The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 7 July 2021

Anatomy

Full Papers

Rattanatrai CHAIYASING, Takuro ISHIKAWA, Katsuhiko WARITA, Yoshinao Z. HOSAKA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1022–1030. Published online 2021 May 10. doi: 10.1292/jvms.20-0696

Ai OGUCHI, Masashi HIGUCHI, Yoshiaki YAMANO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1031–1038. Published online 2021 May 20. doi: 10.1292/jvms.21-0091

Note

Takahiro AYA, Yukiko TOMIOKA, Takashi TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1144–1146. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0251

Avian Pathology

Full Paper

Shinjiro OJIMA, Masashi OKAMURA, Nana OSAWA, Akiko TAMURA, Kazuki YOSHIOKA, Takashige KASHIMOTO, Takeshi HANEDA, Hisaya K. ONO, Dong-Liang HU
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1147–1154. Published online 2021 May 27. doi: 10.1292/jvms.21-0227

Bacteriology

Note

Ryoka MIYAKE, Takakaki ITO, Hiroshi KAMATA, Rui KANO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1090–1092. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0023

Internal Medicine

Full Papers

Samar H. ELSHARKAWY, Faisal A. TORAD
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1093–1097. Published online 2021 May 31. doi: 10.1292/jvms.20-0415

Asahi HORINAKA, Yo-Han KIM, Atsushi KIMURA, Eiji IWAMOTO, Tatsunori MASAKI, Toshihiro ICHIJO, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1098–1106. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0121

Notes

Mai INOUE, Katsuaki SUGIURA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1039–1043. Published online 2021 May 17. doi: 10.1292/jvms.21-0171

Ju-Won CHOI, Su-Min KIM, Jung-Hyun KIM
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1107–1112. Published online 2021 May 26. doi: 10.1292/jvms.21-0018

Yoshihiro WAKAYAMA, Satoshi HIRAKO, Hirokazu OHTAKI, Satoru ARATA, Takahiro JIMI, Kazuho HONDA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1155–1160. Published online 2021 May 31. doi: 10.1292/jvms.20-0470

Marin HIROKAWA, Kaho TAKAHASHI, Masaki MIYAJIMA, Rintaro FURUKAWA, Koji SUGITA, Hirotaka KONDO, Keitaro OHMORI
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1161–1166. Published online 2021 Jun 2. doi: 10.1292/jvms.20-0519

Pathology

Note

Tetsuya KOMATSU, Erina YOSHIDA, Ayumi SHIGENAGA, Nozomi YASUIE, Shintaro UCHIYAMA, Yuji TAKAMURA, Kennosuke SUGIE, Kumiko KIMURA, Makoto HARITANI, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1113–1119. Published online 2021 May 24. doi: 10.1292/jvms.21-0166

Public Health

Full Paper

Yusuke SATO’O, Katsuhiko OMOE, Yasuko AIKAWA, Mayuko KANO, Hisaya K. ONO, Dong-Liang HU, Akio NAKANE, Motoyuki SUGAI
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1120–1127. Published online 2021 May 26. doi: 10.1292/jvms.20-0662

Theriogenology

Notes

Masanori KOBAYASHI, Chie TSUZUKI, Marika KOBAYASHI, Hinano TSUCHIYA, Yume YAMASHITA, Kanako UENO, Moe ONOZAWA, Masato KOBAYASHI, Eiichi KAWAKAMI, Tatsuya HORI
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1044–1049. Published online 2021 May 20. doi: 10.1292/jvms.21-0174

Masanari ARAKI, Tadatoshi OHTAKI, Junpei KIMURA, Seiji HOBO, Kazuyoshi TAYA, Nobuo TSUNODA, Hiroyuki TANIYAMA, Shigehisa TSUMAGARI, Yasuo NAMBO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1167–1172. Published online 2021 Jun 15. doi: 10.1292/jvms.20-0174

Toxicology

Full Paper

Katsuki TANAKA, Hikaru ADACHI, Hironobu AKASAKA, Junya TAMAOKI, Yuji FUSE, Makoto KOBAYASHI, Takio KITAZAWA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1050–1058. Published online 2021 May 24. doi: 10.1292/jvms.21-0081

Wildlife Science

Full Papers

Karikalan MATHESH, Sabarinath THANKAPPAN, Yosef DENEKE, Beena VAMADEVAN, Chandra Mohan SIDDAPPA, Anil Kumar SHARMA, Ilayaraja SELVARAJ, Arun SHA, Ashok KUMAR
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1059–1067. Published online 2021 May 17. doi: 10.1292/jvms.21-0082

Atsuo IIDA, Hitoshi TAKEMAE, Ronald TARIGAN, Ryosuke KOBAYASHI, Hirokazu KATO, Hiroshi SHIMODA, Tsutomu OMATSU, Supratikno, Chaerul BASRI, Ni Luh Putu Ika MAYASARI, Srihadi AGUNGPRIYONO, Ken MAEDA, Tetsuya MIZUTANI, Eiichi HONDO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1068–1074. Published online 2021 May 14. doi: 10.1292/jvms.21-0115

Misato NAKAMURA, Marin MATSUSHIRO, Masatoshi TSUNOKAWA, Seiya MAEHARA, Takanori KOORIYAMA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1075–1080. Published online 2021 May 17. doi: 10.1292/jvms.20-0329

Kaoru KOHYAMA, Masashi KIYOTA, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1128–1137. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.1292/jvms.20-0645

Fumio TERASAWA, Hiroshi AKIYAMA, Toru SAKURAGI, Shuto HANEDA, Chika SHIRAKATA
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1138–1143. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.1292/jvms.21-0181

Notes

Joon Hyuk SOHN, Shota YAMANE, Yukiko SAITOH, Ken Takashi KUSAKABE, Junpei KIMURA, Yasuo KISO
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1081–1085. Published online 2021 May 10. doi: 10.1292/jvms.21-0158

Do Na LEE, Minjong HA, Insik KWAK, Sohail AMHED, Kyuyong KANG, Sang-Ho WOO, Jeong-Seop OH, Junghee YOON, Seong-Chan YEON
J Vet Med Sci. 2021 Jul; 83(7): 1086–1089. Published online 2021 May 13. doi: 10.1292/jvms.20-0607