The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 3 March 2023

Anatomy

Note

Aimi FUYUKI, Saki YAMAMOTO, Md Shahriar Hasan SOHEL, Takeshi HOMMA, Kai KITAMURA, Sawa ONOUCHI, Shouichiro SAITO
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 266–270.
Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.22-0552

Bacteriology

Full Papers

Yu GUO, Mohamed Mahdi ALSHAHNI, Kazuo SATOH, Takashi TAMURA, Rima Zakzuk ALSHAHNI, Koichi MAKIMURA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 271–278.
Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.22-0374

Takashi MADA, Yo GOTO, Masahiko KUMAGAI, Hiroaki SAKAI, Hiroyuki KANAMORI, Daisuke TAKAMATSU
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 279–289.
Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.22-0432

Ting-yu YUAN, Bing LIANG, Bo-wen JIANG, Shi-wen SUN, Yi-fan ZHOU, Ling-wei ZHU, Jun LIU, Xue-jun GUO, Xue JI, Yang SUN
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 371–378.
Published online 2023 Feb 2. doi: 10.1292/jvms.22-0410

Note

Hideki FUJIMOTO, Takaki NAKAMURA, Ayako SATO, Takehisa CHUMA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 379–382.
Published online 2023 Feb 10. doi: 10.1292/jvms.22-0460

Internal Medicine

Full Paper

Keigo KOSENDA, Eri YABASHI, Shogo TAKEDA, Hiromichi OHTSUKA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 290–295.
Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.22-0437

Notes

Moe IJIRI, Shingo ISHIKAWA, Seiji HOBO
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 296–300.
Published online 2023 Jan 17. doi: 10.1292/jvms.22-0416

Nobuo MURAYAMA, Rui KANO
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 383–385.
Published online 2023 Feb 2. doi: 10.1292/jvms.22-0358

Parasitology

Note

Aya MASUDA, Urara TOKUNAGA, Kenichi OZAWA, Jun MATSUMOTO
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 340–343.
Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.22-0349

Surgery

Full Papers

Kazutaka YAMADA, Kanako SATOH, Eiichi KANAI, Hiroo MADARAME
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 301–307.
Published online 2023 Jan 13. doi: 10.1292/jvms.22-0548

Mohamed A HASHEM, Elsayed METWALLY, Yasmina K MAHMOUD, Ibrahim E HELAL, Mahmoud F AHMED
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 344–357.
Published online 2023 Jan 30. doi: 10.1292/jvms.22-0319

Ji Hyun KIM, Jin-Young CHOI, Hun-Young YOON
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 386–392.
Published online 2023 Feb 3. doi: 10.1292/jvms.22-0167

Note

Naoki UMEDA, Hinako YAMAZOE, Atsuhito WADA, Katuyuki NAGATA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 358–362.
Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1292/jvms.22-0400

Theriogenology

Note

Chihiro KANNO, Shogo SATO, Hiromi KUSAKA, Yosuke MAEDA, Fumiaki TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 363–366.
Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.22-0511

Virology

Full Papers

Moe SHIODA, Mai SHIOKAWA, Hiroshi AOKI
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 308–317.
Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1292/jvms.22-0385

Md. Amirul HASAN, Md. Humayun KABIR, Yu MIYAOKA, Makiko YAMAGUCHI, Dany SHOHAM, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 318–325.
Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1292/jvms.22-0510

Ziyan LIU, Liang LI, Di WANG, Li ZHANG, Xiaojie LIANG, Zedong WANG, Feng WEI
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 393–398.
Published online 2023 Feb 9. doi: 10.1292/jvms.22-0441

Notes

Hiyori SHOJI, Yuma TSUKASA, Koichi KITAO, Takayuki MIYAZAWA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 326–328.
Published online 2023 Jan 19. doi: 10.1292/jvms.22-0526

Keita ISHIJIMA, Kota YOKONO, Eunsil PARK, Masakatsu TAIRA, Kango TATEMOTO, Yudai KURODA, Milagros Virhuez MENDOZA, Yusuke INOUE, Michiko HARADA, Aya MATSUU, Shigeru MORIKAWA, Shuetsu FUKUSHI, Ken MAEDA
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 329–333.
Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.22-0523

Wildlife Science

Full Paper

Rie KINOSHITA, Kazumasa EBISAWA, Ken OKABAYASHI, Takanori NARITA, Shunya NAKAYAMA, Hiroshi KOIE
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 334–339.
Published online 2023 Jan 31. doi: 10.1292/jvms.22-0367

Note

Fumihiro KANEKO, Masaki KATO, Yui ITO
J Vet Med Sci. 2023 Mar; 85(3): 367–370.
Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1292/jvms.22-0034