The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 7 July 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 7

Anatomy

Full Paper

Ahmad Faisal AMIRY, Tetsuhito KIGATA, Hideshi SHIBATA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 990–999. Published online 2019 May 29. doi: 10.1292/jvms.19-0159

Clinical Pathology

Note

Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, Masano TSUZUKI, Zhu WEI, Mun Keong KOK, Dai ISHIYAMA, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Jianbao DONG, Hidekatsu SHIMAKURA, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1000–1005. Published online 2019 Jun 3. doi: 10.1292/jvms.19-0017

Internal Medicine

Full Paper

Angkhana DERMLIM, Tatsuyuki OSUGA, Kensuke NAKAMURA, Tomoya MORITA, Khoirun NISA, Kazuyoshi SASAOKA, Rommaneeya LEELA-ARPORN, Noriyuki NAGATA, Masahiro TAMURA, Noboru SASAKI, Hiroshi OHTA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 949–957. Published online 2019 May 15. doi: 10.1292/jvms.19-0012

Junro KATO, Tatsuya ODATE, Yo-Han KIM, Toshihiro ICHIJO, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 958–967. Published online 2019 May 28. doi: 10.1292/jvms.18-0742

Toru OGATA, Yo-Han KIM, Tatsunori MASAKI, Eiji IWAMOTO, Yoshihisa OHTANI, Takenori ORIHASHI, Toshihiro ICHIJO, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 968–974. Published online 2019 May 22. doi: 10.1292/jvms.19-0077

Reeko SATO, Naohiro UCHIDA, Yuka KAWANA, Minako TOZUKA, Saori KOBAYASHI, Nana HANYU, Yoshinobu KONNO, Aiko IGUCHI, Yayoi YAMASAKI, Konomi KURAMOCHI, Masahiro YAMASAKI
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1006–1011. Published online 2019 Jun 3. doi: 10.1292/jvms.18-0309

Note

Aki FUJIWARA-IGARASHI, Yoshihiko YU, Yuji HAMAMOTO, Daisuke HASEGAWA, Michio FUJITA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1012–1016. Published online 2019 Jun 6. doi: 10.1292/jvms.18-0192

Shozo ARAI, Makoto HARITANI, Hiroshi SAWADA, Kumiko KIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1017–1020. Published online 2019 Jun 3. doi: 10.1292/jvms.19-0196

Yasunobu NISHI, Kenji TSUKANO, Marina OTSUKA, Masakazu TSUCHIYA, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1043–1046. Published online 2019 Jun 12. doi: 10.1292/jvms.18-0643

Laboratory Animal Science

Full Paper

Dong-Ju PARK, Ju-Bin KANG, Murad-Ali SHAH, Phil-Ok KOH
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1047–1054. Published online 2019 May 16. doi: 10.1292/jvms.19-0094

Parasitology

Full Paper

Riki SISWANDI, Ayako YOSHIDA, Hiroyuki SATOH, Nariaki NONAKA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1021–1028. Published online 2019 May 21. doi: 10.1292/jvms.19-0137

Pathology

Note

Yukino MACHIDA, Masaki MICHISHITA, Hisashi YOSHIMURA, Takuya KATO, Shin-ichi HAYAMA, Kimimasa TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 975–979. Published online 2019 May 16. doi: 10.1292/jvms.18-0616

Hiroyuki HIBI, Shinichi HATAMA, Atsutoshi OBATA, Tomoyuki SHIBAHARA, Koichi KADOTA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1029–1033. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1292/jvms.18-0461

Surgery

Full Paper

Sho YOSHIMOTO, Daiki KATO, Satoshi KAMOTO, Kie YAMAMOTO, Masaya TSUBOI, Masahiro SHINADA, Namiko IKEDA, Yuiko TANAKA, Ryohei YOSHITAKE, Shotaro ETO, Kohei SAEKI, James Kenn CHAMBERS, Ryohei KINOSHITA, Kazuyuki UCHIDA, Ryohei NISHIMURA, Takayuki NAKAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1034–1039. Published online 2019 May 29. doi: 10.1292/jvms.19-0019

Theriogenology

Full Paper

Akira GOTO, Kozo TAKAHARA, Tomochika SUGIURA, Shin OIKAWA, Hiromu KATAMATO, Ken NAKADA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1055–1062. Published online 2019 Jun 12. doi: 10.1292/jvms.18-0384

Toxicology

Note

Souta SUGIYAMA, Yasuhiro UNO, Tomoko AMANO, Takio KITAZAWA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 980–982. Published online 2019 May 21. doi: 10.1292/jvms.19-0106

Souta SUGIYAMA, Yasuhiro UNO, Tomoko AMANO, Takio KITAZAWA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 983–985. Published online 2019 May 21. doi: 10.1292/jvms.19-0107

Virology

Note

Yuichi MATSUURA, Kohtaro MIYAZAWA, Morikazu IMAMURA, Takashi YOKOYAMA, Yoshifumi IWAMARU
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 986–989. Published online 2019 May 15. doi: 10.1292/jvms.18-0710

Dafei LIU, Fei LIU, Dongchun GUO, Xiaoliang HU, Zhijie LI, Zhigang LI, Jianzhang MA, Chunguo LIU
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1040–1042. Published online 2018 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.17-0442

Wei ZHU, Dongfang YUAN, Junzo NORIMINE, Nanan GAO, Shushan FAN, Yan DU, Fang LI, Mingcai YANG, Shilin HU, Jianbao DONG
J Vet Med Sci. 2019 Jul; 81(7): 1063–1066. Published online 2019 May 24. doi: 10.1292/jvms.18-0449