The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 11 November 2020

Bacteriology

Full Paper

Yun Sang CHO, Sang Eun LEE, Jong-Tae WOO, Jinsik OH, Hwan Won CHOI, Jin Hyeok KWON, Jeong-Tae KIM, Gunwoo HA, Sukchan JUNG
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1631–1638. Published online 2020 Oct 13. doi: 10.1292/jvms.20-0422

Clinical Pathology

Note

Makoto AKIYOSHI, Masaharu HISASUE, Sakurako NEO, Masami AKIYOSHI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1570–1576. Published online 2020 Aug 28. doi: 10.1292/jvms.20-0386

Immunology

Note

Tadashi IWASAKI, Shinobu WATARAI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1639–1642. Published online 2020 Sep 17. doi: 10.1292/jvms.20-0086

Review

Penghao LV, Yanying SONG, Cong LIU, Lanping YU, Yingli SHANG, Hui TANG, Shuhong SUN, Fangkun WANG
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1693–1699. Published online 2020 Oct 16. doi: 10.1292/jvms.20-0363

Internal Medicine

Full Papers

Akira MATSUDA, Ikki MITSUI, Yuki SHIMIZU, Teppei KANDA, Akihiro OHNISHI, Masahiro MIYABE, Yoshiki ITOH
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1577–1584. Published online 2020 Sep 11. doi: 10.1292/jvms.20-0179

Takeshi FUJIMURA, Aiko IGUCHI, Atsushi SATO, Shinji KAGAYA, Tatsuo HOSHINO, Takashi TAKEUCHI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1648–1654. Published online 2020 Sep 25. doi: 10.1292/jvms.20-0034

Notes

Mitsuhide NAKAGAWA, Kenji TSUKANO, Yoshiki MURAKAMI, Marina OTSUKA, Kazuyuki SUZUKI, Hiroetsu SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1585–1588. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1292/jvms.20-0286

Akiko CHIBA, Kaoru HATATE, Rurika ONOMI, Chiho KAWASHIMA, Masaaki HANADA, Tomoe MORIYAMA, Akira GOTO, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1643–1647. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1292/jvms.20-0306

Aiko IGUCHI, Takehisa SOMA, Xuenan XUAN
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1700–1703. Published online 2020 Sep 10. doi: 10.1292/jvms.20-0382

Yui KOBATAKE, Nao NISHIMURA, Hiroki SAKAI, Syunsuke IWANA, Osamu YAMATO, Naohito NISHII, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1704–1707. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.1292/jvms.20-0133

Laboratory Animal Science

Full Paper

I-Han WU, Sze-Min CHAN, Chung-Tien LIN
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1719–1728. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1292/jvms.19-0646

Parasitology

Full Paper

Giulia FREZZATO, Calogero STELLETTA, Carlos Enrique PACHECO MURILLO, Giulia SIMONATO, Rudi CASSINI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1655–1661. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1292/jvms.20-0253

Note

Yang GAO, Huanping GUO, Paul Franck Adjou MOUMOUNI, Mingming LIU, Jixu LI, Artemis EFSTRATIOU, Eloiza May GALON, Rochelle Haidee YBANEZ, Tatsunori MASATANI, Takehisa SOMA, Xuenan XUAN
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1662–1665. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.20-0231

Public Health

Note

Hiroyuki MATSUYAMA, Masakatsu TAIRA, Maki SUZUKI, Eiichiro SANDO
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1666–1670. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.1292/jvms.20-0377

Surgery

Full Papers

Haruhiko SUZUKI, Naoko OSHIMA, Toshihiro WATARI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1589–1593. Published online 2020 Oct 5. doi: 10.1292/jvms.20-0143

Takahiro NAGUMO, Kumiko ISHIGAKI, Orie YOSHIDA, Keigo IIZUKA, Kei TAMURA, Naoki SAKURAI, Kazuyuki TERAI, Mamiko SEKI, Kazuya EDAMURA, Kazushi ASANO
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1594–1601. Published online 2020 Sep 24. doi: 10.1292/jvms.20-0427

Kaoru SATO, Kazuyuki SUZUKI, Tadaharu AJITO
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1708–1713. Published online 2020 Oct 13. doi: 10.1292/jvms.20-0325

Notes

Jiyoung PARK, Hae-Beom LEE, Seong Mok JEONG
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1602–1606. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1292/jvms.19-0575

Munekazu NAKAICHI, Toshie ISERI, Hiro HORIKIRIZONO, Yusuke SAKAI, Harumichi ITOH, Hiroshi SUNAHARA, Kazuhito ITAMOTO, Kenji TANI
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1671–1675. Published online 2020 Oct 6. doi: 10.1292/jvms.20-0500

Haruka TAMOGI, Takaharu ITAMI, Ai HORI, Norihiko OYAMA, Tadashi SANO, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1714–1718. Published online 2020 Sep 22. doi: 10.1292/jvms.20-0333

Virology

Full Papers

Mari OKAMOTO, Keisuke OGUMA, Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, Toshihiro ICHIJO, Shinichi HATAMA, Maiko ENDO, Maya ISHIKAWA, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1607–1613. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1292/jvms.20-0429

Samy METWALLY, Rania HAMADA, Alsagher O. ALI, Hassan Y.A.H. MAHMOUD, Nabil M. BAKER, Adel E. A. MOHAMED, Satoshi WADA, Yasunobu MATSUMOTO, Yoko AIDA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1676–1684. Published online 2020 Oct 20. doi: 10.1292/jvms.20-0477

Note

Jiro IWAMOTO, Masahiro FURUKAWA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1614–1618. Published online 2020 Sep 22. doi: 10.1292/jvms.20-0332

Wildlife Science

Full Papers

Nana USHINE, Osamu KURATA, Yoshikazu TANAKA, Tatsuo SATO, Yoshihiro KURAHASHI, Shin-ichi HAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1619–1626. Published online 2020 Sep 21. doi: 10.1292/jvms.20-0339

Hyun-Kyu CHO, Yoon-Joo SHIN, Nam-Shik SHIN, Joon-Seok CHAE
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1685–1692. Published online 2020 Oct 8. doi: 10.1292/jvms.20-0173

Note

Camila Maria da Silva ROCHA, Tais Meziara WILSON, Davi Emanuel Ribeiro de SOUSA, Alexandra Ariadne Bittencourt Gonçalves PEREIRA, André Santos LEONARDO, Khesller Patrícia Olazia NAME, Márcio Botelho de CASTRO
J Vet Med Sci. 2020 Nov; 82(11): 1627–1630. Published online 2020 Sep 9. doi: 10.1292/jvms.20-0285