The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 4 April 2021

Avian Pathology

Full Paper

Takuma ARIIZUMI, Shiro MURATA, Sotaro FUJISAWA, Masayoshi ISEZAKI, Naoya MAEKAWA, Tomohiro OKAGAWA, Takumi SATO, Eiji OISHI, Akira TANENO, Satoru KONNAI, Kazuhiko OHASHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 558–565. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1292/jvms.20-0677

Clinical Pathology

Note

Makoto AKIYOSHI, Masaharu HISASUE, Sakurako NEO, Masami AKIYOSHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 689–694. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.20-0566

Ethology

Full Paper

Simona NORMANDO, Francesca BERTOMORO, Omar BONETTI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 566–572. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1292/jvms.20-0394

Immunology

Full Paper

Kanae NIIMI, Motoko MORIMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 573–580. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.1292/jvms.20-0498

Internal Medicine

Full Papers

Hyeryoung JEONG, Hanbin LEE, Jaihyun JUNG, Hyunryung KIM, Jin YU, Hyounglok YOON, Youngjae LEE, Jinhwa CHANG, Dongwoo CHANG
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 581–591. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.1292/jvms.18-0703

Sung-Yong RHEW, Su-Min PARK, Qiang LI, Ju-Hyun AN, Hyung-Kyu CHAE, Jung-Hwa LEE, Jin-Ok AHN, Woo-Jin SONG, Hwa-Young YOUN
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 592–600. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.20-0195

Chayanont BHAMARASUTA, Kanyavee PREMRATANACHAI, Nitchanan MONGKOLPINYOPAT, Pamila YOTHAPAND, Thitapa VEJPATTARASIRI, Thasinas DISSAYABUTRA, Monkon TRISIRIROJ, Saikaew SUTAYATRAM, Chollada BURANAKARL
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 601–608. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.20-0574

Noboru SASAKI, Yoshinori IKENAKA, Yumiko INOUE, Takahiro ICHISE, Noriyuki NAGATA, Mayumi ISHIZUKA, Syouta MM NAKAYAMA, Kensuke NAKAMURA, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 648–655. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1292/jvms.20-0508

Luca MALFASSI, Francesca FIDANZIO, Massimo SALA, Silvia MARCARINI, Giovanni MAZZA, Nancy CARRARA, Simone PAVESI, Giacomo GNUDI, Gaetano URSO, Mario DOLERA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 695–704. Published online 2020 Sep 22. doi: 10.1292/jvms.19-0662

Mizuki OGAWA, Yasutomo HORI, Nobuyuki KANNO, Naoki IWASA, Takeshi TOYOFUKU, Noriko ISAYAMA, Akane YOSHIKAWA, Ryota AKABANE, Atsushi SAKATANI, Hirosumi MIYAKAWA, Huai-Hsun HSU, Yuichi MIYAGAWA, Naoyuki TAKEMURA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 705–715. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1292/jvms.20-0629

Notes

Nao AKIYAMA, Yuka TAGAINO, Ken-ichi WATANABE, Noriyuki HORIUCHI, Yoshiyasu KOBAYASHI, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 609–612. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.20-0588

Tommaso VEZZOSI, Roberto GHINELLI, Paolo FERRARI, Francesco PORCIELLO
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 656–660. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.20-0622

Takumi KOMIYA, Akihiro MORI, Naohito NISHII, Hitomi ODA, Eri ONOZAWA, Seri SEKI, Toshinori SAKO
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 661–665. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1292/jvms.20-0345

Laboratory Animal Science

Full Papers

Chungyu PAI, Shunya NAKAYAMA, Yasuyo ITO-FUJISHIRO, Kiichi KANAYAMA, Yoshiko MUNESUE, Tadashi SANKAI, Yasuhiro YASUTOMI, Hiroshi KOIE, Naohide AGEYAMA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 716–723. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1292/jvms.20-0606

Sang-A GIM, Dong-Ju PARK, Ju-Bin KANG, Fawad-Ali SHAH, Phil-Ok KOH
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 724–733. Published online 2021 Mar 12. doi: 10.1292/jvms.21-0013

Parasitology

Notes

Peru Gopal BISWAS, Yuma OHARI, Uday Kumar MOHANTA, Tadashi ITAGAKI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 666–670. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1292/jvms.20-0728

Yen Thi Hoang NGUYEN, Nariaki NONAKA, Haruhiko MARUYAMA, Ayako YOSHIDA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 671–674. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1292/jvms.20-0404

Pathology

Full Paper

Yanad ABOU MONSEF, Osman KUTSAL
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 613–621. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1292/jvms.20-0435

Pharmacology

Full Paper

Yasu-Taka AZUMA, Sho SUZUKI, Kazuhiro NISHIYAMA, Taro YAMAGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 622–629. Published online 2021 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.20-0490

Physiology

Note

Itsuro KAZAMA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 675–679. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1292/jvms.20-0720

Public Health

Full Paper

Kentaro OKUNO, Sharda Prasad AWASTHI, Germán A. KOPPRIO, Atsushi IGUCHI, Noritoshi HATANAKA, Atsushi HINENOYA, Rubén José LARA, Shinji YAMASAKI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 630–636. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1292/jvms.21-0002

Surgery

Notes

Hirokazu ISHINO, Iwao SAKONJU
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 637–642. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1292/jvms.20-0317

Ahram KIM, Naoki SASAKI, Inhyung LEE, Jong-pil SEO
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 643–647. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1292/jvms.20-0397

Toxicology

Note

Sayaka KITAUCHI, Mizuki MAEDA, Tetsushi HIRANO, Yoshinori IKENAKA, Misaki NISHI, Asuka SHODA, Midori MURATA, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Yoshiaki TABUCHI, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 746–753. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.21-0014

Virology

Full Paper

Sittinee KULPRASERTSRI, Keisuke AOSHIMA, Atsushi KOBAYASHI, Takashi KIMURA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 734–741. Published online 2021 Mar 15. doi: 10.1292/jvms.20-0735

Note

Chiho KANEKO, Yasuyuki KANEKO, Putu Eka SUDARYATMA, Hirohisa MEKATA, Yumi KIRINO, Ryoji YAMAGUCHI, Tamaki OKABAYASHI
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 680–684. Published online 2021 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.20-0450

Wildlife Science

Notes

Chih Chun WU, Makoto NAKATA, James Kenn CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Nobuo SASAKI, Yasutsugu MIWA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 685–688. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.1292/jvms.20-0521

Hiroko IIMA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 742–745. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.20-0565