The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 10 October 2020

Avian Pathology

Note

Yumiko NAKANO, Hiroo MADARAME
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1484–1487. Published online 2020 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.20-0365

Clinical Pathology

Full Paper

Akihisa HATA, Noboru FUJITANI, Chie TANAKA, Noriko MATSUDA, Michiko TAKAISHI, Takako SHIMOKAWA MIYAMA, Fumio HOSHI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1523–1528. Published online 2020 Sep 9. doi: 10.1292/jvms.20-0308

Internal Medicine

Full Papers

Hitoshi MIZUGUCHI, Yo-Han KIM, Tomomi KANAZAWA, Kentaro IKUTA, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1415–1420. Published online 2020 Aug 10. doi: 10.1292/jvms.20-0359

Keita SATO, Yumi SAKAMOTO, Manabu SAKAI, Chieko ISHIKAWA, Megu NAKAZAWA, Chieh-Jen CHENG, Toshihiro WATARI, Tomohiro NAKAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1421–1427. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.1292/jvms.20-0226

Naoya SASAZAKI, Takeshi OBI, Chiharu ARIDOME, Yoshikazu FUJIMOTO, Mizuki FURUMOTO, Katsuki TODA, Hiroshi HASUNUMA, Daisaku MATSUMOTO, Satoko SATO, Hiroaki OKAWA, Osamu YAMATO, Naoki IGARI, Daiji KAZAMI, Masayasu TANIGUCHI, Mitsuhiro TAKAGI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1428–1435. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.1292/jvms.20-0181

Yoshiyuki TSUCHIYA, Reiko OZAI, Toshihisa SUGINO, Kenji KAWASHIMA, Shiro KUSHIBIKI, Yo-Han KIM, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1529–1536. Published online 2020 Sep 4. doi: 10.1292/jvms.20-0426

Paulo Vinicius de M. SANTOS, Rinaldo B. VIANA, Marcel Ferreira B. AVANZA, Pedro Ancelmo N. ERMITA, Samuel R. ALVES, Micheline O. SILVA, Lorena C. MONTEIRO, Caio M. COSTA, Erica G. MAFORT, Lorraine Marcele L. COSTA, Gabriella Maria M. FERREIRA, Felipe S. MATTOS, José D. RIBEIRO FILHO
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1562–1569. Published online 2020 Aug 31. doi: 10.1292/jvms.20-0405

Notes

Nao AKIYAMA, Karin UESAKA, Yusuke TANAKA, Jun HIASA, Ken-ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1436–1439. Published online 2020 Aug 3. doi: 10.1292/jvms.20-0295

Kenji TSUKANO, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1440–1444. Published online 2020 Jul 29. doi: 10.1292/jvms.20-0388

Hiroshi OHTA, Yu TAMURA, Nozomu YOKOYAMA, Noriyuki NAGATA, Tatsuyuki OSUGA, Noboru SASAKI, Yumiko KAGAWA, Keitaro MORISHITA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1445–1449. Published online 2020 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.20-0242

Tatsuya FUKUDA, Kenji TSUKANO, Marina OTSUKA, Yoshiki MURAKAMI, Yasuyuki KITADE, Hiroki NAKATSUJI, Kouichiro SERA, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1488–1491. Published online 2020 Aug 10. doi: 10.1292/jvms.20-0278

Satoshi KAMESHIMA, Yuya KIMURA, Tomoyoshi DOKI, Tomomi TAKANO, Chun-Ho PARK, Naoyuki ITOH
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1492–1496. Published online 2020 Aug 27. doi: 10.1292/jvms.20-0049

Reiichiro SATO, Christoph Koch MERCIER, Naoyuki AIHARA, Kazuhiro KAWAI, Hironobu MURAKAMI, Rie YASUDA, Hiroyuki SATOH, Taiki YOKOYAMA, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1497–1501. Published online 2020 Sep 2. doi: 10.1292/jvms.20-0384

Parasitology

Full Paper

Shou-Heng CHIANG, Han Hsiang HUANG, Chi-Chung CHOU, Chi-Shih CHU, Wen-Ling SHIH, Jyh-Mirn LAI, Heng-Ching LIN, Wei-Cheng YANG, Hsu-Hsun LEE, Yi-Lun TSAI, Yao-Chi SU
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1537–1544. Published online 2020 Sep 4. doi: 10.1292/jvms.20-0116

Pathology

Notes

Yusuke TANAKA, Altanchimeg ADILBISH, Kenji KOYAMA, Mungun-Ochir BAYASGALAN, Noriyuki HORIUCHI, Nyamdolgor URANBILEG, Kenichi WATANABE, Baatarjargal PUREVDORJ, Soyolmaa GURDORJ, Battur BANZRAGCH, Battsetseg BADGAR, Keisuke SUGANUMA, Naoaki YOKOYAMA, Noboru INOUE, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1502–1505. Published online 2020 Aug 12. doi: 10.1292/jvms.20-0172

Yusuke TANAKA, Michio OOIKE, Kenichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1506–1510. Published online 2020 Sep 1. doi: 10.1292/jvms.20-0391

Yuna CHOI, Hanseul OH, Meejung AHN, Taeyoung KANG, Jiyoon CHUN, Taekyun SHIN, Jeongtae KIM
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1545–1550. Published online 2020 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.20-0225

Pharmacology

Full Papers

Yasuyuki FUJIMOTO, Mitsuru KUWAMURA, Yasu-Taka AZUMA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1450–1455. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.1292/jvms.20-0344

Md. Zahorul ISLAM, Yuji SAWATARI, Shusuke KOJIMA, Yusuke KIYAMA, Moe NAKAMURA, Kyouko SASAKI, Mika OTSUKA, Takeshi OBI, Mitsuya SHIRAISHI, Atsushi MIYAMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1456–1463. Published online 2020 Aug 19. doi: 10.1292/jvms.20-0351

Public Health

Full Paper

You-Wen GAO, Zheng-Wei WAN, Yue WU, Xiu-Fen LI, Shing-Xing TANG
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1464–1471. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.1292/jvms.19-0530

Surgery

Full Paper

Kentaro FUKUDA, Taisuke KURODA, Norihisa TAMURA, Hiroshi MITA, Yoshinori KASASHIMA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1472–1479. Published online 2020 Aug 19. doi: 10.1292/jvms.20-0167

Note

Ayano SATO, Toshihide KATO, Motoshi TAJIMA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1480–1483. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.1292/jvms.20-0057

Theriogenology

Review

Silviu-Ionuț BORŞ, Alina BORŞ
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1515–1522. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.1292/jvms.20-0381

Virology

Review

Shigeru KYUWA, Yuki SUGIURA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1410–1414. Published online 2020 Aug 5. doi: 10.1292/jvms.20-0313

Wildlife Science

Full Paper

Shoichiro IMATAKE, Noriko IMAIZUMI, Yuki OHASHI, Hiroki MATSUMURA, Marimu URAKAWA, Yugo KONAKA, Tetsuo KIDA, Tenya YANAGITA, Hinako FUJISAKI, Shoichi WAKITANI, Masahiro YASUDA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1551–1557. Published online 2020 Aug 28. doi: 10.1292/jvms.20-0283

Notes

Iori KOIZUMI, Naka OKUMURA, Hirotaka KONDO
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1511–1514. Published online 2020 Aug 27. doi: 10.1292/jvms.20-0307

Daisuke SUMIYAMA, Ikuno HAYASHIDA, Tomoko KANAZAWA, Hiroshi ANZAI, Koichi MURATA
J Vet Med Sci. 2020 Oct; 82(10): 1558–1561. Published online 2020 Sep 16. doi: 10.1292/jvms.19-0632