The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 12 December 2021

Anatomy

Full Papers

Xizi LU, Tetsuhito KIGATA, Hideshi SHIBATA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1805–1811.
Published online 2021 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.21-0431

Rattanatrai CHAIYASING, Akihiro SUGIURA, Takuro ISHIKAWA, Koichi OJIMA, Katsuhiko WARITA, Yoshinao Z. HOSAKA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1812–1819.
Published online 2021 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.21-0495

Avian Pathology

Full Paper

Md. Humayun KABIR, Yu MIYAOKA, Md. Amirul HASAN, Makiko YAMAGUCHI, Dany SHOHAM, Harumi MURAKAMI, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1820–1825.
Published online 2021 Oct 29. doi: 10.1292/jvms.21-0275

Bacteriology

Full Papers

Eri UCHIDA-FUJII, Yuta KINOSHITA, Hidekazu NIWA, Tatsuya MAEDA, Toshio NUKADA, Takanori UENO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1907–1912.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0163

Hideyuki ARIMITSU, Tomoko KOHDA, Masafumi MUKAMOTO, Masahiro KUSUMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1913–1917.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0387

Huiyong XUAN, Xiaohui YAO, Ruyi PAN, Yun GAO, Jianchao WEI, Donghua SHAO, Ke LIU, Zongjie LI, Yafeng QIU, Zhiyong MA, Beibei LI, Lining XIA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1952–1958.
Published online 2021 Nov 16. doi: 10.1292/jvms.21-0413

Epidemiology

Full Papers

Reiko ABE, Kyoko FUJIMOTO, Yuko ENDO, Katsuaki SUGIURA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1826–1837.
Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1292/jvms.21-0385

Hsu-Hsun LEE, Jui-Yu LEE, Shyh-Shyan LIU, Chen-Chih CHEN, Huan-Yu HSU
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1838–1844.
Published online 2021 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.21-0366

Immunology

Full Papers

Hajime NAGAHATA, Mari KINE, Hisato WATANABE, Ai TANAKA, Aoi TAKAHASHI, Satoshi GONDAIRA, Hidetoshi HIGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1845–1851.
Published online 2021 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.21-0306

Qiang GONG, Mengdie RUAN, Mingfu NIU, Cuili QIN
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1959–1964.
Published online 2021 Nov 11. doi: 10.1292/jvms.21-0036

Internal Medicine

Full Paper

Yunosuke YUCHI, Ryohei SUZUKI, Takahiro TESHIMA, Hirotaka MATSUMOTO, Hidekazu KOYAMA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1918–1927.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0195

Note

Shiho TAKEZAWA, Masaki MAEZAWA, Satoko TSUZUKU, Junko KAWAKAMI, Yoshinao OOUCI, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1928–1932.
Published online 2021 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.21-0357

Laboratory Animal Science

Full Paper

Shiro JIMI, Arman SAPAROV, Seiko KOIZUMI, Motoyasu MIYAZAKI, Satoshi TAKAGI
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1933–1942.
Published online 2021 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.21-0464

Pathology

Notes

Yusuke TANAKA, Yuka TAGAINO, Shotaro NAKAGUN, Takayuki MINESHIGE, Kenichi WATANABE, Hisashi INOKUMA, Yoshiyasu KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1852–1854.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0503

Mikuya IWANAGA, Ayaka KAMIKAWA, Naoto IMAI, Kaho SHIMADA, Yousuke DEGAWA, Yasuko HANAFUSA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1943–1947.
Published online 2021 Oct 28. doi: 10.1292/jvms.21-0499

Pharmacology

Full Paper

Tingting JIANG, Xinghua MA, Huimin CHEN, Hongfeng JIA, Ying XIONG
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1965–1976.
Published online 2021 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.21-0344

Physiology

Notes

Rei Na YEOH, Yuika AKIYAMA, Momono SENZAKI, Itsuro KAZAMA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1855–1859.
Published online 2021 Oct 18. doi: 10.1292/jvms.21-0481

Yui KOBAYASHI, Tatsuro NAKAMURA, Tomohiro YONEZAWA, Koji KOBAYASHI, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1977–1981.
Published online 2021 Nov 5. doi: 10.1292/jvms.21-0433

Public Health

Full Papers

Satoshi MORITA, Shingo SATO, Soichi MARUYAMA, Mariko NAGASAKA, Kou MURAKAMI, Kazuya INADA, Masako UCHIUMI, Eiji YOKOYAMA, Hiroshi ASAKURA, Hiromu SUGIYAMA, Shinji TAKAI, Ken MAEDA, Hidenori KABEYA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1860–1868.
Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1292/jvms.21-0454

Thi Hien BUI, Shunsuke IKEUCHI, Yukiko SASSAO’-BRIEN, Takeshi NIWA, Yukiko HARA-KUDO, Takahide TANIGUCHI, Hideki HAYASHIDANI
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1982–1987.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0358

Surgery

Full Papers

Hsin-Yu HUANG, Kai-Yueh LIAO, Wei-Yau SHIA, Chao-Chin CHANG, Hsien-Chi WANG
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1869–1876.
Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1292/jvms.20-0657

Toshie ISERI, Masaya NAKAMORI, Yuka FUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1877–1884.
Published online 2021 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.20-0611

Notes

Namiko IKEDA, Daiki KATO, Masaya TSUBOI, Ryohei YOSHITAKE, Shotaro ETO, Sho YOSHIMOTO, Masahiro SHINADA, Satoshi KAMOTO, Yuko HASHIMOTO, Yousuke TAKAHASHI, James CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Ryohei NISHIMURA, Takayuki NAKAGAWA
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1885–1890.
Published online 2021 Oct 22. doi: 10.1292/jvms.21-0217

Ahram KIM, Naoki SASAKI, Inhyung LEE, Kyuyoung LEE, Jong-Pil SEO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1988–1993.
Published online 2021 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.21-0196

Virology

Full Papers

Kosuke SODA, Hiroichi OZAKI, Hiroshi ITO, Tatsufumi USUI, Masatoshi OKAMATSU, Keita MATSUNO, Yoshihiro SAKODA, Tsuyoshi YAMAGUCHI, Toshihiro ITO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1891–1898.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0459

Kosuke SODA, Maya YAMANE, Chiharu HIDAKA, Kozue MIURA, Trang T. H. UNG, Hang L. K. NGUYEN, Hiroshi ITO, Mai Q. LE, Toshihiro ITO
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1899–1906.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0515

Note

Yuko KITAMURA, Justice Opare ODOI, Makoto NAGAI, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2021 Dec; 83(12): 1948–1951.
Published online 2021 Nov 4. doi: 10.1292/jvms.21-0379