The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 81, No. 8 August 2019

J-STAGE JVMS Vol. 81 No. 8

Anatomy

Full Paper

Poempool MONMEESIL, Wirasak FUNGFUANG, Phitsanu TULAYAKUL, Urai PONGCHAIRERK
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1162–1172. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1292/jvms.18-0690

Bacteriology

Full Paper

Mawar SUBANGKIT, Tomoki YAMAMOTO, Mikiko ISHIDA, Arisa NOMURA, Natsu YASIKI, Putu Eka SUDARYATMA, Yoshitaka GOTO, Tamaki OKABAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1074–1079. Published online 2019 Jun 3. doi: 10.1292/jvms.19-0048

Biochemistry

Full Paper

Eiji IWAZAKI, Toshihiro NADE, Nobuhiro KIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1080–1085. Published online 2019 Jun 19. doi: 10.1292/jvms.19-0105

Clinical Pathology

Note

Rina NABETA, Ami KANAYA, Namiko IKEDA, Yuki NAKAGAWA, Shiori CHIBA, Hou XIANTAO, Tetsuya FURUYA, Miori KISHIMOTO, Ryuji FUKUSHIMA, Tsuyoshi UCHIDE
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1086–1089. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.19-0110

Ethology

Full Papers

Ryoko YAMADA, Sayaka KUZE-ARATA, Yasushi KIYOKAWA, Yukari TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1090–1096. Published online 2019 Jun 5. doi: 10.1292/jvms.18-0705

Ryoko KOIZUMI, Yasushi KIYOKAWA, Kazuyuki D. TANAKA, Tsutomu TANIKAWA, Yukari TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1121–1128. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1292/jvms.19-0040

Immunology

Note

Meng GE, Run-Cheng LI, Wenjie GONG, Changchun TU
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1173–1176. Published online 2019 Jun 13. doi: 10.1292/jvms.18-0482

Internal Medicine

Full Paper

Naohito NISHII, Rie OKADA, Moeka MATSUBA, Satoshi TAKASHIMA, Yui KOBATAKE, Hitoshi KITAGAWA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1097–1103. Published online 2019 Jun 14. doi: 10.1292/jvms.19-0169

Notes

Masahiro TAMURA, Kensuke NAKAMURA, Tatsuyuki OSUGA, Genya SHIMBO, Noboru SASAKI, Keitaro MORISHITA, Hiroshi OHTA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1104–1108. Published online 2019 Jun 27. doi: 10.1292/jvms.19-0116

Oscar Rodrigo SIERRA MATIZ, Rafaela Bortolotti VIERA, Paulo Cesar JARK, Denner Santos DOS ANJOS, Julio Edward Hough MONTEIRO, Andresa MATSUI, Rosemeri de Oliveira VASCONCELOS, Felipe Ruiz SUEIRO, Sabryna Gouveia CALAZANS, Mirela TINUCCI-COSTA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1177–1181. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1292/jvms.18-0594

Laboratory Animal Science

Full Papers

Siew Mei ONG, Kohei SAEKI, Mun Keong KOK, Takayuki NAKAGAWA, Ryohei NISHIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1182–1190. Published online 2019 Jul 15. doi: 10.1292/jvms.19-0029

Hirohito OGAWA, Haruko HIRAYAMA, Satsuki TANAKA, Norio YATA, Hikaru NAMBA, Nobuko YAMASHITA, Kenzo YONEMITSU, Ken MAEDA, Katsumi MOMINOKI, Masao YAMADA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1191–1196. Published online 2019 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.19-0086

Note

Naoyuki AIHARA, Mariko OCHIAI, Noriyuki HORIUCHI, Atsushi YAMAMOTO, Kasumi SUDO, Yoko ISHIKAWA, Koji OISHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1129–1132. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1292/jvms.19-0058

Parasitology

Notes

Yuma OHARI, Yuma SUZUKI, Toshiyuki SHIBAHARA, Tadashi ITAGAKI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1109–1112. Published online 2019 Jun 11. doi: 10.1292/jvms.19-0164

Mst. Ishrat Zerin MONI, Kei HAYASHI, Thillaiapalam SIVAKUMAR, Moizur RAHMAN, Lovely NAHAR, Md. Zakirul ISLAM, Naoaki YOKOYAMA, Katsuya KITOH, Cornelia APPIAH-KWARTENG, Yasuhiro TAKASHIMA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1197–1200. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.1292/jvms.19-0220

Pathology

Full Paper

Mun Keong KOK, James K. CHAMBERS, Masaya TSUBOI, Ryohei NISHIMURA, Hajime TSUJIMOTO, Kazuyuki UCHIDA, Hiroyuki NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1133–1143. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.19-0248

Notes

Tetsuya KOMATSU, Nanami INABA, Eri WATANDO, Kennosuke SUGIE, Kumiko KIMURA, Ken KATSUDA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1113–1116. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.19-0211

Hayate NISHIURA, Akiko YAMAZAKI, Koichi WAKAKURI, Jun SASAKI, Jun TERAJIMA, Kenji OCHIAI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1201–1204. Published online 2019 Jul 15. doi: 10.1292/jvms.19-0039

Pharmacology

Review

Yasuyuki FUJIMOTO, Kimiya AONO, Yasu-Taka AZUMA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1067–1073. Published online 2019 Jun 11. doi: 10.1292/jvms.19-0149

Public Health

Full Paper

Savek KIATSOMPHOB, Takako TANIGUCHI, Elpita TARIGAN, Khin Maung LATT, Byeonghwa JEON, Naoaki MISAWA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1144–1151. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1292/jvms.19-0228

Note

Yasushi TORII, Eiji YOKOYAMA, Misaki SEKI, Hiroaki SHIGEMURA, Taichiro ISHIGE, Keita YANAGIMOTO, Kosei UEMATSU, Naoshi ANDO, Tsutomu FUJIMAKI, Satoshi MURAKAMI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1117–1120. Published online 2019 Jun 21. doi: 10.1292/jvms.18-0522

Surgery

Full Papers

Seri SEKI, Kenji TESHIMA, Daisuke ITO, Masato KITAGAWA, Yoshiki YAMAYA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1205–1210. Published online 2019 Apr 12. doi: 10.1292/jvms.18-0475

Kentaro ENDO, Naoki FUJITA, Takayuki NAKAGAWA, Ryohei NISHIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1211–1218. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1292/jvms.18-0551

Notes

Minori AKASAKA, Muneki HONNAMI, Manabu MOCHIZUKI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1152–1156. Published online 2019 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.18-0498

Maria Chiara MARCHESI, Laura VALLI, Giovanni ANGELI, Vincenzo SAVASTANO, Domenico CAIVANO
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1219–1222. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1292/jvms.19-0213

Virology

Note

Kohei NISHIKAKU, Rina ISHIKURA, Nagaki OHNUKI, Meripet POLAT, Yoko AIDA, Satoshi MURAKAMI, Tomoko KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1157–1161. Published online 2019 Jun 12. doi: 10.1292/jvms.18-0603

Wildlife Science

Notes

Sun Min KIM, Kyung Yeon EO, Jin Woo OH, Young Ran LEE, Mi Hyun YOO, Shino KITAMURA, Yuko TAJIMA, Tadasu YAMADA, Byung Yeob KIM, Hee Jeong YOUN, Junpei KIMURA
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1223–1228. Published online 2019 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.19-0001

Nanao ITO, Toshinori YOSHIDA, Rho ICHIKAWA, Emi MAKINO, Satoshi AKEMA, Junko FUKUMORI, Naofumi TAKAHASHI, Junta NAKAHARA, Risako YAMASHITA, Kai ORIHARA, Mio KOBAYASHI, Hou XIANTAO, Yousuke WATANABE, Sayaka MIZUKAMI, Makoto SHIBUTANI
J Vet Med Sci. 2019 Aug; 81(8): 1229–1233. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1292/jvms.19-0006