The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 5 May 2021

Anatomy

Full Paper

Hiroki HIGASHIYAMA, Yoshiakira KANAI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 855–862. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.20-0669

Bacteriology

Note

Yukino TAMAMURA-ANDOH, Nobuyuki TANAKA, Keisuke SATO, Yoshino MIZUNO, Nobuo ARAI, Ayako WATANABE-YANAI, Masato AKIBA, Masahiro KUSUMOTO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 754–758. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.21-0005

Biochemistry

Full Paper

Yasunaga YOSHIKAWA, Masami MORIMATSU, Kazuhiko OCHIAI, Toshina ISHIGURO-OONUMA, Ryo MORIOKA, Kento OKUDA, Koichi ORINO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 759–766. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.1292/jvms.21-0006

Clinical Pathology

Full Paper

Kazuyuki SUZUKI, Nao KONDO, Kaede TAKAGI, Akitoyo NISHIKAWA, Yoshiki MURAKAMI, Marina OTSUKA, Kenji TSUKANO, Keiko IKEDA, Hisashi FUNAKURA, Ichiro YASUTOMI, Satoshi KAWAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 767–774. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.21-0001

Internal Medicine

Full Papers

Masataka IWANO, Kohei SADAHIRO, Takuya MARUO, Shinpei KAWARAI, Hideki KAYANUMA, Kensuke ORITO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 775–779. Published online 2021 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.20-0653

Kaoru SATO, Eiichi OHASHI, Kenji TSUKANO, Keiko IKEDA, Tadaharu AJITO, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 814–818. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.20-0716

Yusuke IRIE, Mamiko ONO, Manami ARITSUNE, Yamato IMAMURA, Shinobu NISHIOKA, Kiyoshi AKIYAMA, Masafumi ENOKIDANI, Tetsuya HORIKITA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 863–868. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.1292/jvms.20-0432

Notes

Aritada YOSHIMURA, Takahiro OHMORI, Kokoro ITOU, Ryo ISHI, Yuri MATSUMURA, Yuhei WADA, Miori KISHIMOTO, Tomoko IWANAGA, Naoki MIURA, Kazuhiko SUZUKI, Ryuji FUKUSHIMA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 780–783. Published online 2021 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.20-0409

Masaki MAEZAWA, Nao AKIYAMA, Michihito TAGAWA, Ken-ichi WATANABE, Kotaro MATSUMOTO, Hidefumi FURUOKA, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 819–823. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.1292/jvms.20-0618

Kenji TSUKANO, Tatsuya FUKUDA, Keiko IKEDA, Kaoru SATO, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 824–828. Published online 2021 Mar 18. doi: 10.1292/jvms.21-0051

Atsushi KIMURA, Yo-Han KIM, Kazuyoshi HASHIZUME, Akira ITO, Katsuyuki MUKAI, Keiichiro KIZAKI, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 829–831. Published online 2021 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.21-0054

Fumi MATSUMOTO, Mariko SHIMA-SAWA, Yu FURUSAWA, Osamu YAMATO, Akira YABUKI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 832–836. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.20-0597

Laboratory Animal Science

Full Paper

Kimie NIIMI, Eiki TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 784–792. Published online 2021 Mar 18. doi: 10.1292/jvms.20-0532

Parasitology

Full Paper

Hyunkyoung LEE, Hyeshin HWANG, Younghye RO, Ji-Hyeon KIM, Kyunghyun LEE, Eunjin CHOI, Youchan BAE, Byungjae SO, Inhyung LEE
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 869–875. Published online 2021 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.20-0741

Pathology

Notes

Akira YABUKI, Yu FURUSAWA, Noriaki MIYOSHI, Kazuyuki TANIGUCHI, Osamu YAMATO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 837–840. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0074

Hiroto FUKUI, Hiroshi SHIMODA, Sho KADEKARU, Chizuka HENMI, Yumi UNE
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 841–845. Published online 2021 Apr 8. doi: 10.1292/jvms.21-0007

Yuto SANO, Kanae SEKI, Kenjirou MIYOSHI, Toshikazu SAKAI, Tsuyoshi KADOSAWA, Kazuya MATSUDA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 876–880. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.20-0518

Public Health

Note

Yingxin ZHANG, Zhixuan ZHANG, Yinying LOU, Yonglan YU
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 793–797. Published online 2021 Mar 18. doi: 10.1292/jvms.20-0681

Surgery

Full Paper

Celina Emiko OKAMOTO-OKUBO, Renata Navarro CASSU, Jean Guilherme Fernandes JOAQUIM, Luciane dos REIS MESQUITA, Sheila Canevese RAHAL, Hugo S Salvador OLIVEIRA, Regina TAKAHIRA, Isadora ARRUDA, Leandro MAIA, Fernanda da CRUZ LANDIM, Stelio Pacca Loureiro LUNA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 881–888. Published online 2021 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.20-0730

Toxicology

Full Paper

Manabu KOIKE, Yasutomo YUTOKU, Aki KOIKE
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 798–804. Published online 2021 Mar 17. doi: 10.1292/jvms.20-0679

Virology

Note

Tomomi TAKANO, Haruna WATANABE, Tomoyoshi DOKI, Hajime KUSUHARA
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 805–808. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.20-0703

Wildlife Science

Notes

Paolo MARTELLI, Serena OH
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 809–813. Published online 2021 Mar 24. doi: 10.1292/jvms.20-0279

Takashi IKEDA, Makoto ASANO, Masatsugu SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 846–849. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.20-0675

Priyanka KUMARI, Kyung Yeon EO, Woo-Shin LEE, Junpei KIMURA, Naomichi YAMAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 May; 83(5): 850–854. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1292/jvms.20-0596