The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 5 May 2022

Avian Pathology

Note

Umberto MOLINI, Vimanuka MUTJAVIKUA, Mari de VILLIERS, Lourens de VILLIERS, Alaster SAMKANGE, Lauren M. COETZEE, Siegfried KHAISEB, Giovanni CATTOLI, William G. DUNDON
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 707–711.
Published online 2022 Mar 21. doi: 10.1292/jvms.22-0017

Bacteriology

Note

Michika ISHIHARA, Yuka YAMAZAKI, Ken KATSUDA, Hiroya ITO
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 624–627.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.22-0044

Internal Medicine

Full Papers

Shohei YOKOTA, Tomohiro YONEZAWA, Yasuyuki MOMOI, Shingo MAEDA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 666–674.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0478

Akiyoshi TANI, Hirotaka TOMIYASU, Hajime ASADA, Chen-Si LIN, Yuko GOTO-KOSHINO, Koichi OHNO, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 712–719.
Published online 2022 Apr 6. doi: 10.1292/jvms.21-0506

Note

Mitsuhiro IRIE, Takuma MIYOSHI, Akira HIRAMOTO, Masahiko HIRATA, Masamine TAKANOSU, Eun-Sil PARK, Ken MAEDA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 675–679.
Published online 2022 Apr 11. doi: 10.1292/jvms.21-0519

Laboratory Animal Science

Full Paper

Kenta SASAKI, Masashi HIGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 680–688.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.22-0063

Parasitology

Note

Yuki FUKUSHIMA, Tomoya MINAMINO, Kazuyuki HONKAWA, Takako TANIGUCHI, Yoichiro HORII, Yosuke SASAKI
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 628–633.
Published online 2022 Mar 31. doi: 10.1292/jvms.21-0666

Pathology

Note

James K. CHAMBERS, Shinya IWASAKI, Shigeki IMAMOTO, Yuya NAKAMOTO, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 634–637.
Published online 2022 Mar 25. doi: 10.1292/jvms.22-0006

Physiology

Full Paper

Mitsumori KAWAMINAMI, Ryota TERASHIMA, Takuya MURATA, Shuichi CHIBA, Shiro KURUSU
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 638–643.
Published online 2022 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.22-0052

Notes

Taiki KIDA, Arisa YAMAZAKI, Koji KOBAYASHI, Tatsuro NAKAMURA, Takayuki NAKAGAWA, Ryohei NISHIMURA, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 644–647.
Published online 2022 Mar 23. doi: 10.1292/jvms.22-0020

Shinya TAKENOUCHI, Yui KOBAYASHI, Tatsuya SHINOZAKI, Koji KOBAYASHI, Tatsuro NAKAMURA, Tomohiro YONEZAWA, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 689–693.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.22-0049

Surgery

Full Paper

Hiro HORIKIRIZONO, Kumiko ISHIGAKI, Keigo IIZUKA, Kei TAMURA, Naoki SAKURAI, Kazuyuki TERAI, Tatsuya HEISHIMA, Orie YOSHIDA, Kazushi ASANO
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 720–725.
Published online 2022 Apr 4. doi: 10.1292/jvms.21-0509

Note

Fumitaka TAKAHASHI, Takaharu HAKOZAKI, Nobuo KANNO, Shuji SUZUKI, Yasuji HARADA, Satoshi SOETA, Shinichi NAKAMURA, Shinya YAMAGUCHI, Yasushi HARA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 694–699.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0315

Virology

Full Paper

Hyo Rin KANG, Mi So SEONG, Hyung-Soon YIM, Jung-Hyun LEE, Sang Ho CHA, Jaehun CHEONG
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 726–733.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0461

Note

Kazuki TAKAHASHI, Yasuyuki KANEKO, Akiko SHIBANAI, Shushi YAMAMOTO, Ayana KATAGIRI, Tatsuyuki OSUGA, Yoshiyuki INOUE, Kohei KURODA, Mika TANABE, Tamaki OKABAYASHI, Kiyokazu NAGANOBU, Isao MINOBE, Akatsuki SAITO
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 648–652.
Published online 2022 Mar 24. doi: 10.1292/jvms.22-0010

Wildlife Science

Full Papers

Shinsuke H. SAKAMOTO, Yasuyuki MIYAMOTO, Rina UKYO, Seiji IEIRI
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 653–659.
Published online 2022 Mar 21. doi: 10.1292/jvms.21-0627

Miki YOSHIDA, Kenjiro MIYOSHI, Tomohiko TAJIMA, Akihiko WADA, Hiromi UEDA, Takanori KOORIYAMA
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 660–665.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0261

Vannarat SAECHAN, Daraka TONGTHAINAN, Wirasak FUNGFUANG, Phitsanu TULAYAKUL, Gittiyaporn IEAMSAARD, Ruttayaporn NGASAMAN
J Vet Med Sci. 2022 May; 84(5): 700–706.
Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.21-0514