The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 2 February 2023

Anatomy

Full Papers

Satoki NAKANISHI, Youhei MANTANI, Nobuhiko OHNO, Rinako MORISHITA, Toshifumi YOKOYAMA, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 123–134. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.22-0433

Yuki OHASHI, Shoichi WAKITANI, Masahiro YASUDA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 135–142. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.1292/jvms.22-0369

Bacteriology

Full Papers

Kazuhiro KAWAI, Tomomi KURUMISAWA, Yasunori SHINOZUKA, Hidetoshi HIGUCHI, Hidetomo IWANO, Tomohito HAYASHI, Manao OZAWA, Ryoji KOIKE, Mariko UCHIYAMA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 143–148. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.21-0450

Tetsuya KAKITA, Hiroaki SHIGEMURA, Akira FUKUDA, Chiharu KATAMUNE, Minoru NIDAIRA, Tsuyoshi KUDEKEN, Hisako KYAN
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 149–156. Published online 2022 Dec 9. doi: 10.1292/jvms.22-0288

Note

Ho TO, Yuta AKAIKE, Michiha KON, Fumiko KOIKE, Kazumoto SHIBUYA, Chihiro SASAKAWA, Shinya NAGAI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 157–162. Published online 2022 Dec 8. doi: 10.1292/jvms.22-0258

Internal Medicine

Full Paper

Takuro NAGAHARA, Koichi OHNO, Taisuke NAKAGAWA, Yuko GOTO-KOSHINO, James K CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Naomi MIZUSAWA, Chiaki KAGA, Maho NAGAZAWA, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 199–206. Published online 2023 Jan 2. doi: 10.1292/jvms.22-0172

Note

Daji NOH, Hyunjoon SHIN, Hyemin NA, Sang-Kwon LEE, Sooyoung CHOI, Kija LEE
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 163–166. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1292/jvms.22-0387

Laboratory Animal Science

Full Paper

Koki HIURA, Takumi MARUYAMA, Masaki WATANABE, Kenta NAKANO, Tadashi OKAMURA, Hayato SASAKI, Nobuya SASAKI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 167–174. Published online 2022 Dec 30. doi: 10.1292/jvms.22-0483

Physiology

Full Paper

Satoshi KUSUDA, Ryoko HASHIZUME, Akari YOSHIKAWA, Hiromu KIMPARA, Naoko SANADA, Yasuyuki SANADA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 207–213. Published online 2022 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.22-0331

Note

Amu NAGANO, Mizuki MUTO, Junko SHIDA, Itsuro KAZAMA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 175–179. Published online 2022 Dec 29. doi: 10.1292/jvms.22-0494

Surgery

Note

Takahiro NAGUMO, Yuki HOSHINO, Kohei NAKATA, Masaaki KATAYAMA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 180–184. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1292/jvms.22-0470

Toxicology

Full Papers

Kodai MOTOHIRA, Yared Beyene YOHANNES, Yoshinori IKENAKA, Akifumi EGUCHI, Shouta MM NAKAYAMA, Victor WEPENER, Nico J SMIT, Johan HJ VAN VUREN, Mayumi ISHIZUKA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 236–243. Published online 2023 Jan 2. doi: 10.1292/jvms.22-0490

Yan WANG, Jiang-Ye ZHANG, Jun-Yang TENG, Hao-Fei XIONG, Qin-Fan LI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 244–251. Published online 2023 Jan 2. doi: 10.1292/jvms.22-0222

Virology

Full Papers

Yu MIYAOKA, Chisaki KADOTA, Md Humayun KABIR, Hakimullah HAKIM, Makiko YAMAGUCHI, Md Amirul HASAN, Dany SHOHAM, Harumi MURAKAMI, Sota KOBAYASHI, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 185–193. Published online 2022 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.22-0476

Ryo IMAI, Wen RONGDUO, Li KAIXIN, Sumiya BORJIGIN, Hirofumi MATSUMURA, Tsuneyuki MASUDA, Takuji OZAWA, Mami OBA, Shinji MAKINO, Makoto NAGAI, Tetsuya MIZUTANI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 252–263. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.1292/jvms.22-0505

Wildlife Science

Full Papers

Yuki ISHIGURO, Motoki SASAKI, Emi YAMAGUCHI, Kotaro MATSUMOTO, Shinya FUKUMOTO, Hidefumi FURUOKA, Kunitoshi IMAI, Nobuo KITAMURA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 214–225. Published online 2022 Dec 29. doi: 10.1292/jvms.22-0407

Siriphan KONGSAWASDI, Busaba CHUATRAKOON, Taweepoke ANGKAWANISH, Chatchote THITARAM, Warangkhana LANGKAPHIN, Kittikul NAMWONGPROM, Paphawee PRUPETKAEW, Kittichai WANTANAJITTIKUL
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 226–231. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.22-0357

Notes

Kota NOJIRI, Hirotaka KONDO, Mana NAGAMUNE, Tomoyuki YAMASHITA, Hisashi SHIBUYA
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 194–198. Published online 2022 Dec 7. doi: 10.1292/jvms.22-0361

Kazuya TAKEHANA, Mare ADACHI, Shingo ISHIKAWA, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2023 Feb; 85(2): 232–235. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.1292/jvms.22-0440