The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 4 April 2023

Anatomy

Full Papers

Young-Jin JANG, Jeoungha SIM, Youngduk LEE, Dongchoon AHN
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 399–406.
Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.22-0517

Hiroto NARITA, Toshifumi YOKOYAMA, Nobusuke OKUNISHI, Shiori KATO, Taisei FUJIKAWA, Yusuke KIRIZUKI, Youhei MANTANI, Takanori MIKI, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 507–514.
Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1292/jvms.23-0039

Avian Pathology

Note

Takuya SHIBANUMA, Yuka NUNOMURA, Mami OBA, Fumiya KAWAHARA, Tetsuya MIZUTANI, Hitoshi TAKEMAE
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 407–411.
Published online 2023 Feb 16. doi: 10.1292/jvms.22-0482

Internal Medicine

Notes

Chia-Hung HUANG, Kuan-Sheng CHEN, Min-Yuan CHIA, Hue-Ying CHIOU, Wei-Yau SHIA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 412–416.
Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1292/jvms.22-0514

Mamiko ONO, Anna ISHII, Manami ARITSUNE, Tetsuya HORIKITA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 417–419.
Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.22-0343

Pathology

Note

Keita NAMIKI, Kazuki OKADA, Ryo SHINDO, Yumiko KAGAWA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 420–424.
Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1292/jvms.23-0023

Public Health

Full Paper

Yoshimasa SASAKI, Tetsuya IKEDA, Kenzo YONEMITSU, Makoto KURODA, Miho OGAWA, Ryuji SAKATA, Masashi UEMA, Yoshika MOMOSE, Kenji OHYA, Maiko WATANABE, Yukiko HARA-KUDO, Masashi OKAMURA, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 463–470.
Published online 2023 Mar 3. doi: 10.1292/jvms.22-0424

Surgery

Full Papers

Yixian WEI, I-Ying CHEN, Haruka TAMOGI, Chihiro SUGITA, Nozomi DAIMARUYA, Taku HIROKAWA, Keiko KATO, Takaharu ITAMI, Tadashi SANO, Kazuto YAMASHITA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 471–478.
Published online 2023 Mar 6. doi: 10.1292/jvms.22-0484

Carol MWALE, Takafumi SUNAGA, Yanlin WANG, Eugene C BWALYA, H M Suranji WIJEKOON, Sangho KIM, Masahiro OKUMURA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 515–522.
Published online 2023 Mar 9. doi: 10.1292/jvms.22-0563

Theriogenology

Full Paper

Manami SANO, Akira TOGASHI, Tomomi TANAKA, Natsumi ENDO
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 479–485.
Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1292/jvms.22-0354

Note

Rodrigo dos Santos ALBUQUERQUE, Francisco Décio de Oliveira MONTEIRO, Moises Moreira LIMA, Aluizio Otavio Almeida da SILVA, Michel Santos e CUNHA, Maria Eduarda Bastos Andrade Moutinho da CONCEIÇÃO, Verônica Flores da Cunha SCHEEREN, Camila de Paula FREITAS, Frederico Ozanam PAPA, Bruno Moura MONTEIRO, Rinaldo Batista VIANA, Leandro Nassar COUTINHO, Moysés dos Santos MIRANDA, Pedro Paulo Maia TEIXEIRA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 523–527.
Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1292/jvms.22-0512

Toxicology

Full Papers

Chunyan LIU, Pingchuan YUAN, Ying WANG, Xuelian YANG, Yudie XU, Wenzhi ZHANG, Xue HAN, Kaoshan CHEN, Guodong WANG, Taili SHAO
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 425–433.
Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1292/jvms.22-0530

Asuka SHODA, Midori MURATA, Mako KIMURA, Yukako HARA, Sakura YONOICHI, Yuya ISHIDA, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Tetsushi HIRANO, Yoshinori IKENAKA, Yoshiaki TABUCHI, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 486–496.
Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1292/jvms.22-0570

Mako KIMURA, Asuka SHODA, Midori MURATA, Yukako HARA, Sakura YONOICHI, Yuya ISHIDA, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Tetsushi HIRANO, Yoshinori IKENAKA, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 497–506.
Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1292/jvms.23-0041

Note

Midori MURATA, Asuka SHODA, Mako KIMURA, Yukako HARA, Sakura YONOICHI, Yuya ISHIDA, Youhei MANTANI, Toshifumi YOKOYAMA, Eiko MATSUO, Tetsushi HIRANO, Nobuhiko HOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 434–442.
Published online 2023 Feb 17. doi: 10.1292/jvms.23-0038

Virology

Notes

Rui NISHIJIMA, Takuro ENDO, Enkhjavkhlan GANKHUYAG, Shwe Thiri Maung Maung KHIN, Sheikhy Mohammad JAFAR, Yuta SHINOHARA, Yoshikazu TANAKA, Kazumi SAWAKAMI, Masafumi YOHDA, Tetsuya FURUYA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 443–446.
Published online 2023 Feb 17. doi: 10.1292/jvms.22-0185

Nobuki YOSHIZAWA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 447–449.
Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1292/jvms.22-0535

Wildlife Science

Full Paper

Sayaka TSUCHIDA, Atsushi UEDA, Steven KAKOOZA, Torahiko OKUBO, Eddie M WAMPANDE, Takuji YAMADA, Kazunari USHIDA
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 450–458.
Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.22-0580

Notes

Kazuya TAKEHANA, Keita MATSUNO
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 459–462.
Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1292/jvms.22-0578

Min-Goo SEO, Kyoo-Tae KIM
J Vet Med Sci. 2023 Apr; 85(4): 528–531.
Published online 2023 Mar 3. doi: 10.1292/jvms.22-0473