The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 86, No. 5 May 2024

Anatomy

Note

Sungmoo HONG, Meejung AHN, Changjong MOON, Irene ORTIZ-LEAL, Pablo SANCHEZ-QUINTEIRO, Taeyoung KANG, Taekyun SHIN
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 458–462.
Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1292/jvms.23-0430

Bacteriology

Notes

Daisuke TAKAMATSU, Ryuichi UEGAKI, Mariko OKAMOTO, Keiko NAKAMURA, Mariko HARADA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 463–467.
Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1292/jvms.23-0510

Yuzo TSUYUKI, Takahiro MAEDA, Kae TORII, Haruno YOSHIDA, Noriaki IKEDA, Saki YOSHIDA, Masahiko ITO, Mieko GOTO, Takashi TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 468–473.
Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.23-0526

Internal Medicine

Full Papers

Yusaku TSUGAMI, Yuya NAGASAWA, Aoi SUGIYAMA, Yu ANDO, Kotaro ODA, Koji MAEHANA, Tetsu OBAYASHI, Tomohito HAYASHI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 474–479.
Published online 2024 Mar 18. doi: 10.1292/jvms.23-0438

Shohei MORITA, Youhei MOCHIZUKI, Itsuki MATSUMOTO, Ayumi HORII, Takahiro OHMORI, Daiki HIRAO, Hiroshi HASEGAWA, Aritada YOSHIMURA, Takashi BABA, Shuji SUZUKI, Ryuji FUKUSHIMA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 533–541.
Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1292/jvms.23-0444

Hitoshi MIZUGUCHI, Norichika EGUCHI, Kentarou IKUTA, Shigeru SATO, Yutaka UYENO, Kei TAN, Shiro KUSHIBIKI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 542–549.
Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1292/jvms.23-0498

Note

Mitsuhiro IRIE, Chiaki KITA, Tetsushi YAMAGAMI, Takuma MIYOSHI, Naoyuki FUJIKI, Yuko KURIYAGAWA, Yasuko HANAFUSA, James Kenn CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 550–554.
Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1292/jvms.23-0410

Laboratory Animal Science

Full Papers

Masaki WATANABE, Kazuki HASHIMOTO, Yuki ISHII, Hayato R TAKIMOTO, Yuko NIKAIDO, Nobuya SASAKI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 480–484.
Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.24-0041

Masashi IIDA, Atsushi ASANO
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 555–562.
Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1292/jvms.24-0042

Parasitology

Full Paper

Asako HARAGUCHI, Makoto TAKANO, Kanta FUJIWARA, Jun HAKOZAKI, Kazuhiko NAKAYAMA, Sakure NAKAMURA, Yasunaga YOSHIKAWA, Shinya FUKUMOTO, Kodai KUSAKISAKO, Hiromi IKADAI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 485–492.
Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1292/jvms.24-0008

Review

Mohammad Hazzaz Bin KABIR, Kentaro KATO
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 563–574.
Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1292/jvms.23-0525

Pathology

Note

Keita NAMIKI, Atsushi ASAI, Yumiko KAGAWA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 493–496.
Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1292/jvms.23-0507

Physiology

Full Paper

Jing YE, Xiaoqian LI, Zhihao PAN, Zhuoya WU, Yanyun ZHU, Wei ZHANG, Juntai LU, Shuangshuang XU, Ping QIN, Ya LIU, Yunsheng LI, Yinghui LING, Fugui FANG
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 497–506.
Published online 2024 Mar 14. doi: 10.1292/jvms.23-0208

Surgery

Full Paper

Dito ANGGORO, Melpa Susanti PURBA, Fei JIANG, Norihiro NISHIDA, Harumichi ITOH, Kazuhito ITAMOTO, Yuki NEMOTO, Munekazu NAKAICHI, Hiroshi SUNAHARA, Kenji TANI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 575–583.
Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1292/jvms.23-0520

Notes

Akihiro NIWA, Toshikazu SAKAI, Kazuko HIRAYAMA, Minoru OKAMOTO, Tsuyoshi KADOSAWA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 507–511.
Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1292/jvms.23-0425

Reiichiro SATO, Jun HAYASHI, Naoyuki FUKE, Eren SAITO, Kanako HIDAKA, Hideki SAKA, Hiroyuki SATOH, Adrian STEINER
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 512–517.
Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1292/jvms.24-0011

Theriogenology

Note

Toko MAEHARA, Takeshi OSAWA, Go KITAHARA, Hiroshi SATOH, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 518–523.
Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1292/jvms.23-0450

Virology

Full Paper

Shanshan ZHANG, Chengyu WANG, Keyin MENG, Jun LIU
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 584–591.
Published online 2024 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.23-0389

Note

Wenjing ZHANG, Yen Hai DOAN, Tian-Cheng LI
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 524–528.
Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.23-0478

Wildlife Science

Notes

Mitsuhiro IKEDA, Hirotaka KONDO, Fuyu HAMADA, Tomoyuki YAMASHITA, Hisashi SHIBUYA
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 529–532.
Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1292/jvms.24-0081

Matteo SERPIERI, Giuseppe BONAFFINI, Chiara OTTINO, Giuseppe QUARANTA, Luca MANASSERO, Mitzy MAUTHE VON DEGERFELD
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 592–595.
Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1292/jvms.23-0474

Tomotaka SATO, Shin-ichi NAKAMURA, Sho KADEKARU, Mai ENDO, Yu-ki HATTORI, Yumi UNE
J Vet Med Sci. 2024 May; 86(5): 596–599.
Published online 2024 Apr 5. doi: 10.1292/jvms.23-0381