The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 1 January 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 1

Anatomy

Full Papers

Tetsuhito KIGATA, Hideshi SHIBATA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 1–8. Published online 2018 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.18-0405

Mohi UDDIN, Hideshi SHIBATA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 57–65. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.18-0577

Note

Valeria DE PALMA, Alfio MARTELLO, Gianluca BACCI, Mario RICCIARDI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 66–70. Published online 2018 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.18-0314

Avian Pathology

Note

Yusuke GOTO, Gakuji YAEGASHI, Yoshihiro KUMAGAI, Fusae OGASAWARA, Makiko GOTO, Masaji MASE
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 103–106. Published online 2018 Nov 21. doi: 10.1292/jvms.18-0550

Clinical Pathology

Note

Yuya NAGASAWA, Yoshio KIKU, Kazue SUGAWARA, Takahiro YABUSAKI, Kazuyoshi OONO, Kento FUJII, Takahide SUZUKI, Koji MAEHANA, Tomohito HAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 107–112. Published online 2018 Nov 26. doi: 10.1292/jvms.18-0581

Immunology

Full Paper

Ingrid Ieda Fernando de SOUZA, Rudielle de Arruda RODRIGUES, Kláudia Santos GONÇALVES JORGE, Márcio Roberto SILVA, Walter LILENBAUM, Carlos Eugênio Soto VIDAL, Rodrigo Nestor ETGES, Miladin KOSTOVIC, Flábio Ribeiro ARAÚJO
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 9–14. Published online 2018 Oct 11. doi: 10.1292/jvms.18-0364

Internal Medicine

Full Papers

Kaoru HATATE, Mitsunori KAYANO, Chiho KAWASHIMA, Masaaki HANADA, Rodrigo C. BICALHO, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 15–21. Published online 2018 Nov 7. doi: 10.1292/jvms.18-0453

Young Joo KIM, Narae LEE, Jin YU, Hanbin LEE, Gayeon AN, Sohyun BANG, Jinhwa CHANG, Dongwoo CHANG
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 113–119. Published online 2018 Dec 5. doi: 10.1292/jvms.17-0711

Genya SHIMBO, Michihito TAGAWA, Kotaro MATSUMOTO, Mizuki TOMIHARI, Masashi YANAGAWA, Yuki UEDA, Hisashi INOKUMA, Kazuro MIYAHARA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 120–126. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.1292/jvms.18-0333

Notes

Yasutomo HORI, Hiroto TAIRA, Yuji NAKAJIMA, Yusyun ISHIKAWA, Yuki YUMOTO, Yuya MAEKAWA, Akiko OSHIRO
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 22–25. Published online 2018 Nov 8. doi: 10.1292/jvms.18-0185

Yukino SUYAMA, Keiichi MATSUDA, Takahiro TESHIMA, Hirotaka MATSUMOTO, Hidekazu KOYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 26–29. Published online 2018 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.18-0481

Harumi SAWADA, Akihiro MORI, Masaki MICHISHITA, Hitomi ODA, Toshinori SAKO
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 71–76. Published online 2018 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.17-0289

Pathology

Full Paper

Masaaki KOGA, Mizuki KURAMOCHI, Mohammad Rabiul KARIM, Takeshi IZAWA, Mitsuru KUWAMURA, Jyoji YAMATE
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 127–133. Published online 2018 Nov 21. doi: 10.1292/jvms.18-0599

Notes

Yuto SANO, Mai MIYAZAKI, Rina YAEGASHI, Minoru OKAMOTO, Arisa MASUKO, Seiya MAEHARA, Kazuya MATSUDA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 30–34. Published online 2018 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.18-0369

Fusae OGASAWARA, Yoshihiro KUMAGAI, Osamu MIKAMI, Yoshiharu ISHIKAWA, Koichi KADOTA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 134–137. Published online 2018 Nov 19. doi: 10.1292/jvms.18-0413

Afia KHATUN, Masashi SAKURAI, Yusuke SAKAI, Masato TACHIBANA, Naoya OHARA, Masahiro MORIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 138–142. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.18-0619

Namika HARADA, Koka TAKIZAWA, Toshiyuki MATSUURA, Naoko YOKOSAWA, Kaori TOSAKI, Ken KATSUDA, Nobuhiko TANIMURA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 143–146. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1292/jvms.18-0625

Pharmacology

Full Paper

Tomoko KODAMA, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 35–41. Published online 2018 Nov 13. doi: 10.1292/jvms.18-0606

Physiology

Full Papers

Shaoxia PU, Kento USUDA, Kentaro NAGAOKA, Gen WATANABE
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 77–83. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.1292/jvms.18-0615

Anna ISOBE, Tsutomu SHIMADA, Masaki ABURADA, Rie YANAGISAWA, Tomoyoshi SAKAWA, Takahiro NAKAMURA, Toshiyuki HIMI, Ryo OHTA, Maiko KAWAGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 147–154. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.1292/jvms.18-0342

Surgery

Note

Ai HORI, Kazuyuki SUZUKI, Masateru KOIWA, Kenjirou MIYOSHI, Tetsuya NAKADE
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 42–47. Published online 2018 Nov 14. doi: 10.1292/jvms.18-0020

Theriogenology

Full Paper

Fumie MAGATA, Kanami TSUCHIYA, Haruna OKUBO, Atsushi IDETA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 84–90. Published online 2018 Nov 26. doi: 10.1292/jvms.18-0284

Notes

Shiori GAMO, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Kei-ichi HIROTA, Kotono NAKAMURA, Noriko NISHII, Julio ALUMUNIA, Masaki TAKASU
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 91–94. Published online 2018 Nov 26. doi: 10.1292/jvms.18-0253

Hiroaki OKAWA, Akira GOTO, Missaka M.P. WIJAYAGUNAWARDANE, Peter L.A.M. VOS, Osamu YAMATO, Masayasu TANIGUCHI, Mitsuhiro TAKAGI
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 95–99. Published online 2018 Nov 26. doi: 10.1292/jvms.18-0259

Kotono NAKAMURA, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Satsuki OWADA, Masaki TAKASU
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 100–102. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.1292/jvms.18-0458

Virology

Full Paper

Kenzo YONEMITSU, Shohei MINAMI, Keita NOGUCHI, Ryusei KUWATA, Hiroshi SHIMODA, Ken MAEDA
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 155–159. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1292/jvms.18-0576

Wildlife Science

Full Paper

Ali Anwar AHMAD, Norsham Abd WAHAB, Clara Wenjing YEO, Serena Jocelyn Wai Yin OH, Hui Cheng CHEN
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 48–52. Published online 2018 Nov 15. doi: 10.1292/jvms.18-0297

Note

Kyung-Yeon EO, Min-Goo SEO, Hyun-Ho LEE, Yeong-Mok JUNG, Dongmi KWAK, Oh-Deog KWON
J Vet Med Sci. 2019 Jan; 81(1): 53–56. Published online 2018 Nov 21. doi: 10.1292/jvms.17-0568

This number is available on J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jvms/81/1/_contents

PubMed Central