The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 12 December 2022

Anatomy

Full Paper

Nobutaka HOSHINO, Kazushige TAKEHANA, Marina HOSOTANI, Kiyokazu KAMETANI, Tomohito IWASAKI, Yasuhiro HASEGAWA, Hiromi UEDA, Takafumi WATANABE
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1621–1632.
Published online 2022 Oct 24. doi: 10.1292/jvms.22-0329

Bacteriology

Full Papers

Ikuyo OHASHI, Sota KOBAYASHI, Yukino TAMAMURA-ANDOH, Nobuo ARAI, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1633–1644.
Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.22-0311

Tetsuo ASAI, Masaru USUI, Michiyo SUGIYAMA, Masako ANDOH
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1645–1652.
Published online 2022 Oct 31. doi: 10.1292/jvms.22-0415

Internal Medicine

Full Paper

Kiwamu HANAZONO, Mako NAKAMOTO, Ai HORI, Kenjiro MIYOSHI, Tetsuya NAKADE, Takaharu ITAMI, Tadashi SANO, Keiko KATO, Akifumi ITO, Kakeru TANAKA, Kazuto YAMASHITA, Daiji ENDOH
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1556–1562.
Published online 2022 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.22-0122

Laboratory Animal Science

Full Paper

Kengo INAKA, Tohru KIMURA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1653–1664.
Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1292/jvms.22-0335

Pathology

Full Paper

Kei TAKAHASHI, James K CHAMBERS, Yuta TAKAICHI, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1563–1573.
Published online 2022 Oct 25. doi: 10.1292/jvms.22-0386

Notes

Tomoya FURUJO, Yuji SUNDEN, Misaki HORIGUCHI, Takehito MORITA, Takashi TANAKA, Tomoyuki TEZUKA, Tomohiro OSAKI
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1574–1578.
Published online 2022 Oct 12. doi: 10.1292/jvms.22-0181

Mami MURAKAMI, Kayoko YONEMARU, Minami GOTO, Keishi OWAKI, Akihiro HIRATA, Shoichi KUNIHIRO, Hiroki SAKAI
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1579–1584.
Published online 2022 Oct 20. doi: 10.1292/jvms.22-0195

Physiology

Full Paper

Mutsuki ISHIMARU, Akira MATSUI, Kazuhiro SEKI, Kenji KOROSUE, Kentaro AKIYAMA, Hirotoshi MIZUKAMI, Toshinobu YOSHIDA, Kazuyoshi TAYA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1585–1594.
Published online 2022 Oct 14. doi: 10.1292/jvms.22-0378

Toxicology

Full Paper

So SHINYA, Yared Beyene YOHANNES, Yoshinori IKENAKA, Shouta MM NAKAYAMA, Mayumi ISHIZUKA, Shoichi FUJITA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1665–1672.
Published online 2022 Nov 2. doi: 10.1292/jvms.22-0182

Virology

Full Paper

Julieta Sandra CUEVAS-ROMERO, José Luis CERRITEÑO-SÁNCHEZ, Rocío LARA-ROMERO, Marco Antonio VEGA-LÓPEZ, Carmen RAMÍREZ-ESTUDILLO, Humberto RAMÍREZ-MENDOZA, Mikael BERG, Karin LÖVGREN-BENGTSSON
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1595–1604.
Published online 2022 Oct 21. doi: 10.1292/jvms.22-0207

Note

Makoto TAKEISHI, Ryusei KUWATA, Tetsushi ONO, Asami SASAKI, Mone OGATA, Eri IWATA, Syuichi TAJI, Masamitsu KOIKE, Manabu NEMOTO, Hiroshi BANNAI, Haruhiko ISAWA, Ken MAEDA, Shigeru MORIKAWA, Hitoshi KITAGAWA, Yasuhiro YOSHIKAWA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1605–1609.
Published online 2022 Oct 28. doi: 10.1292/jvms.22-0306

Wildlife Science

Full Paper

Mao TANAKA, Shoichiro IMATAKE, Hayato TAKESHITA, Shoichi WAKITANI, Masahiro YASUDA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1610–1616.
Published online 2022 Oct 28. doi: 10.1292/jvms.22-0153

Note

Takeshi KOMINE, Hyogo IHARA, Kentaro ONO, Mitsumi YOSHIDA, Yuma SUGIMOTO, Mari INOHANA, Hanako FUKANO, Osamu KURATA, Shinpei WADA
J Vet Med Sci. 2022 Dec; 84(12): 1617–1620.
Published online 2022 Oct 24. doi: 10.1292/jvms.22-0318