The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 1 January 2023

Anatomy

Full Papers

Marina HOSOTANI, Machiko AKITA, Hiromi UEDA, Takafumi WATANABE
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 1–8.
Published online 2022 Nov 28. doi: 10.1292/jvms.22-0442

Nobue KUNIYOSHI, Saki HANADA, Reina ANDO, Lita Rakhma YUSTINASARI, Maria KURATOMI, Seizaburo KAGAWA, Hiroyuki IMAI, Ken Takeshi KUSAKABE
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 92–98.
Published online 2022 Nov 29. doi: 10.1292/jvms.22-0286

Clinical Pathology

Note

Shingo HATOYA, Ryoji KANEGI, Tomoyo NABETANI, Shoko OJI, Takeshi IZAWA, Satoshi HIRAI, Kikuya SUGIURA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 9–13.
Published online 2022 Nov 14. doi: 10.1292/jvms.22-0322

Immunology

Full Paper

Ayaka OSHIMA, Daisuke ITO, Fumihiko KATAKURA, Jiro MIYAMAE, Masaharu OKANO, Megu NAKAZAWA, Shinichi KANAZONO, Tadaaki MORITOMO, Masato KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 62–70.
Published online 2022 Nov 24. doi: 10.1292/jvms.22-0116

Internal Medicine

Notes

Lina HAMABE, Kazumi SHIMADA, Miki HIROSE, Tomohiko YOSHIDA, Aki TAKEUCHI, Katsumi UEHARA, Ryou TANAKA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 14–18.
Published online 2022 Nov 9. doi: 10.1292/jvms.22-0344

Leni MAYLINA, Satoshi KAMBAYASHI, Kenji BABA, Masaya IGASE, Takuya MIZUNO, Masaru OKUDA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 99–104.
Published online 2022 Nov 29. doi: 10.1292/jvms.22-0498

Parasitology

Full Paper

Rie DOI, Mami OBA, Tetsuya FURUYA, Tetsuya MIZUTANI, Hitoshi TAKEMAE
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 105–110.
Published online 2022 Dec 1. doi: 10.1292/jvms.22-0481

Pathology

Full Paper

Hiroyuki NAKAYAMA, Takanori SHIGA, Kazuyuki UCHIDA, James K CHAMBERS, Toshiya MORINO, Nobuo SASAKI
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 19–29.
Published online 2022 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.22-0456

Physiology

Full Paper

Shuichi CHIBA, Tadahiro NUMAKAWA, Takuya MURATA, Mitsumori KAWAMINAMI, Toshiyuki HIMI
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 30–39.
Published online 2022 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.22-0103

Note

Illia AOTA, Chisato YATSUDA, Ei-ichi IZAWA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 71–75.
Published online 2022 Nov 24. doi: 10.1292/jvms.22-0383

Surgery

Notes

Sueun KIM, Mrunmayi Vishwanath NAIK, Yumi KIRINO, Hiroyuki SATOH, Nao TSUZUKI, Yoshiyuki INOUE, Kohei KURODA, Yuichi HIDAKA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 40–43.
Published online 2022 Nov 17. doi: 10.1292/jvms.22-0332

Masaaki KATAYAMA, Shiori OGINO, Yuki HOSHINO, Takahiro NAGUMO, Kohei NAKATA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 44–48.
Published online 2022 Nov 9. doi: 10.1292/jvms.22-0296

Tomoya IIZUKA, Tetsuya ANAZAWA, Ryuuji NISHIMURA, Tomohiro WAKATA, Takayuki FURUKAWA, Akiko SHIOTSUKI, Yusami OKADA, Ko KOJIMA, Kenichiro ONO, Hidehiro HIRAO
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 49–54.
Published online 2022 Nov 17. doi: 10.1292/jvms.22-0388

Yuya MIZUGUCHI, Atsushi KATO, Marina AIZU
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 55–61.
Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.22-0377

Virology

Full Paper

Irmak DIK, Durmus HATIPOGLU, Erdem GULERSOY
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 76–82.
Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.22-0281

Notes

Hyejean CHO, Taehwan OH, Jeongmin SUH, Chanhee CHAE
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 83–87.
Published online 2022 Nov 22. doi: 10.1292/jvms.22-0202

Dung Thi LE, Son Vu NGUYEN, Thu Anh Nu LE, Van Huu NGUYEN, Phung Dinh LE, Dung Van DINH, Hai Thanh DUONG, Hai Van VU, Yuri FUJIMOTO, Tetsuo KUNIEDA, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2023 Jan; 85(1): 111–116.
Published online 2022 Dec 1. doi: 10.1292/jvms.22-0240

Wildlife Science

Notes