292/jvms.20-0324

Note

Takehisa SOMA, Maiko OGATA, Kaisaku OHTA, Runa YAMASHITA, Kazumi SASAI
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1243–1246. Published online 2020 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.20-0205

Wildlife Science

Full Paper

Natsuko SUGIURA, Aki TANAKA, Kazuhiko OCHIAI, Toshiaki YAMAMOTO, Tatsushi MORITA, Takuya KATO, Yoshi KAWAMOTO, Toshinori OMI, Shin-ichi HAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1306–1311. Published online 2020 Jul 20. doi: 10.1292/jvms.19-0699

Note

Chiyo KITAYAMA, Yohei YAMAGUCHI, Satomi KONDO, Ryuta OGAWA, Yusuke K. KAWAI, Mitsunori KAYANO, Jumpei TOMIYASU, Daisuke KONDOH
J Vet Med Sci. 2020 Sep; 82(9): 1312–1315. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.20-0058