The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 1 January 2022

Avian Pathology

Note

Masaji MASE
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 1–5. Published online 2021 Nov 17. doi: 10.1292/jvms.21-0490

Bacteriology

Notes

Sayaka NISHIKAWA, Kazumasa SHIRAIWA, Yoshihiro SHIMOJI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 90–93. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.21-0528

Yuta KINOSHITA, Hironaga KAKOI, Taichiro ISHIGE, Takashi YAMANAKA, Hidekazu NIWA, Eri UCHIDA-FUJII, Toshio NUKADA, Takanori UENO
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 129–132. Published online 2021 Dec 2. doi: 10.1292/jvms.21-0539

Clinical Pathology

Full Paper

Kiyomi HAGI, Takashi HASEGAWA, Takeshi YAMAMOTO, Mizuki TOMIHARI, Yuka FUJIMOTO, Yuji SAKAMOTO, Shiro SAWA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 94–101. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.21-0496

Immunology

Full Paper

Kei WATARI, Satoru KONNAI, Tomohiro OKAGAWA, Naoya MAEKAWA, Yamato SAJIKI, Yukinari KATO, Yasuhiko SUZUKI, Shiro MURATA, Kazuhiko OHASHI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 6–15. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.21-0552

Review

Zhengxuan ZHOU, Jiacui XU, Zhanjun LI, Yan LV, Shanli WU, Huanmin ZHANG, Yu SONG, Yongxing AI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 102–113. Published online 2021 Nov 19. doi: 10.1292/jvms.21-0199

Internal Medicine

Full Paper

Mayu KIMURA, Kaede MIYAHARA, Masahiro YAMASAKI, Naohiro UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 133–141. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.1292/jvms.21-0388

Notes

Masamine TAKANOSU, Katsushi SUZUKI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 16–19. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.21-0369

Takuro NAGAHARA, Koichi OHNO, Itsuma NAGAO, Taisuke NAKAGAWA, Yuko GOTO-KOSHINO, Masaya TSUBOI, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 20–24. Published online 2021 Dec 1. doi: 10.1292/jvms.21-0363

Toshitaka KANEI, Munetaka IWATA, Hiroaki KAMISHINA, Takuya MIZUNO, Sadatoshi MAEDA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 25–30. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.1292/jvms.21-0468

Dai ISHIYAMA, Kie YAMAMOTO, Masato KIKUCHI, Fumie MAGATA, Kei TAKAHASHI, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Reina FUJIWARA, Manabu MOCHIZUKI, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 31–35. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.1292/jvms.21-0441

Kiyohiko INAI, Keita KITAGAWA, Mami MURAKAMI, Toshiroh IWASAKI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 36–39. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.21-0346

Masaharu HISASUE, Mina TANAKA, Sakurako NEO
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 142–148. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.20-0352

Megumi YOSHIDA, Keijiro MIZUKAMI, Masaharu HISASUE, Ichiro IMANISHI, Keigo KURATA, Masaki OCHIAI, Masato ITOH, Tadahiro NASUKAWA, Jumpei UCHIYAMA, Hajime TSUJIMOTO, Masahiro SAKAGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 149–152. Published online 2021 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.21-0437

Parasitology

Full Paper

Xinchao LIU, Li TANG, Wenchao LI, Charles LI, Youfang GU
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 40–47. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.21-0425

Pathology

Full Paper

Mayuko OKI, Mitsutaka IKEZAWA, Tatsuya NISHI, Katsuhiko FUKAI, Manabu YAMADA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 48–52. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.21-0226

Note

Mikuya IWANAGA, Naoto IMAI, Ayaka KAMIKAWA, Kaho SHIMADA, Masatoshi OKURA, Daisuke TAKAMATSU, Daijiro UEDA, Mizuki NAKAYAMA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 53–58. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.21-0518

Physiology

Full Paper

Naoki ISOBE, Tomoyasu KUROSE, Naoki SUZUKI, Tomoko KOSHIISHI, Kazutoshi UENO, Keiichi HISAEDA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 59–63. Published online 2021 Nov 12. doi: 10.1292/jvms.21-0505

Surgery

Full Paper

Ko NAKASUMI, Naoki YAMAMOTO, Taro TAKAMI, Harumichi ITOH, Kazuhito ITAMOTO, Hiro HORIKIRIZONO, Toshie ISERI, Munekazu NAKAICHI, Yuki NEMOTO, Hiroshi SUNAHARA, Kenji TANI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 114–120. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.21-0396

Notes

Kazuhiro WATANABE, Syun TAHARA, Hiroyuki KOYAMA, Mamu SHIMIZU, Mifumi KAWABE, Shingo MIYAWAKI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 64–68. Published online 2021 Nov 22. doi: 10.1292/jvms.21-0393

Shingo MIKI, Kyoko AKIYAMA YAMASHITA, Mei KANZAKI OKAMOTO, Yuto IWANAGA, Shoko FUKUDA, Tadahisa MASHITA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 69–73. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.1292/jvms.21-0462

Theriogenology

Full Paper

Yuanzhi GAO, M A HANNAN, Kaishi MURATA, Reza RAJABI-TOUSTANI, Yasuo NAMBO
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 74–81. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.1292/jvms.21-0301

Toxicology

Note

Shohei KOBAYASHI, Natsuko KAWANO, Kenji MIYADO, Ryo OHTA, Takahiro AKIMOTO, Taichi HATAKEYAMA, Maiko KAWAGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 153–156. Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1292/jvms.21-0046

Virology

Full Papers

Ngo T.B. TRAN, Hiroshi SHIMODA, Junko MIZUNO, Keita ISHIJIMA, Kenzo YONEMITSU, Shohei MINAMI, Supriyono, Yudai KURODA, Kango TATEMOTO, Milagros V. MENDOZA, Ai TAKANO, Masahiko MUTO, Haruhiko ISAWA, Kyoko SAWABE, Daisuke HAYASAKA, Ken MAEDA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 82–89. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.21-0577

Chiharu HIDAKA, Kosuke SODA, Toshihiro ITO, Hiroshi ITO
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 121–128. Published online 2021 Dec 2. doi: 10.1292/jvms.21-0527

Aoi SUMIYOSHI, Koichi KITAO, Takayuki MIYAZAWA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 157–165. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.1292/jvms.21-0550

Note

Hieu Van DONG, Giang Thi Huong TRAN, Aoi KUROKAWA, Yu YAMAMOTO, Yohei TAKEDA, Haruko OGAWA, Kunitoshi IMAI
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 166–170. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.1292/jvms.21-0470

Wildlife Science

Full Paper

Kaoru KOHYAMA, Yasuo INOSHIMA, Masashi KIYOTA
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 171–180. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.1292/jvms.21-0330

Note

Tithipong PLANGSANGMAS, Hathaipat RATTANATHANYA, Wanlaya TIPKANTHA, Saowaphang SANANNU, Umaporn MAIKAEW, Jessada THAEONOEN, Bencharong SANGKHARAK, Pornpiroon CHINSON, Watcharin HIN-ON, Nathavut KANATIYANONT, Boripat SIRIAROONRAT, Nantarika CHANSUE, Parntep RATANAKORN
J Vet Med Sci. 2022 Jan; 84(1): 181–185. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.1292/jvms.21-0458