The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 11 November 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 11

Avian Pathology

Note

José Luis MEDINA, Katherine LUGO, Javier VARGAS, Nataly MORALES, Ana BURGOS, Evelyn Pamela MARTÍNEZ, David ORTEGA-PAREDES, María REVELO
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1597-1600.

Bacteriology

Note

Atambekova ZHYLDYZ, Thillaiampalam SIVAKUMAR, Ikuo IGARASHI, Erandi GUNASEKARA, Hemal KOTHALAWALA, Seekkuge Susil Priyantha SILVA, Naoaki YOKOYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1601-1605.

Internal Medicine

Full Papers

Ayumi MIURA, Tomomi KURUMISAWA, Rui KANO, Takaaki ITO, Kazuyuki SUZUKI, Hiroshi KAMATA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1547-1551.

Itsuma NAGAO, Koichi OHNO, Takuro NAGAHARA, Nozomu YOKOYAMA, Taisuke NAKAGAWA, Reina FUJIWARA, Kie YAMAMOTO, Yuko GOTO-KOSHINO, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1552-1557.

Federica MARCHESOTTI, Tommaso VEZZOSI, Rosalba TOGNETTI, Francesca MARCHETTI, Valentina PATATA, Barbara CONTIERO, Eric ZINI, Oriol DOMENECH
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1655-1662.

Sang-Min KIM, Qiang LI, Ju-Hyun AN, Hyung-Kyu CHAE, Ji-In YANG, Min-Ok RYU, Aryung NAM, Woo-Jin SONG, Hwa-Young YOUN
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1663-1670.

Notes

Misa MASUDA, Yayoi OTSUKA-YAMASAKI, Nobuyuki SHIRANAGA, Aiko IGUCHI, Naohiro UCHIDA, Reeko SATO, Masahiro YAMASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1558-1563.

Keiichiro MIE, Akiyoshi HAYASHI, Hidetaka NISHIDA, Mari OKAMOTO, Kazuo YASUDA, Mio NAKATA, Kazuyuki FUKATSU, Norie MATSUNAMI, Shogo YAMASHITA, Fumihito OHASHI, Hideo AKIYOSHI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1671-1675.

Dai ISHIYAMA, Eiji MAKINO, Yoshihiro NAKAMURA, Makoto UCHIDA, Yukio ONODERA, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Fuko MATSUDA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1676-1679.

Hikaru OHNO, Kaho TAKAHASHI, Nanako YANUMA, Misato OGAWA, Ayana HASEGAWA, Koji SUGITA, Koji KAWANO, Kazuaki SASAKI, Junsuke SHIRAI, Kentaro NAGAOKA, Keitaro OHMORI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1680-1684.

Laboratory Animal Science

Full Paper

Chiu-Fang LEE, Ching-Wen FAN, Ni-Na CHIANG, Hsiou-Chuan CHANG, Chun CHEN, Yu-Syuan HUANG, Hui-Yun WANG, Wen-Chuan LIN, Fu-An CHEN
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1636-1642.

Parasitology

Note

Takao IRIE, Kyoji YAMADA, Yasuyuki MORISHIMA, Kinpei YAGI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1606-1608.

Pathology

Full Paper

Miao YU, James. K. CHAMBERS, Masano TSUZUKI, Nanako YAMASHITA, Takahiro USHIGUSA, Takeshi HAGA, Hiroyuki NAKAYAMA, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1643-1648.

Note

Naoyuki AIHARA, Junichi SUGIYAMA, Hiroshi BABA, Junichi KAMIIE
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1564-1566.

Pharmacology

Full Papers

Thitaporn SINLAPADEELERDKUL, Hiroko SONODA, Kazuyuki UCHIDA, Go KITAHARA, Masahiro IKEDA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1609-1615.

Yuta SHINOHARA, Ayaka OYAMA, Tatsuya USUI, Kazuaki SASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1616-1620.

Note

Yuki HOSHINO, Takanori INDEN, Riko OTAKA, Daisuke FUKUI, Hiroshi SATOH, Masaaki KATAYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1621-1623.

Physiology

Full Paper

Sanae OMI, Keitaro YAMANOUCHI, Katsuyuki NAKAMURA, Takashi MATSUWAKI, Masugi NISHIHARA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1649-1654.

Surgery

Note

Eiichi KANAI, Noriyuki MATSUTANI, Ryutaro HANAWA, Satoshi TAKAGI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1624-1627.

Theriogenology

Full Paper

Pachara PEARODWONG, Chanyuth TRETIPSKUL, Nicoline M. SOEDE, Padet TUMMARUK
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1567-1574.

Notes

Ryotaro MIURA, Nobu MATSUMOTO, Shingo HANEDA, Motozumi MATSUI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1685-1687.

Tita Damayanti LESTARI, Ismudiono ISMUDIONO, Trilas SARDJITO, Osamu YAMATO, Mitsuhiro TAKAGI, Akira YABUKI, Pudji SRIANTO
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1688-1691.

Toxicology

Note

Kodai MOTOHIRA, Yoshinori IKENAKA, Yared Beyene YOHANNES, Shouta M. M. NAKAYAMA, Victor WEPENER, Nico J. SMIT, Johan H. J. VAN VUREN, Ana Catarina SOUSA, Alex Ajeh ENUNEKU, Emmanuel Temiotan OGBOMIDA, Mayumi ISHIZUKA
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1575-1579.

Wildlife Science

Full Papers

Kentaro UEDA, Fumiko AKASHI, Motoki KAWASAKI, Tatsuya SUGAWARA, Yuki MANABE, Tohru MATSUI
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1580-1585.

Matthew M. HILLE, Jean E. JEWELL, E. Lee BELDEN
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1586-1596.

Yoshito OHNO, Yuichiro AKUNE, Yasuo INOSHIMA, Rui KANO
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1628-1631.

Note

Shangzhe XIE, Gabrina Shuang-Li GOH, Chia-Da HSU
J Vet Med Sci. 2019 Nov; 81(11): 1632-1635.