The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 11 November 2022

Avian Pathology

Note

Makoto NAKANISHI, Junichi SOMA, Sayaka TAKAHASHI, Kie MATSUNE, Masaaki ONO, Takayuki OOSUMI
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1520–1526.
Published online 2022 Oct 6. doi: 10.1292/jvms.22-0325

Bacteriology

Note

Mariko OKAMOTO, Hirotaka FURUYA, Ikuko SUGIMOTO, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1453–1456.
Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1292/jvms.22-0307

Epidemiology

Note

Kosuke NOTSU, Yoshinobu INOUE, Tsuneyuki MASUDA, Masahiro INOUE, Shuya MITOMA, Xinyue WU, Junzo NORIMINE, Satoshi SEKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1457–1460.
Published online 2022 Sep 28. doi: 10.1292/jvms.22-0285

Ethology

Note

Juan P DAMIÁN, Cecilia PRIETO, Pablo VOITURET, Micaela CEDRÉS, Agustín CRISTIANO, Juan M RAMOS
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1461–1464.
Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1292/jvms.22-0290

Immunology

Full Paper

Zhongbo GUO, Yongchao JIA, Chen HUANG, Yuanyuan ZHOU, Xin CHEN, Ronglan YIN, Ying GUO, Linxi WANG, Jing YUAN, Jingyi WANG, Ping YAN, Ronghuan YIN
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1527–1535.
Published online 2022 Oct 10. doi: 10.1292/jvms.22-0203

Internal Medicine

Notes

Riho SHIKANO, Koichi OHNO, Takuro NAGAHARA, Itsuma NAGAO, Hiroto TOYODA, Taisuke NAKAGAWA, Yuko GOTO-KOSHINO, James K CHAMBERS, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1465–1468.
Published online 2022 Sep 8. doi: 10.1292/jvms.22-0126

Masaki MAEZAWA, Yoshinao OOUCI, Masataka AKAGAMI, Mizuho UNEYAMA, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1495–1498.
Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1292/jvms.22-0314

Parasitology

Note

Alice CC LAU, Yongjin QIU, Mohamed Abdallah Mohamed MOUSTAFA, Ryo NAKAO, Michito SHIMOZURU, Manabu ONUMA, Nobuyoshi NAKAJIMA, Mariko SASHIKA, Jayasilan MOHD-AZLAN, Toshio TSUBOTA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1469–1473.
Published online 2022 Sep 16. doi: 10.1292/jvms.22-0304

Pathology

Full Papers

Ryo SAITO, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1474–1479.
Published online 2022 Sep 21. doi: 10.1292/jvms.22-0359

Keiko TOYAMA, Takuya HIRAI, Masuo SUEYOSHI, Ziheng ZHOU, Ahmad Massoud NIAZI, Nijiho KAWAGUCHI, Naoyuki FUKE, Ryouji YAMAGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1536–1542.
Published online 2022 Oct 13. doi: 10.1292/jvms.22-0231

Pharmacology

Note

Tomoaki NII, Md Zahorul ISLAM, Satoru KAKE, Mitsuya SHIRAISHI, Takashi TAKEUCHI, Hidefumi KUWATA, Atsushi MIYAMOTO, Etsumori HARADA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1499–1501.
Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1292/jvms.22-0368

Physiology

Note

Taiki KIDA, Arisa YAMAZAKI, Tatsuro NAKAMURA, Koji KOBAYASHI, Sho YOSHIMOTO, Shingo MAEDA, Takayuki NAKAGAWA, Ryohei NISHIMURA, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1480–1484.
Published online 2022 Sep 6. doi: 10.1292/jvms.22-0355

Public Health

Full Paper

Yoshimasa SASAKI, Kenzo YONEMITSU, Masashi UEMA, Hiroshi ASAKURA, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1502–1507.
Published online 2022 Oct 4. doi: 10.1292/jvms.22-0257

Note

Tatsuki TAKAHASHI, Maho INUKAI, Fumiki IZUMI, Yuji FUJII, Shoko NISHIYAMA, Tatsunori MASATANI, Makoto SUGIYAMA, Naoto ITO
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1508–1513.
Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1292/jvms.22-0254

Surgery

Note

Ji-Hoon KANG, Seoung-Yob AHN, Hun-Young YOON
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1514–1519.
Published online 2022 Oct 4. doi: 10.1292/jvms.22-0370

Toxicology

Full Paper

Manabu KOIKE, Yasutomo YUTOKU, Aki KOIKE
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1485–1490.
Published online 2022 Sep 15. doi: 10.1292/jvms.22-0061

Virology

Notes

Hirohito OGAWA, Kenji OHYA, Raphael AYIZANGA, Hiroko MIYAMOTO, Asako SHIGENO, Masao YAMADA, Yasuhiro TAKASHIMA, Miho INOUE-MURAYAMA, Ayato TAKADA, Boniface BABOREKA KAYANG
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1491–1494.
Published online 2022 Sep 20. doi: 10.1292/jvms.22-0186

Hieu Van DONG, Maya SUZUKI, Hitoshi TAKEMAE, Dulamjav JAMSRANSUREN, Sachiko MATSUDA, Hiep Dinh NGUYEN, Tetsuya MIZUTANI, Yohei TAKEDA, Haruko OGAWA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1543–1550.
Published online 2022 Oct 11. doi: 10.1292/jvms.22-0096

Wildlife Science

Note

Taiki TERAJIMA, Anzu SHIBAHARA, Yoshiaki NAKANO, Shohei KOBAYASHI, John R GODWIN, Kentaro NAGAOKA, Gen WATANABE, Hideshige TAKADA, Kaoruko MIZUKAWA
J Vet Med Sci. 2022 Nov; 84(11): 1551–1555.
Published online 2022 Oct 4. doi: 10.1292/jvms.22-0245