The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 1 January 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 1

Bacteriology

Full Paper

Kaori IDE, Mikako SHINOHARA, Shohei YAMAGISHI, Akihito ENDO, Koji NISHIFUJI, Takumi TOCHIO
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 1-8. Published online 2019 Nov 25. doi: 10.1292/jvms.19-0071

Note

Takashi ICHIKAWA, Masaaki OSHIMA, Junjiro YAMAGISHI, Chieko MURAMATSU, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 9-13. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1292/jvms.19-0449

Biochemistry

Full Paper

Takeshi ISHINO, Hirofumi KURITA, Rikio KIRISAWA, Yoshinori SHIMAMOTO, Rika NUMANO, Hiroshi KITAMURA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 14-22. Published online 2019 Nov 27. doi: 10.1292/jvms.19-0475

Immunology

Full Paper

Yuding FAN, Xueping ZHANG, Yong ZHOU, Nan JIANG, Wenzhi LIU, Lingbing ZENG
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 47-55. Published online 2019 Nov 14. doi: 10.1292/jvms.18-0125

Note

Shuhei TAKADA, Taiki WATANABE, Ryushin MIZUTA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 23-26. Published online 2019 Nov 18. doi: 10.1292/jvms.19-0499

Internal Medicine

Notes

Hiromichi OHTSUKA, Masatomo NAKAZONO, Takahiro KONDOH, Hidetoshi HIGUCHI, Motoshi TAJIMA, Masateru KOIWA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 27-30. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1292/jvms.19-0161

Yuya KIMURA, Sayuri IWAKI, Satoshi KAMESHIMA, Naoyuki ITOH
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 31-34. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1292/jvms.19-0075

Kosuke KOBAYASHI, Kenji BABA, Masaya IGASE, Takako Shimokawa MIYAMA, Satoshi KAMBAYASHI, Masaru OKUDA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 56-60. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1292/jvms.19-0553

Masaki MAEZAWA, Ken-ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Kotaro MATSUMOTO, Yoshiyasu KOBAYASHI, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 61-63. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1292/jvms.19-0418

Yohei HARA, Kenji TESHIMA, Mamiko SEKI, Kazushi ASANO, Yoshiki YAMAYA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 64-67. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.19-0515

Laboratory Animal Science

Full Paper

Hiromi SHIBUTA, Rei YAMANA, Junko KASHIMOTO, Kyohei KAMIO, Akiko SUDA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 35-42. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1292/jvms.19-0438

Pathology

Full Papers

Nagi TOMITA, Tomoki NAKAMURA, Yuji SUNDEN, Takehito MORITA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 68-76. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1292/jvms.19-0502

Takuya E. KISHIMOTO, Kazuyuki UCHIDA, James K. CHAMBERS, Mun Keong KOK, Nguyen V. SON, Takanori SHIGA, Miyuki HIRABAYASHI, Nanako USHIO, Hiroyuki NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 77-83. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1292/jvms.19-0486

Notes

Hidetsugu HONDA, Yoshio KIKU, Osamu MIKAMI, Yoshiharu ISHIKAWA, Koichi KADOTA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 84-88. Published online 2019 Dec 11. doi: 10.1292/jvms.19-0304

Kei UENOYAMA, Yuichi UENO, Kaori TOSAKI, Yusuke ABETO, Hirotaka ITO, Ken KATSUDA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 89-93. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1292/jvms.19-0561

Surgery

Full Paper

Hyunglak SON, Jonghyeok KO, Junemoe JEONG, Sungin LEE, Dongmin SIHN, Oh-Kyeong KWEON, Wan Hee KIM
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 94-100. Published online 2019 Dec 3. doi: 10.1292/jvms.19-0330

Virology

Full Paper

Lin SHI, Qiucheng YAO, Yuan GAO, Benliang YU, Benyong YANG, Wei YAO, Likun HE, Qingzhu LI, Qiao LIANG, Xiurong WANG, Jihui PING, Ye GE
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 101-108. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1292/jvms.19-0421

Wildlife Science

Note

Kazue OHISHI, Masao AMANO, Ken NAKAMATSU, Nobuyuki MIYAZAKI, Yuko TAJIMA, Tadasu K. YAMADA, Ayaka MATSUDA, Mari OCHIAI, Takashi F. MATSUISHI, Hajime TARU, Hajime IWAO, Tadashi MARUYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Jan; 82(1): 43-46. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1292/jvms.19-0481