The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 4 April 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 4

Anatomy

Full Papers

Hirohumi SUZUKI, Toshiharu YAMAMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 408–413. Published online 2020 Feb 10. doi: 10.1292/jvms.19-0567

Chinatsu HASEGAWA, Toshifumi YOKOYAMA, Yuria UMEMURA, Kohei KAWANISHI, Yuuka MIURA, Nanako TAKADA, Shuji OHNO, Kanoko ONARU, Takuya OMOTEHARA, Tetsushi HIRANO, Yohei MANTANI, Takanori Miki, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 414–421. Published online 2020 Feb 21. doi: 10.1292/jvms.20-0036

Avian Pathology

Full Paper

Kumiko HOSOKAWA, Kunitoshi IMAI, Hieu Van DONG, Haruko OGAWA, Madoka SUZUTOU, Sandi Htein LINN, Aoi KUROKAWA, Yu YAMAMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 422–430. Published online 2020 Feb 20. doi: 10.1292/jvms.20-0006

Note

Jiro IWAMOTO, Daisuke OKADA, Syouei KITAHARA, Kenichi CHITOSE
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 431–436. Published online 2020 Feb 10. doi: 10.1292/jvms.19-0491

Clinical Pathology

Note

Masaya IGASE, Yuki MORINAGA, Masahiro KATO, Toshihiro TSUKUI, Yusuke SAKAI, Masaru OKUDA, Takuya MIZUNO
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 483–487. Published online 2020 Mar 6. doi: 10.1292/jvms.19-0667

Internal Medicine

Full Paper

Keiichi HISAEDA, Tomoko KOSHIISHI, Ayuna SASAKI, Yasunori SHINOZUKA, Naoki ISOBE, Kazuhiro KAWAI
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 457–462. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0678

Notes

Akiyoshi TANI, Taisuke SENO, Nozomu YOKOYAMA, Taisuke NAKAGAWA, Hirotaka TOMIYASU, Yuko GOTO-KOSHINO, Hajime TSUJIMOTO, Koichi OHNO
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 437–440. Published online 2020 Feb 14. doi: 10.1292/jvms.19-0560

Takeshi MIYAMA, Joseph BYARUHANGA, Ikuo OKAMURA, Hajime NAGAHATA, Ryo MURATA, William MWEBEMBEZI, Yasukazu MURAMATSU, Kohei MAKITA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 488–493. Published online 2020 Mar 3. doi: 10.1292/jvms.19-0588

Review

Mohamed THARWAT
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 399–407. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0690

Parasitology

Full Paper

Rochelle Haidee D. YBAÑEZ, Hisako KYAN, Yoshifumi NISHIKAWA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 441–445. Published online 2020 Feb 7. doi: 10.1292/jvms.19-0654

Note

Celene SALGADO-MIRANDA, Grecia Ernestina PLIEGO-LEÓN, Edgardo SORIANO-VARGAS
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 494–496. Published online 2020 Mar 6. doi: 10.1292/jvms.20-0042

Pathology

Note

Hirotaka ITO, Kumiko HOSOKAWA, Midori KAWAMURA, Naomi ITO, Yusuke ABETO, Makoto MATSUBAYASHI, Kazumi SASAI, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 463–466. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0682

Pharmacology

Full Papers

Ryota AKABANE, Touko SATO, Atsushi SAKATANI, Mizuki OGAWA, Masayoshi NAGAKAWA, Hirosumi MIYAKAWA, Yuichi MIYAGAWA, Hiroyuki TAZAKI, Naoyuki TAKEMURA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 446–451. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0595

Noha SAYED, Osama ABDALLA, Omnia KILANY, Amina DESSOUKI, Toshinori YOSHIDA, Kazuaki SASAKI, Minoru SHIMODA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 467–474. Published online 2020 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.19-0450

Physiology

Note

Hideaki HAYASHI, Mutsumi YAMAKADO, Mana YAMAGUCHI, Takaharu KOZAKAI
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 475–478. Published online 2020 Feb 21. doi: 10.1292/jvms.19-0680

Surgery

Note

Momoko NARITA, Hidetaka NISHIDA, Sho GOTO, Mami MURAKAMI, Hiroki SAKAI, Kohei NAKATA, Sadatoshi MAEDA, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 452–456. Published online 2020 Feb 19. doi: 10.1292/jvms.19-0113

Wildlife Science

Full Paper

Vishwanee KOLANDAIVELOO, Ruviniyia KALAISELVAM, Michelle W.C. FONG, Mohd Syahir MUSTAPA, Richard M. SOUCE, Sumita SUGNASEELAN, Malaika WATANABE, Min M. LAU, Dionysius S.K. SHARMA, Reuben S.K. SHARMA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 497–502. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0477

Notes

Natsuko SUGIURA, Kazuhiko OCHIAI, Toshiaki YAMAMOTO, Takuya KATO, Yoshi KAWAMOTO, Toshinori OMI, Shin-ichi HAYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 479–482. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.1292/jvms.19-0655

Mako NAKAMURA, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Kotono NAKAMURA, Reza RAJABI-TOUSTANI, Yasunori OHBA, Tatsuya MATSUBARA, Masaki TAKASU
J Vet Med Sci. 2020 Apr; 82(4): 503–505. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.1292/jvms.19-0535