The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 1 January 2021

Anatomy

Full Paper

Sonjoy SARKAR, Takeshi HOMMA, Sawa ONOUCHI, Yasutake SHIMIZU, Takahiko SHIINA, Hiroaki NABEKA, Seiji MATSUDA, Shouichiro SAITO
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 1–8. Published online 2020 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.20-0603

Avian Pathology

Note

Masaji MASE, Kanae HIRAMATSU, Noriko NISHIJIMA, Hiroshi ISEKI, Satoko WATANABE
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 130–133. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1292/jvms.20-0400

Ethology

Full Paper

Ryoko KOIZUMI, Yasushi KIYOKAWA, Kazuyuki D. TANAKA, Goro KIMURA, Tsutomu TANIKAWA, Yukari TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 78–83. Published online 2020 Nov 25. doi: 10.1292/jvms.20-0568

Immunology

Full Paper

Shuya MITOMA, Heba M. EL-KHAIAT, Tomofumi UTO, Katsuaki SATO, Satoshi SEKIGUCHI, Junzo NORIMINE
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 134–141. Published online 2020 Nov 11. doi: 10.1292/jvms.20-0423

Internal Medicine

Full Papers

Fumio TATSUKAWA, Rika NOHARA, Takako TANIGUCHI, Akira GOTO, Naoaki MISAWA, Hiromu KATAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 9–16. Published online 2020 Nov 9. doi: 10.1292/jvms.20-0505

Amanda Sarita CRUZ-ALEIXO, Mayra De CASTRO FERREIRA LIMA, Ana Luísa HOLANDA DE ALBUQUERQUE, Raphael TORTORELLI TEIXEIRA, Renata ALVES DE PAULA, Marina Cecília GRANDI, Danilo Otávio LAURENTI FERREIRA, Miriam HARUMI TSUNEMI, Simone BIAGIO CHIACCHIO, Maria Lucia GOMES LOURENÇO
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 17–27. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.20-0292

Sachiyo TANAKA, Hitomi SHIBUYA, Shuji SUZUKI, Nobuo KANNO, Yasuji HARADA, Asaka SATO, Satoshi SOETA, Yasushi HARA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 84–93. Published online 2020 Dec 2. doi: 10.1292/jvms.20-0401

Notes

Rui KANO, Meika TSUNOI, Yumiko NAKAYA, Takashi NAGAMINE, Koji ONO
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 28–30. Published online 2020 Nov 13. doi: 10.1292/jvms.20-0380

Koji NISHI, Satoshi GONDAIRA, Mariko OKAMOTO, Kazuya MATSUDA, Ayano SATO, Toshihide KATO, Misawo SASAGAWA, Takahiro TANAKA, Hidetoshi HIGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 31–35. Published online 2021 Jan 8. doi: 10.1292/jvms.20-0491

Chih-Ching WU, Wei-Hsiang HUANG, Pei-Wen LIAO, Ya-Pei CHANG
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 94–99. Published online 2020 Nov 27. doi: 10.1292/jvms.20-0556

Laboratory Animal Science

Note

Tadashi ITOH, Mifumi KAWABE, Takahiko NAGASE, Katsumi ENDO, Masafumi MIYOSHI, Kazuro MIYAHARA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 142–145. Published online 2020 Dec 4. doi: 10.1292/jvms.20-0525

Parasitology

Full Papers

Yuki FUKUSHIMA, Yoichiro HORII, Kazuyuki HONKAWA, Yosuke SASAKI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 36–41. Published online 2020 Nov 12. doi: 10.1292/jvms.20-0567

Sara T. ELAZAB, Amal F. SOLIMAN, Yoshifumi NISHIKAWA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 100–107. Published online 2020 Dec 1. doi: 10.1292/jvms.20-0458

Pathology

Notes

Kittikorn BOONSRI, Sakorn DECHKAJORN, Kornravee PHOTICHAI, Saralee SRIVORAKUL, Hassadin BOONSRIROJ, Atigan THONGTHARB, Kidsadagon PRINGPROA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 108–111. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1292/jvms.20-0403

Soma ITO, Takuya HIRAI, Saori HAMABE, Mawar SUBANGKIT, Tamaki OKABAYASHI, Yoshitaka GOTO, Shin NISHIDA, Toshio KURITA, Ryoji YAMAGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 146–150. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.20-0234

Pharmacology

Full Paper

Tomoko KODAMA, Kosuke OTANI, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 42–47. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.20-0564

Public Health

Full Paper

Yu MIYAOKA, Md. Humayun KABIR, Md. Amirul HASAN, Makiko YAMAGUCHI, Dany SHOHAM, Harumi MURAKAMI, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 48–52. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1292/jvms.20-0462

Note

Yoshimasa SASAKI, Haruko SAKURADA, Makiko YAMANAKA, Kazuhisa NARA, Shigeko TANAKA, Masashi UEMA, Yoshikazu ISHII, Yutaka TAMURA, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 112–115. Published online 2021 Jan 8. doi: 10.1292/jvms.20-0592

Surgery

Full Papers

Keiko KATO, Takaharu ITAMI, Ken NOMOTO, Yusuke ENDO, Jun TAMURA, Norihiko OYAMA, Tadashi SANO, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 53–61. Published online 2020 Nov 13. doi: 10.1292/jvms.20-0330

Ayaka KOBAYASHI, Masataka KASAHARA, Kyotaro KOSHIKA, Yui AKIIKE, Nobuyuki MATSUURA, Tatsuya ICHINOHE
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 62–68. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.20-0212

Kazuyuki YOSHIKAWA, Sae TSUBAKISHITA, Tadashi SANO, Takumi INO, Tomoya MIYASAKA, Takio KITAZAWA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 116–124. Published online 2020 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.20-0127

Mrunmayi Vishwanath NAIK, Yumi KIRINO, Ryoko UEMURA, Sueun KIM, Yoshiyuki INOUE, Yuichi HIDAKA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 151–157. Published online 2020 Dec 28. doi: 10.1292/jvms.20-0310

Notes

Satoshi TAKAGI, Eiichi KANAI, Keitaro MORISHITA, Hiroko OGAWA, Junya OGAWA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 69–72. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.20-0584

Jun TAMURA, Norihiko OYAMA, Sho FUKUI, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 73–77. Published online 2021 Jan 8. doi: 10.1292/jvms.20-0407

Virology

Note

Taishi TANABE, Yurina FUKUDA, Kazuhiko KAWASHIMA, Satomi YAMAMOTO, Takashige KASHIMOTO, Hisaaki SATO
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 158–161. Published online 2020 Nov 27. doi: 10.1292/jvms.20-0182

Wildlife Science

Note

Siripat KHAMMESRI, Yaoprapa MATHURA, Khajohnpat BOONPRASERT, Chadarat AMPASAVATE, Darunee HONGWISET, Janine L BROWN, Chatchote THITARAM
J Vet Med Sci. 2021 Jan; 83(1): 125–129. Published online 2020 Nov 25. doi: 10.1292/jvms.20-0375