The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 8 August 2021

Anatomy

Full Paper

Hayato AMAIKE, Motoki SASAKI, Nao TSUZUKI, Mitsunori KAYANO, Motoharu OISHI, Kazutaka YAMADA, Hideki ENDO, Tomoko ANEZAKI, Naoya MATSUMOTO, Rumiko NAKASHITA, Misako KUROE, Hajime TARU, Gen BANDO, Yuko IKETANI, Ryohei NAKAMURA, Nobutaka SATO, Daisuke FUKUI, Nobuo KITAMURA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1284–1289. Published online 2021 Jun 24. doi: 10.1292/jvms.21-0198

Notes

Takahiro AYA, Yukiko TOMIOKA, Takashi TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1173–1177. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.1292/jvms.21-0269

Hiroyuki IMAI, Kiyoshi KANO, Ken Takeshi KUSAKABE
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1178–1181. Published online 2021 Jun 21. doi: 10.1292/jvms.21-0197

Bacteriology

Full Paper

Nuttapone SANGKANJANAVANICH, Tsutomu KAKUDA, Yasunori SUZUKI, Yukako SASAKI, Shinji TAKAI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1182–1190. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.1292/jvms.21-0256

Note

Justice Opare ODOI, Michiyo SUGIYAMA, Yuko KITAMURA, Akiko SUDO, Tsutomu OMATSU, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1191–1195. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0108

Clinical Pathology

Note

Yusuke WADA, Hiroki YAMAZAKI, Miyuu TANAKA, Ayumi KANEGUCHI, Toshiyuki TANAKA, Hideo AKIYOSHI, Shunsuke NOGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1290–1294. Published online 2021 Jun 21. doi: 10.1292/jvms.20-0656

Internal Medicine

Full Papers

Sieun PARK, Min JANG, Kija LEE, Hojung CHOI, Youngwon LEE, Inchul PARK, Sooyoung CHOI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1196–1201. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.20-0724

Takuro NAGAHARA, Koichi OHNO, Itsuma NAGAO, Taisuke NAKAGAWA, Nozomu YOKOYAMA, Aki OHMI, Yuko GOTO-KOSHINO, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1295–1302. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.21-0137

Notes

Megumi YOSHIDA, Keijiro MIZUKAMI, Masaharu HISASUE, Ichiro IMANISHI, Keigo KURATA, Masaki OCHIAI, Masato ITOH, Tadahiro NASUKAWA, Jumpei UCHIYAMA, Hajime TSUJIMOTO, Masahiro SAKAGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1202–1205. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0090

Yuta NISHIYAMA, Yasuhiro FUKUYAMA, Takuya MARUO, Shinichiro YODA, Masataka IWANO, Shinpei KAWARAI, Hideki KAYANUMA, Kensuke ORITO
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1206–1211. Published online 2021 Jun 18. doi: 10.1292/jvms.21-0060

Laboratory Animal Science

Note

Sumito MATSUYA, Hiroyuki IMAI, Yasuo KISO, Ken Takeshi KUSAKABE, Kiyoshi KANO
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1244–1247. Published online 2021 Jun 14. doi: 10.1292/jvms.21-0231

Parasitology

Note

Hisako KYAN, Taketoshi TAKARA, Katsuya TAIRA, Takeshi OBI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1303–1305. Published online 2021 Jul 2. doi: 10.1292/jvms.21-0038

Pathology

Full Papers

Yusuke TANAKA, Keisuke SUGANUMA, Kenichi WATANABE, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1212–1218. Published online 2021 Jun 16. doi: 10.1292/jvms.21-0056

Ryo SAITO, James K CHAMBERS, Takuya E. KISHIMOTO, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1219–1224. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.1292/jvms.21-0258

Jialin LI, Xiabing CHEN, Erguang JIN, Guiqiang WANG, Lijun WU, Zhiyong SHAO, Pingmin WAN, Changmin HU, Junhua LI, Jie CHEN, Mingxing DING
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1248–1255. Published online 2021 Jun 29. doi: 10.1292/jvms.21-0068

Note

Yuto SANO, Hikaru KUWAJIMA, Hiroki KANAI, Chiemi BABA, Kohei AZAMI, Kazuya MATSUDA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1225–1228. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.1292/jvms.21-0221

Pharmacology

Full Paper

Xuting LI, Sicong LI, Bin WANG, Min ZHANG, Dingsheng YUAN, Jinliang LI, Ge LIANG
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1338–1344. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.20-0641

Public Health

Full Paper

Elisabet TANGKONDA, Meiko KUBO, Satoshi SEKIGUCHI, Taisuke SHINKI, Satomi SASAKI, Kentaro YAMADA, Takako TANIGUCHI, Torrung VETCHAPITAK, Naoaki MISAWA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1306–1314. Published online 2021 Jul 5. doi: 10.1292/jvms.21-0244

Surgery

Full Paper

Luisa P. B. BORGES, Filipe L. S. DA COSTA, Kayan C. ROSSY, Gabriela M. A. DOS SANTOS, Carla R. G. SILVA, Rodrigo S. ALBUQUERQUE, Bárbara C. GUILHERME, Michel S. CUNHA, Renato A. OLIVEIRA, Luiz H. V. ARAÚJO, Heytor J. GURGEL, João P. M. BARROSO, Francisco D. O. MONTEIRO, Rinaldo B. VIANA, Pedro P. M. TEIXEIRA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1315–1320. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.20-0582

Note

Minae KAWASAKI, Tomoya FURUJO, Kazuo AZUMA, Yoshiharu OKAMOTO, Norihiko ITO
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1256–1262. Published online 2021 Jun 24. doi: 10.1292/jvms.21-0104

Virology

Full Papers

Guopan LI, Lei LIU, Baojuan XU, Jixiong HU, Hongyan KUANG, Xi WANG, Liping WANG, Xiaoxia CUI, Houmin SUN, Jun RONG
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1263–1272. Published online 2021 Jul 7. doi: 10.1292/jvms.21-0543

Kanumporn MUNGTHONG, Soe Thiri KHAING, Takehiko OTSUBO, Chihiro HATANAKA, Shuji YONEYAMA, Shin HISAMATSU, Hironobu MURAKAMI, Kenji TSUKAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1321–1329. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.20-0742

Notes

Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, Chia Yu CHANG, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Katsuaki SUGIURA, Iwao KUKIMOTO, Hui Wen CHANG, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1229–1233. Published online 2021 Jun 15. doi: 10.1292/jvms.21-0153

Dung Thi LE, Son Vu NGUYEN, Mari OKAMOTO, Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, Tung Duy DAO, Vuong Nghia BUI, Haruko OGAWA, Kunitoshi IMAI, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1273–1277. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.21-0190

Wildlife Science

Full Papers

Yoshinori TAKAMI, Kyung-Ok NAM, Youki TAKAKI, Sho KADEKARU, Chizuka HEMMI, Tsuyoshi HOSOYA, Yumi UNE
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1234–1239. Published online 2021 Jun 25. doi: 10.1292/jvms.21-0177

Jeewan THAPA, Susan K. MIKOTA, Kamal Prasad GAIRHE, Sarad PAUDEL, Dinesh Kumar SINGH, Ishwari Prasad DHAKAL, Chie NAKAJIMA, Yasuhiko SUZUKI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1278–1283. Published online 2021 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.21-0113

Jaemin HWANG, Seonmi KANG, Seonghoon SEOK, Sohail AHMED, Dong-Hyuk JEONG, Seongchan YEON
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1330–1337. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.21-0119

Note

Fitrine EKAWASTI, Kazuya KITAGAWA, Hiroshi DOMAE, April Hari WARDHANA, Junki NAGASAWA, Tomoyuki SHIBAHARA, Masaharu TOKORO, Kazumi SASAI, Makoto MATSUBAYASHI
J Vet Med Sci. 2021 Aug; 83(8): 1240–1243. Published online 2021 Jun 17. doi: 10.1292/jvms.21-0152