The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 6 June 2023

Anatomy

Note

Zhicheng DIAO, Fumie SHIMOKAWA, Hidetsugu YOSHIOKA, Erina ITOYAMA, Manami MATSUMURA, Masaru MURAKAMI, Shoko KITAMURA, Hiroshi NAGASE, Tohru MATSUI, Masayuki FUNABA
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 587–591.
Published online 2023 Apr 14. doi: 10.1292/jvms.23-0057

Clinical Pathology

Full Paper

Shoma NISHIBORI, Masashi SAKURAI, Yumiko KAGAWA, Kazuyuki UCHIDA, Takayuki NAKAGAWA, Masaya IGASE, Takuya MIZUNO
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 592–600.
Published online 2023 May 2. doi: 10.1292/jvms.23-0003

Note

Koji HARADA, Kohei AKIOKA, Ichiro IZU, Naoki SASAKI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 637–641.
Published online 2023 May 15. doi: 10.1292/jvms.23-0084

Internal Medicine

Full Papers

Haruka SAKAMOTO, Genta ITO, Yuko GOTO-KOSHINO, Megumi SAKAMOTO, Ryohei NISHIMURA, Yasuyuki MOMOI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 642–646.
Published online 2023 May 15. doi: 10.1292/jvms.22-0439

Mio KIKUCHI, Shun-ichi NAGATA, Taichiro ISHIGE, Yohei MINAMIJIMA, Kei-ichi HIROTA, Teruaki TOZAKI, Hironaga KAKOI, Keiichiro KIZAKI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 647–652.
Published online 2023 May 8. doi: 10.1292/jvms.23-0011

Note

Mizuki KUSUMOTO, Yuka KANAO, Haruka NARITA, Makoto JITSUIKI, Keita IYORI, Manami TSUNOI, Yuzo TSUYUKI, Kae TORII, Kazuki HARADA
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 653–656.
Published online 2023 May 8. doi: 10.1292/jvms.23-0052

Laboratory Animal Science

Full Paper

Eun Wha CHOI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 601–608.
Published online 2023 Apr 24. doi: 10.1292/jvms.23-0015

Pathology

Note

Jeong-Seop OH, Na-Young LEE, Ki-Yong SHIN, Hyeon-Joo SHIN, Joon-Young YANG, Dong-Hee CHUNG, Dae-Yong KIM, Soong-Hee YOUN
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 609–612.
Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1292/jvms.22-0572

Pharmacology

Full Paper

Naoshige ONO, Joji HORIKOSHI, Takeshi IZAWA, Kazuhiro NISHIYAMA, Miyuu TANAKA, Mitsuru KUWAMURA, Yasu-Taka AZUMA
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 657–666.
Published online 2023 Apr 26. doi: 10.1292/jvms.22-0569

Physiology

Full Paper

Mohammad Ibrahim QASIMI, Susumu FUKUZAWA, Ken SUENAGA, Jun KAMBE, Chunmei LI, Shozo TOMONAGA, Takahiro KAWASE, Takamitsu TSUKAHARA, Kazuhiko HIRAYAMA, Ryo INOUE, Yuki YAMAMOTO, Kentaro NAGAOKA
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 672–679.
Published online 2023 May 3. doi: 10.1292/jvms.23-0080

Public Health

Note

Tomoki NAKATSUBO, Kohei NAKAMURA, Tsutomu OMATSU, Michiyo SUGIYAMA, Tetsuo ASAI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 613–616.
Published online 2023 May 2. doi: 10.1292/jvms.23-0042

Surgery

Full Papers

Kazuhito ITAMOTO, Harumichi ITOH, Hiroshi SUNAHARA, Hiro HORIKIRIZONO, Yuki NEMOTO, Kenji TANI, Toshie ISERI, Munekazu NAKAICHI
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 617–624.
Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1292/jvms.22-0226

Yanlin WANG, Takafumi SUNAGA, Carol MWALE, Ekkapol AKARAPHUTIPORN, Sangho KIM, Masahiro OKUMURA
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 680–690.
Published online 2023 May 8. doi: 10.1292/jvms.22-0567

Virology

Note

Jelly S CHANG’A, Stella S BITANYI, Aloyce KAMIGWE, Bishop MAGIDANGA, Shukuru GUO, Paulina MAKOROMA, Gundelinda FRANCIS, Jumanne JUMBE, Mashaka JEREMIAH, Denis NYAKILINGA, Mercy MWASHA, Kimweri MSANGI, Giovanni CATTOLI, Giovanni FRANZO, Umberto MOLINI, William G DUNDON
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 691–694.
Published online 2023 May 3. doi: 10.1292/jvms.23-0031

Wildlife Science

Full Papers

Tzu-Chin CHI, Vuong Tan TU, JoonHyuk SOHN, Junpei KIMURA, Daisuke KOYABU
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 625–630.
Published online 2023 Apr 28. doi: 10.1292/jvms.23-0128

Jaegook LIM, Sangwan PARK, Seonmi KANG, Eunjin PARK, Kangmoon SEO
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 631–636.
Published online 2023 May 1. doi: 10.1292/jvms.23-0061

Note

Shin Min CHONG, Guillaume DOUAY, Ali Anwar AHMAD, Charlene Yen-Feng YEONG, Yirui HENG, Pei Yee OH, Delia CHUA, Shangzhe XIE
J Vet Med Sci. 2023 Jun; 85(6): 667–671.
Published online 2023 May 3. doi: 10.1292/jvms.23-0050