The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 3 March 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 3

Anatomy

Full Paper

Youhei MANTANI, Tomohiro HARUTA, Miho NISHIDA, Toshifumi YOKOYAMA, Nobuhiko HOSHI, Hiroshi KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 454–465. Published online 2019 Jan 29. doi: 10.1292/jvms.18-0654

Avian Pathology

Full Paper

Miyuki KOMURA, Mayuko SUZUKI, Natthanan SANGSRIRATANAKUL, Mariko ITO, Satoru TAKAHASHI, Md. Shahin ALAM, Mizuki ONO, Chisato DAIO, Dany SHOHAM, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 466–472. Published online 2019 Feb 4. doi: 10.1292/jvms.18-0754

Bacteriology

Full Paper

Shuxin ZHOU, An ZHANG, Weihua CHU
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 473–479. Published online 2019 Jan 28. doi: 10.1292/jvms.18-0523

Note

Kaho TESHIMA, Haruna HIRANO, Kazutada USHIYAMA, Kazumoto SHIBUYA, Shinya NAGAI, Chihiro SASAKAWA, Ho TO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 480–485. Published online 2019 Feb 1. doi: 10.1292/jvms.18-0421

Immunology

Note

Mariko OKAMOTO, Takefumi SOEDA, Ai ASAMURA, Ko TANAKA, Kyo WATANABE, Teruo IKEDA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 397–400. Published online 2019 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.18-0418

Internal Medicine

Full Paper

Taisuke NAKAGAWA, Akihiro DOI, Koichi OHNO, Nozomu YOKOYAMA, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 348–352. Published online 2019 Jan 10. doi: 10.1292/jvms.18-0493

Note

Hajime ASADA, Osamu ICHII, Hirotaka TOMIYASU, Kazuyuki UCHIDA, James K. CHAMBERS, Yuko GOTO-KOSHINO, Koichi OHNO, Yasuhiro KON, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 353–356. Published online 2019 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.18-0419

Parasitology

Full Paper

Yongjin QIU, Takashi ABE, Ryo NAKAO, Kenro SATOH, Chihiro SUGIMOTO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 401–410. Published online 2019 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.18-0483

Pathology

Notes

Tomoaki MURAKAMI, Tomoyuki MIYOSHI, Natsumi TAKAHASHI, Akihisa KANGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 357–360. Published online 2019 Jan 15. doi: 10.1292/jvms.18-0321

Kazuya MATSUDA, Wakako NAKAJIMA, Tetsuya TOGASHI, Yuto SANO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 486–490. Published online 2019 Feb 5. doi: 10.1292/jvms.18-0691

Pharmacology

Full Paper

Gabriel Montoro NICÁCIO, Stelio Pacca Loureiro LUNA, Poliana CAVALETI, Renata Navarro CASSU
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 411–417. Published online 2019 Jan 15. doi: 10.1292/jvms.18-0506

Physiology

Full Paper

Parichart TESENA, Yodying YINGCHUTRAKUL, Sittiruk ROYTRAKUL, Tuempong WONGTAWAN, Kris ANGKANAPORN
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 418–424. Published online 2019 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.18-0679

Public Health Veterinary Science Award Winner’s (No.123) Commemorative Review

Review

Kentaro YOSHII
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 343–347. Published online 2019 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.18-0373

Surgery

Full Paper

Hisashi SAKATA, Yushun ISHIKAWA, Genki ISHIHARA, Norihiko OYAMA, Takaharu ITAMI, Mohammed Ahmed UMAR, Tadashi SANO, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 425–433. Published online 2019 Jan 30. doi: 10.1292/jvms.18-0479

Notes

Hideki KAYANUMA, Ryo KOYAMA, Eiichi KANAI
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 361–364. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.18-0442

Hidetaka NISHIDA, Midori YAMAZAKI, Hiroki SAKAI, Sadatoshi MAEDA, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 365–368. Published online 2019 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.18-0244

Ken OKABAYASHI, Takanori NARITA, Saki TAKASHIRO, Sawako NADAOKA, Shuichiro KANAI, Daisuke ITO, Masato KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 369–372. Published online 2019 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.18-0491

Seongjae CHOI, Ye-In OH, Keun-Ho PARK, Jeong-Seok LEE, Jin-Hyung SHIM, Byung-Jae KANG
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 434–439. Published online 2019 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.18-0158

Theriogenology

Full Papers

Hiroki HIRAYAMA, Akira NAITO, Takashi FUJII, Masahito SUGIMOTO, Toshiro TAKEDOMI, Satoru MORIYASU, Hitomi SAKAI, Soichi KAGEYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 373–378. Published online 2019 Jan 15. doi: 10.1292/jvms.18-0537

Cyril P. STEPHEN, Walter H. JOHNSON, Stephen J. LEBLANC, Robert A. FOSTER, Tracey S. CHENIER
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 491–498. Published online 2019 Feb 5. doi: 10.1292/jvms.18-0617

Note

Nobutada SAKAGAMI, Kunitoshi KONDA, Shinji HASHIMURA, Noritoshi KAWATE, Toshio INABA, Hiromichi TAMADA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 379–382. Published online 2019 Jan 29. doi: 10.1292/jvms.18-0460

Virology

Full Paper

Yoshikazu FUJIMOTO, Kenji KYOGOKU, Keiko TAKEDA, Kinuyo OZAKI, Sayo YAMAMOTO, Haruka SUYAMA, Etsuro ONO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 383–388. Published online 2019 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.18-0436

Notes

Haruna MATSUMOTO, Hironori SETOYAMA, Yuichi MATSUURA, Akifumi OHTANI, Kaori SHIMIZU, Ayaka OKADA, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 440–443. Published online 2019 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.18-0367

Akihiro SHIBATA, Rieko HARADA, Masatoshi OKAMATSU, Keita MATSUNO, Tomoko ARITA, Yasushi SUZUKI, Masayuki SHIRAKURA, Takato ODAGIRI, Nobuhiro TAKEMAE, Yuko UCHIDA, Takehiko SAITO, Yoshihiro SAKODA, Hiroyuki OSAKA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 444–448. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.18-0628

Wildlife Science

Full Paper

Kai ITO, Hideki ENDO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 389–396. Published online 2019 Jan 22. doi: 10.1292/jvms.18-0611

Notes

Yoshito OHNO, Yuichiro AKUNE, Hiroshi NITTO, Yasuo INOSHIMA
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 449–453. Published online 2019 Jan 15. doi: 10.1292/jvms.18-0391

Dong-Young KIM, Ho Young SUK, Seul-Ki PARK, Sun-Young KANG, Seong-Hoon SEOK, Seong-Kyu LEE, Seong-Chan YEON
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 499–503. Published online 2019 Feb 1. doi: 10.1292/jvms.18-0564

Kazuya TAKEHANA, Teruo KINJYO, Manabu NEMOTO, Keita MATSUNO
J Vet Med Sci. 2019 Mar; 81(3): 504–507. Published online 2019 Jan 30. doi: 10.1292/jvms.18-0683