The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 2 February 2021

Bacteriology

Full Paper

Hidemasa NAKAMINAMI, Yuu OKAMURA, Satomi TANAKA, Takeaki WAJIMA, Nobuo MURAYAMA, Norihisa NOGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 214–219. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.20-0439

Biochemistry

Full Paper

Yayoi OTSUKA-YAMASAKI, Osamu INANAMI, Haruka SHINO, Reeko SATO, Masahiro YAMASAKI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 315–321. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.20-0390

Immunology

Full Paper

Juan FU, Yuhong SHANG, Zhang QIAN, Jinping HOU, Feng YAN, Guodi LIU, Li DEHUA, Xiaoli TIAN
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 241–247. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.1292/jvms.20-0455

Note

Yamato SAJIKI, Satoru KONNAI, Reiko NAGATA, Satoko KAWAJI, Hayato NAKAMURA, Sotaro FUJISAWA, Tomohiro OKAGAWA, Naoya MAEKAWA, Yukinari KATO, Yasuhiko SUZUKI, Shiro MURATA, Yasuyuki MORI, Kazuhiko OHASHI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 162–166. Published online 2020 Dec 7. doi: 10.1292/jvms.20-0590

Internal Medicine

Full Papers

Aki OHMI, Koichi OHNO, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Taisuke NAKAGAWA, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 167–173. Published online 2020 Dec 16. doi: 10.1292/jvms.20-0421

Alessio PIERINI, Giada ESPOSITO, Eleonora GORI, Elena BENVENUTI, Pietro RUGGIERO, George LUBAS, Veronica MARCHETTI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 248–253. Published online 2021 Jan 15. doi: 10.1292/jvms.20-0291

Md Shafiqul ISLAM, Urara SHINYA, Mitsuhiro TAKAGI, Takao AKAHOSHI, Akira YABUKI, Shahnaj PERVIN, Tofazzal Md RAKIB, Mohammad Mahbubur RAHMAN, Martia Rani TACHARINA, Osamu YAMATO
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 254–259. Published online 2020 Dec 8. doi: 10.1292/jvms.20-0356

Tomoya TAKAHASHI, Akihiro MORI, Hitomi ODA, Isao MURAYAMA, Mitsuhiko KOUNO, Toshinori SAKO
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 260–266. Published online 2020 Dec 7. doi: 10.1292/jvms.20-0361

Simone MINATO, Giunio B. CHERUBINI, Daniele DELLA SANTA, Stefano SALVADORI, Massimo BARONI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 267–273. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.20-0111

Reo NISHI, Tomoki MOTEGI, Shingo MAEDA, Satoshi TAMAHARA, Yasuyuki MOMOI, Naoaki MATSUKI, Tomohiro YONEZAWA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 274–279. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.1292/jvms.20-0515

Ryohei TOYA, Yosuke SASAKI, Ryoko UEMURA, Masuo SUEYOSHI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 322–328. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.20-0436

Notes

Tetsushi ONO, Keiichi HISAEDA, Yoichi INOUE, Yutaka YAMADA, Kenichi SHIBANO, Ikki MITSUI, Chizuka HENMI, Yumi UNE, Hideaki HAYASHI, Sanggun ROH, Masakatsu NOHARA, Eiji UCHIDA, Hajime NAGAHATA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 220–225. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.1292/jvms.20-0448

Marina OTSUKA, Mieko SUGIYAMA, Takaaki ITO, Kenji TSUKANO, Shin OIKAWA, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 329–332. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.1292/jvms.20-0550

Laboratory Animal Science

Note

Vunjia TIONG, Shih-Keng LOONG, Haryanti Azura MOHAMAD WALI, Kim-Kee TAN, Pui-Fong JEE, Fang-Shiang LIM, Jing-Jing KHOO, Pooi-Fong WONG, Li-Yen CHANG, Sazaly ABUBAKAR
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 280–284. Published online 2021 Jan 13. doi: 10.1292/jvms.20-0070

Parasitology

Full Paper

Masuko KOBAYASHI, Noriyuki KOMATSU, Hong-Kean OOI, Kensuke TAIRA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 174–179. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1292/jvms.20-0617

Notes

Peru Gopal BISWAS, Yuma OHARI, Uday Kumar MOHANTA, Tadashi ITAGAKI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 226–229. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.20-0664

Yuki SHOSHI, Kazuaki KAZATO, Tamao MAEDA, Yasuhiro TAKASHIMA, Yuya WATARI, Yoshitsugu MATSUMOTO, Tadashi MIYASHITA, Chizu SANJOBA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 333–337. Published online 2020 Dec 30. doi: 10.1292/jvms.20-0512

Pathology

Full Paper

Daniele Gonçalves DA SILVA, Iracema Luisa Quintino de CARVALHO, Eliana Cristina de Brito TOSCANO, Beatriz Álvares da Silva Senra SANTOS, Bruna da Silva OLIVEIRA, Marco Antônio CAMPOS, Flávio Guimarães da FONSECA, Quezya Mendes CAMARGOS, Gabriela Ferreira de SOUSA, Marcelo Vidigal CALIARI, Antônio Lúcio TEIXEIRA, Aline Silva de MIRANDA, Milene Alvarenga RACHID
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 180–186. Published online 2020 Dec 7. doi: 10.1292/jvms.20-0204

Physiology

Full Paper

Fika Yuliza PURBA, Naoki SUZUKI, Naoki ISOBE
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 338–343. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.20-0652

Public Health

Full Paper

AKM Azharul ISLAM, Mitsuki NAKATANI, Takayuki NAKAJIMA, Tomoko KOHDA, Masafumi MUKAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 187–194. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.20-0623

Surgery

Full Papers

El-Sayed EL-SHAFAEY
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 195–200. Published online 2020 Oct 29. doi: 10.1292/jvms.20-0417

Natsuki AKASHI, Yusuke MURAHATA, Masahumi HOSOKAWA, Yoshiaki HIKASA, Yoshiharu OKAMOTO, Tomohiro IMAGAWA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 285–296. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.20-0457

Notes

Teruo ITOH, Atsuko KOJIMOTO, Kazuyuki UCHIDA, James K. CHAMBERS, Hiroki SHII
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 230–233. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.20-0281

Jun TAMURA, Norihiko OYAMA, So MATSUMOTO, Ryo OWAKI, Kenji HOSOYA, Masahiro OKUMURA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 234–240. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.1292/jvms.20-0446

Sawako MURAKAMI, Yasuji HARADA, Yasushi HARA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 297–303. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1292/jvms.20-0249

Toxicology

Note

Mizuki MAEDA, Toshifumi YOKOYAMA, Sayaka KITAUCHI, Tetsushi HIRANO, Youhei MANTANI, Yoshiaki TABUCHI, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 344–348. Published online 2020 Dec 22. doi: 10.1292/jvms.20-0551

Virology

Full Paper

Chae Hong RHEE, Soohee KIM, Young Eun KANG, Bokhee HAN, Sang-Ji SEO, Young Wook KIM, Moon HER, Wooseog JEONG
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 201–207. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.20-0534

Note

Masaki KATO, Daiki KAWASHIMA, Yui ITO, Osamu YAMAMOTO, Hiromi NAKAJIMA, Takuya OIZUMI, Kaori SHIMIZU, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 304–308. Published online 2020 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.20-0554

Wildlife Science

Full Paper

Shiori IKUSHIMA, Masaki ANDO, Makoto ASANO, Masatsugu SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 349–357. Published online 2020 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.20-0393

Notes

Tatsunori MASATANI, Isshu KOJIMA, Michiyo TASHIRO, Kiyoshi YAMAUCHI, Daisuke FUKUI, Madoka ICHIKAWA-SEKI, Ryo HARASAWA
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 208–213. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1292/jvms.20-0466

Ali Anwar AHMAD, Shangari SEKAR, Pei Yee OH, Sofeah SAMSUDDIN
J Vet Med Sci. 2021 Feb; 83(2): 309–314. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.1292/jvms.20-0418