The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 8 August 2023

Veterinary Science Award Winner’s (No.132) Commemorative Review

Internal Medicine/REVIEW

Shingo MAEDA
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 790–798.
Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1292/jvms.23-0204

Anatomy

Full Paper

Maiko INOUE, Takashi TANIDA, Tomohiro KONDO, Shigeo TAKENAKA, Takayuki NAKAJIMA
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 799–808.
Published online 2023 Jul 6. doi: 10.1292/jvms.23-0175

Avian Pathology

Note

Swarmistha Devi ARIBAM, Momoko NAKAYAMA, Yohsuke OGAWA, Yoshihiro SHIMOJI, Masahiro EGUCHI
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 809–812.
Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1292/jvms.23-0133

Bacteriology

Full Paper

Takahiro MAEDA, Mieko GOTO, Yuzo TSUYUKI, Sachiko SHIBATA, Kenichi SHIZUNO, Haruno YOSHIDA, Jae-Seok KIM, Takashi TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 858–866.
Published online 2023 Jul 4. doi: 10.1292/jvms.23-0165

Clinical Pathology

Full Paper

Makoto AKIYOSHI, Masaharu HISASUE, Sakurako NEO, Masami AKIYOSHI
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 867–875.
Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1292/jvms.23-0043

Internal Medicine

Full Paper

Kei TAN, Keiko NISHIMURA, Koji UMEDA, Kazunobu YAMADA, Kentarou IKUTA, Hiroyuki SHINGU, Shiro KUSHIBIKI
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 813–819.
Published online 2023 Jun 22. doi: 10.1292/jvms.23-0145

Note

Shunya YOKOTA, Yui KOBATAKE, Masahiro MAEKAWA, Satoshi TAKASHIMA, Naohito NISHII
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 876–879.
Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1292/jvms.23-0103

Pharmacology

Full Paper

Miki SUEMURA, Haruki MIYATA, Rio KAWAMURA, Sho TAKAHASHI, Masaya IGASE, Takuya MIZUNO, Takashi OHAMA, Shusaku SHIBUTANI, Hiroyuki IWATA
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 820–827.
Published online 2023 Jul 4. doi: 10.1292/jvms.23-0036

Physiology

Note

Ai GOTO, Ryuichi KAMBAYASHI, Hiroyuki SAITO, Yasuki AKIE, Hiroko IZUMI-NAKASEKO, Yoshinori TAKEI, Atsushi SUGIYAMA
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 828–831.
Published online 2023 Jun 9. doi: 10.1292/jvms.23-0049

Public Health

Note

Thein LIN, Shizuka NOMURA, Suzuka SOMENO, Takahiro ABE, Miyuki NISHIYAMA, Shunya SHIKI, Hayato HARIMA, Kanako ISHIHARA
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 832–836.
Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1292/jvms.23-0135

Surgery

Full Paper

Ayano KUDO, Hiroki SAWAHATA, Sho YOSHIMOTO, Akinori YAMAUCHI, Ryo OSHITA, Eiichi KANAI, Satoshi TAKAGI
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 837–843.
Published online 2023 Jun 12. doi: 10.1292/jvms.23-0126

Virology

Notes

Anil Kumar SHARMA, Parinita PRASHAR, Omesh Kumar BHARTI, Riyesh THACHAMVALLY, Rashmi THAKUR, Naveen KUMAR, Karuppusamy SHANMUGASUNDARAM, Harisankar SINGHA, Tarun Kumar BHATTACHARYA, Baldev Raj GULATI, Shrikrishna ISLOOR, Ashok Kumar PANDA, Jyotsna SHARMA, Mankaran HARA, Darryn KNOBEL
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 844–848.
Published online 2023 Jun 19. doi: 10.1292/jvms.23-0105

Kosuke SODA, Tatsufumi USUI, Tsuyoshi YAMAGUCHI, Toshihiro ITO
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 849–852.
Published online 2023 Jun 16. doi: 10.1292/jvms.23-0124

Wildlife Science

Note

Milan ANIČIĆ, Ana PEŠIĆ, Milan DOŠENOVIĆ, Ivan NESTOROVIĆ, Ivana VUČIĆEVIĆ, Darko MARINKOVIĆ, Miloš VUČIĆEVIĆ
J Vet Med Sci. 2023 Aug; 85(8): 853–857.
Published online 2023 Jun 21. doi: 10.1292/jvms.23-0070