The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 12 December 2023

Clinical Pathology

Note

Yuya OTAKA, Kazutaka KANAI, Aoi TOMATSU, Riyo SANGU, Daiki OKADA, Noriaki NAGAI, Yohei YAMASHITA, Yoichiro ICHIKAWA, Aki SAKAI, Kazuki TAJIMA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1257–1260.
Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1292/jvms.23-0347

Epidemiology

Full Papers

YAO ZhenFei, ZHAI YuJia, WANG XiaoLong, WANG HaoNing
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1330–1340. Japanese.
Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1292/jvms.23-0146

Suchawan PORNSUKAROM, Pansawut SUDJAIDEE, Nattaya RATIPUNYAPORNKUM, Thaveesuph TUNGJITPEANPONG, Apaporn CHETTANAWANIT, Chana AMORNTEPARAK, Thanida SANANMUANG
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1341–1347.
Published online 2023 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.23-0149

Immunology

Note

Mariko OKAMOTO, Atsushi MIURA, Ryota ITO, Toshiki KAMADA, Yoichi MIZUKAMI, Keiko KAWAMOTO
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1348–1354.
Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1292/jvms.23-0054

Internal Medicine

Full Papers

Fukiko MATSUYAMA, Yukiyoshi FUJITA, Eri FUKAZAWA, Tetsuya KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1261–1268.
Published online 2023 Oct 10. doi: 10.1292/jvms.23-0200

Itsuma NAGAO, Kanako TSUJI, Yuko GOTO-KOSHINO, Masaya TSUBOI, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Satoshi KAMBAYASHI, Hirotaka TOMIYASU, Kenji BABA, Masaru OKUDA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1269–1276.
Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1292/jvms.23-0174

Notes

Nao TSUZUKI, Tosei MARUKO, Akiko TAKEYAMA, Hiroki IKEDA, Yuya MIZUGUCHI
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1277–1280.
Published online 2023 Oct 17. doi: 10.1292/jvms.23-0260

Kei KAZAMA, Naoyuki AIHARA, Taro KONDO, Kazuhiro KAWAI, Ken ONDA, Kazutaka YAMADA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1281–1285.
Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1292/jvms.23-0363

Mohamed THARWAT, Hazem M EL MOGHAZY, Shin OIKAWA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1286–1290.
Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1292/jvms.23-0325

Yusuke DAIJI, Masaki MAEZAWA, Kento ISHIKAWA, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1291–1295.
Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1292/jvms.23-0354

Pathology

Notes

Susumu IWAIDE, Yutaro NAKAYAMA, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Daisuke NAKAGAWA, Yumi YAMANASHI, Haruna BANDO, Tomoaki MURAKAMI
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1296–1300.
Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1292/jvms.23-0313

Se Eun KIM, Na-Young LEE, Jeong-Seop OH, Dae-Yong KIM
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1310–1313.
Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1292/jvms.23-0311

Pharmacology

Full Papers

Takuya YAMAGUCHI, Kunitoshi UCHIDA, Jun YAMAZAKI
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1301–1309.
Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1292/jvms.23-0327

Tomoko KODAMA, Kosuke OTANI, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1314–1318.
Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1292/jvms.23-0306

Note

Nao KITAMURA, Takashi OHAMA, Koichi SATO
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1319–1323.
Published online 2023 Oct 25. doi: 10.1292/jvms.23-0380

Toxicology

Full Paper

Kohei OGASAWARA, Naoki YAMADA, Shouta MM NAKAYAMA, Yukiko WATANABE, Keisuke SAITO, Akane CHIBA, Yoshitaka UCHIDA, Kaoru UEDA, Yasunori TAKENAKA, Kentaro KAZAMA, Mami KAZAMA, Junya YAMAGISHI, Hazuki MIZUKAWA, Yoshinori IKENAKA, Mayumi ISHIZUKA
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1355–1365.
Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1292/jvms.23-0355

Virology

Note

Yuto SUDA, Katsunori MUROTA, Tohru YANASE
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1324–1326.
Published online 2023 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.23-0275

Wildlife Science

Note

Ikuo KOBAYASHI, Kotono NAKAMURA, Ibuki SAITO, Masaru AKITA, Teruaki TOZAKI, Masamichi MIYAZAKI, Kazuki HANO, Masaki TAKASU
J Vet Med Sci. 2023 Dec; 85(12): 1327–1329.
Published online 2023 Nov 6. doi: 10.1292/jvms.23-0188