The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 4 April 2022

Biochemistry

Full Papers

Saki SAKUMA, Mariko OKAMOTO, Nao MATSUSHITA, Masami UKAWA, Takumi TOMONO, Keiko KAWAMOTO, Teruo IKEDA, Shinji SAKUMA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 484–493.
Published online 2022 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.21-0647

Fumi SATOH, Akihiro SUGIURA, Jiro TASHIRO, Yoshinao Z. HOSAKA, Katsuhiko WARITA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 494–501.
Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1292/jvms.21-0662

Clinical Pathology

Full Paper

Yui HIROSE, Mona UCHIDA, Masaya TSUBOI, Takayuki NAKAGAWA, Leo YAGA, Shingo MAEDA, Yasuyuki MOMOI, Yugo KURIKI, Mako KAMIYA, Yasuteru URANO, Tomohiro YONEZAWA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 593–599.
Published online 2022 Mar 7. doi: 10.1292/jvms.22-0003

Immunology

Full Paper

Shingo ISHIKAWA, Masataka MIYAZAWA, Yoshinori ZIBIKI, Rie KAMIKAKIMOTO, Seiji HOBO
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 548–557.
Published online 2022 Feb 10. doi: 10.1292/jvms.21-0522

Internal Medicine

Full Papers

Mahmoud BAAKHTARI, Noriko IMAIZUMI, Tetsuo KIDA, Tenya YANAGITA, Amany RAMAH, Parnian AHMADI, Naoya TAKEBE, Yohei IWAMOTO, Kenji KOROSUE, Nao TSUZUKI, Masahiro YASUDA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 558–565.
Published online 2022 Feb 24. doi: 10.1292/jvms.21-0529

Takuro NAGAHARA, Koichi OHNO, Itsuma NAGAO, Taisuke NAKAGAWA, Yuko GOTO-KOSHINO, Masaya TSUBOI, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 566–573.
Published online 2022 Mar 14. doi: 10.1292/jvms.21-0257

Note

Kosei SAKAI, Tomoki MOTEGI, James Ken CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hidetaka NISHIDA, Shunsuke SHIMAMURA, Hiroyuki TANI, Terumasa SHIMADA, Masaru FURUYA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 502–506.
Published online 2022 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.21-0504

Laboratory Animal Science

Full Paper

Hideko KAMEYAMA, Yoshikazu FUJIMOTO, Yukiko TOMIOKA, Sayo YAMAMOTO, Haruka SUYAMA, Hiromi INOUE, Eiki TAKAHASHI, Etsuro ONO
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 574–581.
Published online 2022 Feb 11. doi: 10.1292/jvms.21-0494

Notes

Masaki FUJIMOTO, Hiroshi KITAMURA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 507–510.
Published online 2022 Feb 27. doi: 10.1292/jvms.21-0658

Taiki WATANABE, Shuhei TAKADA, Mayu ONOZATO, Takeshi FUKUSHIMA, Ryushin MIZUTA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 582–584.
Published online 2022 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.21-0457

Pharmacology

Full Papers

Mi-Xia CAO, Xin-Rui WANG, Wen-Yue HU, Dan YIN, Chun-Zhi REN, Si-Yu CHEN, Mei-Ling YU, Ying-Yi WEI, Ting-Jun HU
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 600–609.
Published online 2022 Feb 7. doi: 10.1292/jvms.21-0126

Hitomi KIMURA, Takako YAMAZAKI, Taiki MIHARA, Noriyuki KAJI, Kazuhisa KISHI, Masatoshi HORI
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 610–617.
Published online 2022 Mar 7. doi: 10.1292/jvms.22-0014

Physiology

Full Paper

Yume KITAGAWA, Kaho HAYAKAWA, Daichi OIKAWA, Kazuki IKEDA, Maki IKEDA, Daiki HARADA, Mitsuhiro FURUSE
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 511–519.
Published online 2022 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.21-0602

Note

Akiko SEGUCHI, Kazutaka MOGI, Ei-ichi IZAWA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 520–524.
Published online 2022 Feb 14. doi: 10.1292/jvms.21-0635

Surgery

Full Paper

Taro KONDO, Fumio SATO, Nao TSUZUKI, Kenichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 525–532.
Published online 2022 Feb 23. doi: 10.1292/jvms.22-0036

Notes

Yuki ANDO, Takeshi TSUKA, Yoshiharu OKAMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 533–537.
Published online 2022 Feb 24. doi: 10.1292/jvms.21-0653

Vanessa MILECH, Pâmela CAYE, Bernardo NASCIMENTO ANTUNES, Josaine Cristina da SILVA RAPPETI, Soliane CARRA PERERA, Martielo Ivan GEHRCKE, Thaís Cozza dos SANTOS, Camila CONTE, Fabrício de VARGAS ARIGONY BRAGA, Guilherme Albuquerque de OLIVEIRA CAVALCANTI, Maurício VELOSO BRUN
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 618–623.
Published online 2022 Mar 10. doi: 10.1292/jvms.21-0097

Toxicology

Note

Misaki NISHI, Shouta SUGIO, Tetsushi HIRANO, Daisuke KATO, Hiroaki WAKE, Asuka SHODA, Midori MURATA, Yoshinori IKENAKA, Yoshiaki TABUCHI, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 585–592.
Published online 2022 Mar 10. doi: 10.1292/jvms.22-0013

Virology

Note

Yohsuke OGAWA, Masahiro EGUCHI, Yoshihiro SHIMOJI
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 538–542.
Published online 2022 Feb 23. doi: 10.1292/jvms.21-0670

Wildlife Science

Full Paper

Kazue OHISHI, Mari KOBAYASHI, Tadashi MARUYAMA
J Vet Med Sci. 2022 Apr; 84(4): 543–547.
Published online 2022 Feb 17. doi: 10.1292/jvms.21-0532