The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 3 March 2022

Anatomy

Note

Yoshinao Z. HOSAKA, Sota WASHIE, Katsuhiko WARITA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 306–309.
Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1292/jvms.21-0632

Avian Pathology

Full Paper

Yu-Pin LIU, Fan LEE, Ming-Chu CHENG, Chiu-Yen CHANG, Chwei-Jang CHIOU, Hsiang-Jung TSAI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 378–389.
Published online 2022 Jan 27. doi: 10.1292/jvms.21-0608

Bacteriology

Full Paper

Mariko OKAMOTO, Hirotaka FURUYA, Ikuko SUGIMOTO, Masahiro KUSUMOTO, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 390–399.
Published online 2022 Jan 26. doi: 10.1292/jvms.21-0629

Internal Medicine

Full Papers

Yasunori SHINOZUKA, Naoki SUZUKI, Sohei KANEKO, Kazuhiro KAWAI, Tomomi KURUMISAWA, Yuko SHIMIZU, Tadashi IMANISHI, Ayumu OHNO, Mano TAKAHASHI, Naoki ISOBE
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 310–318.
Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.21-0541

Ryuichi YONESHIGE, Eriko KUSUDA, Takaaki ANDO
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 319–324.
Published online 2022 Feb 1. doi: 10.1292/jvms.21-0354

Tetsuro KURAMAE, Shingo ISHIKAWA, Aki KONO, Seiji HOBO
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 400–405.
Published online 2022 Jan 28. doi: 10.1292/jvms.21-0517

Notes

Naoki SUZUKI, Sohei KANEKO, Naoki ISOBE
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 325–329.
Published online 2022 Jan 21. doi: 10.1292/jvms.21-0631

Shintaro TOMURA, Atsushi TOSHIMA, Akira NOMURA, Masahiko HIRATA, Tetsushi YAMAGAMI, Yumiko KAGAWA, Tsuyoshi KADOSAWA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 439–444.
Published online 2022 Feb 2. doi: 10.1292/jvms.21-0584

Laboratory Animal Science

Full Papers

Tatsuya MAEKAWA, Miki SUGIMOTO, Shinichi KUME, Takeshi OHTA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 330–337.
Published online 2022 Jan 27. doi: 10.1292/jvms.21-0654

Mizuho TASHIRO, Atsushi TOHEI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 445–453.
Published online 2022 Feb 8. doi: 10.1292/jvms.21-0479

Parasitology

Full Paper

Mingzhi YAN, Jintian LI, Hui LIU, Ning YANG, Jin CHU, Li SUN, Xiaojuan BI, Renyong LIN, Guodong LV
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 465–472.
Published online 2022 Feb 7. doi: 10.1292/jvms.21-0609

Notes

Haruyuki HIRATA, Temidayo OMOBOWALE, Olufunke ADEBAYO, Nodoka ASANUMA, Asako HARAGUCHI, Yoshiki MURAKAMI, Kodai KUSAKISAKO, Keiko IKEDA, Mitsuhiko ASAKAWA, Kazuyuki SUZUKI, Chiaki ISHIHARA, Hiromi IKADAI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 338–341.
Published online 2022 Feb 2. doi: 10.1292/jvms.21-0636

Mari ISHIDA, Chiho KANEKO, Takao IRIE, Yoshino MARUYAMA, Asami TOKUDA, Ayako YOSHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 454–456.
Published online 2022 Feb 3. doi: 10.1292/jvms.21-0573

Pathology

Full Paper

Chiaki KITA, James K. CHAMBERS, Mika TANABE, Mitsuhiro IRIE, Hiroyuki YAMASAKI, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 406–413.
Published online 2022 Feb 1. doi: 10.1292/jvms.21-0633

Note

Takahiro SATO, Maki SEKIGUCHI, Atsuko MATSUMOTO, Kaho SHIMADA, Mikuya IWANAGA, Mitsutaka IKEZAWA, Yasuko HANAFUSA, Tomoyuki SHIBAHARA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 342–345.
Published online 2022 Jan 13. doi: 10.1292/jvms.21-0599

Public Health

Note

Vu Minh DUC, Rina KAKIUCHI, Takeshi OBI, Hiroshi ASAKURA, Takehisa CHUMA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 414–419.
Published online 2022 Jan 27. doi: 10.1292/jvms.21-0486

Surgery

Full Paper

Diego SAROTTI, Ugo ALA, Paolo FRANCI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 457–464.
Published online 2022 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.21-0289

Theriogenology

Full Paper

Fuminosuke YAMAMURA, Tomochika SUGIURA, Montgomery MUNBY, Yusei SHIOKURA, Ryo MURATA, Tomohiro NAKAMURA, Jumpei FUJIKI, Hidetomo IWANO
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 420–428.
Published online 2022 Jan 27. doi: 10.1292/jvms.21-0586

Virology

Full Paper

Yan Qing JIA, Xiang Wei WANG, Xi CHEN, Xin Xin QIU, Xing Long WANG, Zeng Qi YANG
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 473–483.
Published online 2022 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.21-0410

Notes

Yuko KITAMURA, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 346–349.
Published online 2022 Jan 11. doi: 10.1292/jvms.21-0466

Kohei NISHIKAKU, Tatsuo NOGUCHI, Satoshi MURAKAMI, Yasushi TORII, Tomoko KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 350–357.
Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.21-0570

Wildlife Science

Full Papers

Haruka KATAOKA, Nanami KOITA, Natsuko ITO KONDO, Hiroshi C. ITO, Momoko NAKAJIMA, Kunikazu MOMOSE, Hiroko IIMA, Tomoo YOSHINO, Tomoko AMANO, Takio KITAZAWA, Daiji ENDOH, Nobuyoshi NAKAJIMA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 358–367.
Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.21-0516

Naoya MATSUMOTO, Nanako SAWAYAMA, Megumi ITOH, Takahito TOYOTOME, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 368–372.
Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.21-0619

Noboru TAKAESU, Chihiro KANNO, Kosuke SUGIMOTO, Masashi NAGANO, Akihisa KANEKO, Yoriko INDO, Hiroo IMAI, Hirohisa HIRAI, Munehiro OKAMOTO, Mariko SASHIKA, Michito SHIMOZURU, Seiji KATAGIRI, Toshio TSUBOTA, Yojiro YANAGAWA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 429–438.
Published online 2022 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.21-0590

Note

Takeshi TSUKA, Tomokazu KOZU, Yuji SUNDEN, Takehito MORITA, Yoshiharu OKAMOTO, Masamichi YAMASHITA, Tomohiro OSAKI, Takao AMAHA, Norihiko ITO, Yusuke MURAHATA, Tomohiro IMAGAWA
J Vet Med Sci. 2022 Mar; 84(3): 373–377.
Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1292/jvms.21-0156