The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 8 August 2022

Epidemiology

Full Paper

Fuka FUKUMOTO, Yuya KIMURA, Atsuro TSUTSUMI, Ai HORI, Aki TANAKA, Makoto UKITA, Kohei MAKITA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1041–1050.
Published online 2022 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.22-0072

Immunology

Full Paper

Tharanga MR RAMANAYAKE MUDIYANSELAGE, Daisuke FUJIWARA, Masataka MICHIGAMI, Shunichi WATANABE, Zhengmao YE, Atsuko UEDA, Ryoji KANEGI, Shingo HATOYA, Ikuo FUJII, Kikuya SUGIURA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1101–1107.
Published online 2022 Jun 24. doi: 10.1292/jvms.21-0318

Internal Medicine

Notes

Hyerin AHN, Woo-Jin SONG, Solji CHOI, Jae-Hoon KIM, Ji-Youl JUNG, Jongtae CHEONG, Hyunjung PARK, Hyohoon JEONG, Youngmin YUN
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1051–1055.
Published online 2022 Jun 21. doi: 10.1292/jvms.22-0042

Konosuke OTOMARU, Takuro MIYAHARA, Hiroto SAITA, Shinya YAMAUCHI, Tomonori NOCHI
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1128–1133.
Published online 2022 Jul 5. doi: 10.1292/jvms.22-0170

Laboratory Animal Science

Full Paper

Chih-Chiang WANG, You-Liang LI, Po-Yen CHIU, Chun CHEN, Hung-Che CHEN, Fu-An CHEN
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1134–1141.
Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1292/jvms.21-0671

Parasitology

Note

Atcharaphan WANLOP, Minh-Anh DANG-TRINH, Masashi KIRINOKI, Saki SUGUTA, Kaho SHINOZAKI, Shin-ichiro KAWAZU
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1108–1110.
Published online 2022 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.21-0536

Pathology

Note

Minami GOTO, Keishi OWAKI, Akihiro HIRATA, Mami MURAKAMI, Hiroki SAKAI
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1056–1060.
Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1292/jvms.22-0156

Pharmacology

Note

Naoshige ONO, Sho SUZUKI, Koichi KAWADA, Taro YAMAGUCHI, Yasu-Taka AZUMA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1061–1064.
Published online 2022 Jun 13. doi: 10.1292/jvms.22-0073

Physiology

Full Paper

Takuya MURATA, Shuichi CHIBA, Mitsumori KAWAMINAMI
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1065–1073.
Published online 2022 Jun 15. doi: 10.1292/jvms.22-0141

Note

Taiki KIDA, Arisa YAMAZAKI, Tatsuro NAKAMURA, Koji KOBAYASHI, Sho YOSHIMOTO, Shingo MAEDA, Takayuki NAKAGAWA, Ryohei NISHIMURA, Takahisa MURATA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1074–1078.
Published online 2022 Jun 8. doi: 10.1292/jvms.22-0191

Surgery

Full Papers

Kumiko ISHIGAKI, Takahiro NAGUMO, Naoki SAKURAI, Kazushi ASANO
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1079–1083.
Published online 2022 Jun 8. doi: 10.1292/jvms.22-0043

Taro KONDO, Yamato MASHIMO, Fumio SATO, Nao TSUZUKI, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1084–1087.
Published online 2022 Jun 8. doi: 10.1292/jvms.22-0188

Shinichi UTSUGI, Kikumi OGIHARA, Yuko NAYA, Yuji SUNDEN, Yuya NAKAMOTO, Yoshiharu OKAMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1111–1117.
Published online 2022 Jun 25. doi: 10.1292/jvms.21-0646

Note

Reiichiro SATO, Hiroyuki SATOH, Shoichi OKADA, Yoshimichi GODA, Kim SUEUN, Kohei KURODA, Yoshiyuki INOUE, Go KITAHARA, Takeshi OSAWA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1088–1092.
Published online 2022 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.22-0180

Virology

Full Paper

Kuo-Jung TSAI, Yang-Chang TU, Chieh-Hao WU, Chih-Wei HUANG, Lu-Jen TING, Yu-Liang HUANG, Chu-Hsiang PAN, Chia-Yi CHANG, Ming-Chung DENG, Fan LEE
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1093–1100.
Published online 2022 Jun 13. doi: 10.1292/jvms.21-0649

Notes

Asuka KUMAGAI, Sayo KAJIKAWA, Ayako MIYAZAKI, Shinichi HATAMA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1118–1120.
Published online 2022 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.22-0198

Kango TATEMOTO, Milagros VIRHUEZ MENDOZA, Keita ISHIJIMA, Yudai KURODA, Yusuke INOUE, Masakatsu TAIRA, Ryusei KUWATA, Ai TAKANO, Shigeru MORIKAWA, Hiroshi SHIMODA
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1142–1145.
Published online 2022 Jul 6. doi: 10.1292/jvms.22-0255

Wildlife Science

Full Paper

Kei KAWAMURA, Mina JIMBO, Keisuke ADACHI, Yuri SHIRANE, Masanao NAKANISHI, Yoshihiro UMEMURA, Tsuyoshi ISHINAZAKA, Hiroyuki UNO, Mariko SASHIKA, Toshio TSUBOTA, Michito SHIMOZURU
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1146–1156.
Published online 2022 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.21-0665

Note

Iori KOIZUMI
J Vet Med Sci. 2022 Aug; 84(8): 1121–1127.
Published online 2022 Jun 29. doi: 10.1292/jvms.22-0104