The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 82, No. 7 July 2020

J-STAGE JVMS Vol. 82 No. 7

Anatomy

Full Papers

Shu HADATE, Naoki TAKAHASHI, Kiyokazu KAMETANI, Tomohito IWASAKI, Yasuhiro HASEGA, Prasarn TANGKAWATTANA, Takeshi KAWASAKI, Hiromi UEDA, Marina HOSOTANI, Takafumi WATANABE
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 948–954. Published online 2020 May 15. doi: 10.1292/jvms.20-0120

Satoki NAKANISHI, Youhei MANTANI, Tomohiro HARUTA, Toshifumi YOKOYAMA, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 990–999. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1292/jvms.20-0175

Bacteriology

Full Paper

Mikako SHINOHARA, Masaharu KIYOSUE, Takumi TOCHIO, Seiji KIMURA, Yasuhiro KOGA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 866–874. Published online 2020 May 9. doi: 10.1292/jvms.19-0640

Clinical Pathology

Note

Michihito TAGAWA, Genya SHIMBO, Ken-Ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI, Masaki MAEZAWA, Kotaro MATSUMOTO, Kazuro MIYAHARA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1000–1005. Published online 2020 May 22. doi: 10.1292/jvms.20-0157

Internal Medicine

Full Papers

Megumi ITOH, Yuki HIRANO, Kazuhiro YAMAKAWA, Ichiro YASUTOMI, Keiko KURAMOTO, Miyuki FURUOKA, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 875–880. Published online 2020 May 22. doi: 10.1292/jvms.19-0695

Yoshiyuki TSUCHIYA, Naoya KAWAHARA, Yo-Han KIM, Toshihiro ICHIJO, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 955–961. Published online 2020 Jun 8. doi: 10.1292/jvms.20-0024

Marina OTSUKA, Yasunobu NISHI, Kenji TSUKANO, Masakazu TSUCHIYA, Jeffrey LAKRITZ, Kazuyuki SUZUKI
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1006–1011. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1292/jvms.19-0629

Noboru SASAKI, Noriyuki NAGATA, Keitaro MORISHITA, Tatsuyuki OSUGA, Kazuyoshi SASAOKA, Nozomu YOKOYAMA, Hiroshi OHTA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1012–1016. Published online 2020 Jun 4. doi: 10.1292/jvms.20-0183

Note

Younghye RO, Woojae CHOI, Junho PARK, Eunhui CHOE, Danil KIM
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 962–966. Published online 2020 May 25. doi: 10.1292/jvms.20-0048

Laboratory Animal Science

Note

Hanako MORITA, Masahiko YASUDA, Masafumi YAMAMOTO, Ritsuki UCHIDA, Mai TANAKA, Tomoko ISHIDA, Nobuhito HAYASHIMOTO
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 881–885. Published online 2020 May 18. doi: 10.1292/jvms.20-0180

Parasitology

Note

Eloiza May S. GALON, Rochelle Haidee D. YBAÑEZ, Paul Franck ADJOU MOUMOUNI, Maria Agnes TUMWEBAZE, Ralph Joselle A. FABON, Mary Ruth R. CALLANTA, Kim Joseph E. LABUTONG, Gloria B. SALAZAR, Mingming LIU, Jixu LI, Benedicto BYAMUKAMA, Yongchang LI, Shengwei JI, Seung-Hun LEE, Adrian P. YBAÑEZ, Florencia G. CLAVERIA, Xuenan XUAN
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 886–890. Published online 2020 May 15. doi: 10.1292/jvms.19-0636

Pharmacology

Full Papers

Yasu-Taka AZUMA, Kazuhiro NISHIYAMA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 891–896. Published online 2020 May 7. doi: 10.1292/jvms.20-0137

Yusei FUJIOKA, Kosuke OTANI, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 897–902. Published online 2020 May 18. doi: 10.1292/jvms.20-0208

Physiology

Note

Yui KOBAYASHI, Tatsuro NAKAMURA, Koji KOBAYASHI, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1017–1020. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.1292/jvms.20-0238

Public Health

Note

Kanako ISHIHARA, Chihiro SUNAGAWA, Takashi HANEISHI, Naoko MIYAGUCHI, Natsumi ENDO, Tomomi TANAKA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 903–907. Published online 2020 May 7. doi: 10.1292/jvms.19-0692

Surgery

Full Papers

Masakazu SHIMADA, Nichika MIZOKAMI, Tom ICHINOHE, Nobuo KANNO, Shuji SUZUKI, Takuya YOGO, Yasuji HARADA, Yasushi HARA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 908–916. Published online 2020 May 25. doi: 10.1292/jvms.19-0613

Sou WADA, Hironari KOYAMA, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1021–1029. Published online 2020 May 26. doi: 10.1292/jvms.20-0043

Notes

Michihito TAGAWA, Genya SHIMBO, Mizuki TOMIHARI, Masashi YANAGAWA, Ken-ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI, Kazuro MIYAHARA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 917–921. Published online 2020 May 18. doi: 10.1292/jvms.20-0068

Seiya MAEHARA, Yoshiki ITOH, Wataru KURIMOTO, Yasunari KITAMURA, Yosuke ITO, Miri HAYASHI, Arisa MASUKO
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 922–925. Published online 2020 May 21. doi: 10.1292/jvms.20-0169

Bernardo Nascimento ANTUNES, Henrique Jonatha TAVARES, Marta Lizandra LEAL, João Pedro Scussel FERANTI, Maurício Veloso BRUN
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 967–970. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1292/jvms.19-0409

Theriogenology

Full Papers

Rumika YOSHIDA, Go KITAHARA, Takeshi OSAWA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 926–934. Published online 2020 May 20. doi: 10.1292/jvms.20-0165

Tadatoshi OHTAKI, Kanae OGATA, Hiroshi KAJIKAWA, Toshiaki SUMIYOSHI, Sanae ASANO, Shigehisa TSUMAGARI, Tetsuya HORIKITA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 971–977. Published online 2020 May 27. doi: 10.1292/jvms.20-0117

Toxicology

Note

Kraisiri KHIDKHAN, Hazuki MIZUKAWA, Yoshinori IKENAKA, Shouta M. M. NAKAYAMA, Kei NOMIYAMA, Nozomu YOKOYAMA, Osamu ICHII, Mitsuyoshi TAKIGUCHI, Shinsuke TANABE, Mayumi ISHIZUKA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 978–982. Published online 2020 May 21. doi: 10.1292/jvms.20-0140

Virology

Full Papers

Hiroshi ISEKI, Kenji KAWASHIMA, Michihiro TAKAGI, Tomoyuki SHIBAHARA, Masaji MASE
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 935–942. Published online 2020 May 22. doi: 10.1292/jvms.20-0122

SUPRIYONO, Ryusei KUWATA, Shun TORII, Hiroshi SHIMODA, Keita ISHIJIMA, Kenzo YONEMITSU, Shohei MINAMI, Yudai KURODA, Kango TATEMOTO, Ngo Thuy Bao TRAN, Ai TAKANO, Tsutomu OMATSU, Tetsuya MIZUTANI, Kentaro ITOKAWA, Haruhiko ISAWA, Kyoko SAWABE, Tomohiko TAKASAKI, Dewi Maria YULIANI, Dimas ABIYOGA, Upik Kesumawati HADI, Agus SETIYONO, Eiichi HONDO, Srihadi AGUNGPRIYONO, Ken MAEDA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1030–1041. Published online 2020 May 25. doi: 10.1292/jvms.20-0261

Dung Thi LE, Nanako YAMASHITA-KAWANISHI, Mari OKAMOTO, Son Vu NGUYEN, Nam Huu NGUYEN, Katsuaki SUGIURA, Tomoyuki MIURA, Takeshi HAGA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 1042–1050. Published online 2020 Jun 1. doi: 10.1292/jvms.20-0094

Wildlife Science

Notes

Kazuya TAKEHANA, Ryohei KITANI, Kaoru HATATE, Rurika ONOMI, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 943–947. Published online 2020 May 21. doi: 10.1292/jvms.19-0666

Jun KAMBE, Yu SASAKI, Ryo INOUE, Shozo TOMONAGA, Teruo KINJO, Gen WATANABE, Wanzhu JIN, Kentaro NAGAOKA
J Vet Med Sci. 2020 Jul; 82(7): 983–989. Published online 2020 Apr 29. doi: 10.1292/jvms.20-0190